https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Tehnička podrška i održavanje
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Bolfek +385(0)1 4877 752 122 e-mail  
Goran Čeple +385(0)1 4877 700 201 e-mail  
Zrinka Dević e-mail  
Ružica Duh +385(0)1 4877 752 122 e-mail  
Safija Garibović +385(0)1 4877 700 201 e-mail  
Valentina Greguraš +385(0)1 4877 752 122 e-mail  
Vanja Horvat e-mail  
Snježana Horvat e-mail  
Marica Jozić +385(0)1 4877 731 231 e-mail  
Jasna Keller +385(0)1 4877 700 201 e-mail  
Nada Kolić  
Hrvoje Kovač e-mail  
Renata Kralj e-mail  
Vesna Lazinica e-mail  
Gordana Maljković e-mail  
bacc. ing. sec. Goran Miljak +385(0)1 4877 744 114 e-mail  
Vladimir Panćiško e-mail  
Marko Pavlek e-mail  
Katarina Pejić +385(0)1 4877 743 113 e-mail  
Miroslav Petroci e-mail  
Ljiljana Pintarić-Dobrečević +385(0)1 4895 560 e-mail  
Ljubica Pleić e-mail  
Temza Poredski e-mail  
Mirela Ravlić e-mail  
Sunčana Sokol +385(0)1 4877 755 125 e-mail  
Svjetlana Šitina +385(0)1 4898 082 8082 e-mail  
Ivanka Šljivac e-mail  
Mirjana Štrac e-mail  
Brankica Vodopija e-mail  
Dušanka Zajec  
Marija Zeljko e-mail  
Petar Zirdum e-mail