https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Tehničko osoblje
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Vladimir Bartovsky +385(0)1 4877 751 121 e-mail  
Zrinka Benčina +385(0)1 4877 722 101 e-mail  
Ana-Marija Boljkovac +385(0)1 4606 262 e-mail  
Jasenka Brunović-Malenica +385(0)1 4877 756 126 e-mail  
Renata Horvat +385(0)1 4877 746 116 e-mail  
Zdenka Ivančić +385(0)1 4877 705 205 e-mail  
Hrvoje Jedvaj +385(0)1 6189 715 260 e-mail  
Mirjana Jelenčić +385(0)1 4877 721 221 e-mail  
Darinka Kajić +385(0)1 4898 080 8080 e-mail  
Ivanka Klarić +385(0)1 4606 265 e-mail  
Marija Potočić +385(0)1 4877 747 117 e-mail  
Dubravka Sandev +385(0)1 4898 071 e-mail  
Katarina Senfner +385(0)1 4898 074 e-mail  
Siniša Vajdić +385(0)1 4877 712 132 e-mail  
Svjetlana Vidović +385(0)1 4877 704 204 e-mail  
Nadica Vincek +385(0)1 6189 702 101 e-mail  
prof. Valerija Vujčić +385(0)1 4877 749 138 e-mail  
Dubravka Vukelić +385(0)1 4898 082 8082 e-mail  
Gordana Žakman +385(0)1 6189 714 257 e-mail