O djelatniku

Antun Barišić, dr. sc.

Zvanje: poslijedoktorand
Lokacija: 224
Telefon:+385 1 4606 152
Telefon kućni:6152
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2016.
Godina doktoriranja:2020.
Na zavodu od:2016.

Nastava

diplomski

Životopis

Diplomirao 2016. godine na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordana Horvata. Doktorirao 2020. godine na Kemijskom odsjeku PMF-a. Doktorska disertacija pod naslovom: "Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita" izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Tajane Begović.

U razdoblju od 2016. do 2020. zaposlen na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a kao asistent-doktorand u sklopu HRZZ projekta (IP-2014-09-6972; Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita). Od 2020. zaposlen kao poslijedoktorand u sklopu HORIZON 2020 projekta (Mara-based industrial low-cost identification assay) na istom zavodu.

Znanstvena dijelatnost se primarno sastoji od: termodinamičkog istraživanja kemijskih reakcija i fizikalnih procesa, fizikalne karakterizacije koloidnih čestica i ravnih ploha te računalnog istraživanja upotrijebom molekularne dinamike. Tijekom svog znanstvenog rada razvio je termodinamički model koji opisuje reakcije i procese koji dovode do električnog nabijanja vodenog međupovršinskog sloja koji nastaje na granici inertna tvar/vodena otopina elektrolita. Model je potvrđen upotrijebom raznih elektrokemijskih, termodinamičkih i računalnih metoda. Trenutno radi na razvoju nove tehnologije za razvoj brzih i jeftinih testera za detekciju patogena u uzorku vode.

Koautor je tri znanstvena rada citiranih u bazi Current Contents i 8 kongresnih priopčenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. A. Barišić, J. Lützenkirchen, N. Bebić, Q. Li, K. Hanna, A. Shchukarev, T. Begović, Experimental Data Contributing to the Elusive Surface Charge of Inert Materials in Contact with Aqueous Media. Colloids Interfaces 2021, 5, 6. https://doi.org/10.3390/colloids5010006

  2. A. Barišić, J. Lützenkirchen, G. Lefevre, T. Begović, The influence of temperature on the charging of polytetrafluoroethylene surfaces in electrolyte solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2019, 579, 123616. (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2019.123616)

  3. J. Lützenkirchen, A. Barišić, G. Lefevre, T. Begović, Electrokinetic mobility, pH and conductance/conductivity data for aqueous silica and PTFE suspension of controlled composition for selected temperature ranges, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2019, 25, 104354. (DOI: 10.1016/j.dib.2019.104354)

Izabrani projekti

Suradnik na projektu:

  • Europski projekt HORIZON 2020 (2020-2022): Mara-based industrial low-cost identification assay (MARILIA) (voditelj: prof. dr. sc. B. Bertoša)
  • Projekt zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2021): Amidni derivati kaliksarena kao efikasni receptori metalnih kationa u otopini (voditelj: prof. dr. sc. G. Horvat)
  • Projekt Hrvatske zaklade za znanost (2015-2019): IP-2014-09-6972 Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita (voditelj: prof. dr. sc. T. Begović)