Izbornik
 
Diplomski studij kemije - istraživački smjer
 
  • trajanje studija 2 godine

AKADEMSKO ZVANJE

Magistar/magistra kemije
Magister/Magistra chemiae

mag.chem.

 


Analitička i anorganska kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1 INFO
5.0 Viši praktikum iz anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.
60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Vančik, H.; Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (44041)
Došlić, N.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Mildner, B.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Primožič, I.
60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978) *
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801) *
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803) *
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985) *
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986) *
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806) *
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020) *
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805) *
Judaš, N.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000) *
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005) *
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001) *
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalografija i modeliranje biomakromolekula (44035)
Luić, M.; Tomić, S.
30
(30P)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
60
(60PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979) *
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016) *
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Magnetokemija (72802) *
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797) *
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014) *
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (72927)
120
(60L+60S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Vančik, H.; Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (44041)
Došlić, N.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Mildner, B.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Primožič, I.
60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978) *
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801) *
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803) *
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985) *
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986) *
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806) *
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020) *
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805) *
Judaš, N.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000) *
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005) *
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001) *
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (72928)
210
(150L+60S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalografija i modeliranje biomakromolekula (44035)
Luić, M.; Tomić, S.
30
(30P)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
60
(60PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979) *
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016) *
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Magnetokemija (72802) *
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797) *
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014) *
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Analitička i fizikalna kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Kvantna kemija (44041)
Došlić, N.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Vančik, H.; Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Mildner, B.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum iz anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Primožič, I.
60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti fizikalna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046) *
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981) *
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048) *
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049) *
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000) *
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005) *
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001) *
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (43990)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalografija i modeliranje biomakromolekula (44035)
Luić, M.; Tomić, S.
30
(30P)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti fizikalna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemija (43984) *
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991) *
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemometrika (44045) *
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796) *
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (72927)
120
(60L+60S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Vančik, H.; Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Mildner, B.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum iz anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Primožič, I.
60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti fizikalna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046) *
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981) *
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048) *
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049) *
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000) *
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005) *
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001) *
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (72928)
210
(150L+60S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalografija i modeliranje biomakromolekula (44035)
Luić, M.; Tomić, S.
30
(30P)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti fizikalna kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elektrokemija (43984) *
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991) *
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemometrika (44045) *
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796) *
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Analitička i organska kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Vančik, H.; Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Primožič, I.
60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti organska kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994) *
Vančik, H.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056) *
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983) *
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija organometalnih spojeva (44016)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (44041)
Došlić, N.; Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (72797)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Mildner, B.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum iz anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.
60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000) *
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005) *
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001) *
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti organska kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055) *
Tomić-Pisarović, S.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Vančik, H.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825) *
Primožič, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837) *
Petrović Peroković, V.; Ribić, R.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Mihalić, Z.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> Student može u 2 godine upisati od 0 do 40 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Cindrić, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Matković-Čalogović, D.; Prugovečki, B.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Matković-Čalogović, D.; Đaković, M.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (43990)
Tomišić, V.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Preočanin, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Popović, Z.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalografija i modeliranje biomakromolekula (44035)
Luić, M.; Tomić, S.
30
(30P)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (44048)
Hrenar, T.
45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
60
(60PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti analitička kemija
=> Student mora u 2 godine upisati minimalno 10 ECTS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) *
Miljanić, S.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973) *
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997) *
Juranović Cindrić, I.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006) *
Novak, P.
45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.; Miljanić, S.
60
(60PK)
1, 2, 3, 4