Izbornik
 
Diplomski studij kemije - istraživački smjer
 
  • trajanje studija 2 godine

AKADEMSKO ZVANJE

Magistar/magistra kemije
Magister/Magistra chemiae

mag.chem.

 

 

Svi kolegiji prve i druge godine studija (odabiru se obvezni kolegiji dvije grane kemije):

 

Grana : Analitička kemija

Obvezni predmeti

43971  Instrumentna analitika 1
43995  Viši praktikum analitičke kemije 1
43975  Instrumentna analitika 2

Izborni predmeti

43973  Radioanalitičke metode
43997  Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju
43998  Kemijski senzori
43999  Ekstrakcijske tehnike
44000  Elementna i specijacijska analiza
44001  Viši praktikum analitičke kemije 2
44002  Primijenjena vibracijska spektroskopija
44004  Spektroskopska strukturna analiza
44005  Vezani sustavi u analitičkoj kemiji
44006  Višedimenzijska NMR spektroskopija
44038  Analitička biokemija

 

Grana : Anorganska i strukturna kemija

Obvezni predmeti

43976  Kristalokemija
44010  Viši praktikum anorganske kemije
44012  Anorganski reakcijski mehanizmi

Izborni predmeti

43978  Difrakcijske metode odredivanja kristalnih struktura
43979  Bioanorganska kemija
44014  Sinteza u anorganskoj kemiji
44016  Kemija organometalnih spojeva
43985  Kemija čvrstog stanja
43986  Kemija materijala
44020  Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi
72797  Metali i ligantna reaktivnost
72802  Magnetokemija
72801  Fizikalna anorganska kemija
72803  Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju
72806  Kemija molekulskih krutina
72805  Kristalni inženjering

 

 

Grana : Biokemija

Obvezni predmeti

72839  Stanična biokemija
44023  Viši praktikum biokemije
43980  Genetičko i proteinsko inženjerstvo

Izborni predmeti

72838  Genomika i bioinformatika*
44030  Molekularna genetika
72841  Mehanizmi katalize u biološkim sustavima
44035  Kristalografija i modeliranje biomakromolekula
44039  Biofizika stanice
72840  Bioanalitika

 

Predmet označen s * ne nudi se u akad. god. 2012./2013. 

 

Grana : Fizikalna kemija

Obvezni predmeti

44041  Kvantna kemija
44042  Viši praktikum fizikalne kemije 1
43990  Kemijska termodinamika

Izborni predmeti

43981  Koloidna i medupovršinska kemija
43984  Elektrokemija
44045  Kemometrika
72796  Teorijska kemija
44046  Fizikalna kemija makromolekula
44048  Molekularna spektroskopija
43991  Kemijska kinetika
44049  Viši praktikum fizikalne kemije 2

 

Grana : Organska kemija

Obvezni predmeti

44051  Kemija prirodnih organskih spojeva
44053  Viši praktikum organske kemije
43992  Fizikalno-organska kemija

Izborni predmeti

44055  Enzimska kataliza u organskoj sintezi
43983  Računalna kemija
43965  Povijest i filozofija kemije
44056  Metode sinteze u organskoj kemiji
43994  Fotokemija
72825  Heterociklička kemija
72837  Odabrana poglavlja organske kemije


Diplomski studij kemije - nastavnički smjer
 
  • trajanje studija 2 godine

AKADEMSKO ZVANJE

Magistar/magistra edukacije kemije
Magister/Magistra chemiae educationis

mag. educ.chem.

 

1. GODINA STUDIJA – OBVEZNI PREDMETI:

 

ZIMSKI SEMESTAR:

45169  Edukacijska psihologija
45171  Opća pedagogija
72853  Viši praktikum kemije

 

LJETNI SEMESTAR:
72855  Integrirana kemija 1
43960  Metodika nastave kemije 1
72879  Praktikum iz metodike nastave kemije 1
45170  Didaktika

 

2. GODINA STUDIJA – OBVEZNI PREDMETI:

 

ZIMSKI SEMESTAR:

43966  Metodika nastave kemije 2
72856  Praktikum iz metodike nastave kemije 2
72857  Integrirana kemija 2

 

LJETNI SEMESTAR:
72881  Metodička praksa nastave kemije

 

IZBORNI PREDMETI 1. I 2. GODINE STUDIJA – KEMIJA:

 

ZIMSKI SEMESTAR:
72858  Odabrana poglavlja analitičke kemije
72859  Odabrana poglavlja fizikalne kemije 1
72860  Odabrana poglavlja fizikalne kemije 2

 

LJETNI SEMESTAR:
72861  Odabrana poglavlja biokemije
72862  Odabrana poglavlja organske kemije
72863  Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
72864  Odabrana poglavlja anorganske kemije
72865  Organometalni spojevi i njihova primjena u katalizi

 

IZBORNI PREDMETI 1. I 2. GODINE STUDIJA – NASTAVA:

Održavanje nastave bit će vezano uz održavanje nastave istih predmeta na drugim odsjecima PMF-a i prije upisa ovih predmeta obavijest o nastavnom planu treba potražiti ili na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na web stranici Kemijskog odsjeka.

 

ZIMSKI SEMESTAR:
72866  Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja
72867  Komunikacija u odgoju i obrazovanju

 

LJETNI SEMESTAR:
72861  Upravljanje razredom
72862  Evaluacija u obrazovanju


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu