Izbornik
 
Bioanorganska kemija
 

 

Naziv kolegija: Bioanorganska kemija

Studijski program:

Diplomski studij kemije − istraživački smjer
Diplomski studij kemije − nastavnički smjer
Diplomski studij molekularne biologije

Nositelj kolegija:

Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof. u trajnom zvanju

Izvođači:

Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof. u trajnom zvanju (predavanja)

Semestar:

1. ili 3. (diplomski studij kemije)
3. (diplomski studij molekularne biologije)

Opterećenje:

2+0+1 (izborni kolegij)

Predavanja:

Predavaonica P1, utorkom od 12 do 13 sati
Predavaonica P2, utorkom od 13 do 15 sati

ECTS:

5

Prijava ispita:

Studomat

 


Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

Svi nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu