Izbornik
 
Kemijski seminari I i II
 

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje. Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu e-mail, tel.: 460-6471 (za Seminar II)

 

Sve informacije vezane za Kemijski seminar I možete pronaći na stranici kolegija.


Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

 

Repozitorij Seminara I 2016./17.

 

 


Obavijesti
 
3. 12. 2018. u 14:46

Tea Zubin Ferri održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Kemometrijska klasifikacija arheoloških keramika iz Crikvenice temeljena na analizi kemijskog sastava

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. prosinca 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc.  Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan, zn. sur., Institut za Arheologiju, Zagreb

3. doc. dr. sc. Tomislav Jednačak, PMF, Zagreb

Zamjene:  dr. sc. Goran Štefanić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 11. 2018. u 21:46
Uređeno: 23. 11. 2018. u 10:21

Ivana Nikšić-Franjić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Mehanizmi i kinetike reakcija slobodnih radikala s halogeniranim organskim supstratima u vodenim otopinama

 

Seminar će se održati u petak, 30. studenoga 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:


    1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb
    2. dr. sc. Darko Babić, v. zn. sur. IRB, Zagreb
    3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb
    Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

30. 10. 2018. u 16:32

Katarina Leko održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Fluorescentni derivati kaliksarena: sinteza i termodinamika kompleksiranja kationa metala

 

Seminar će se održati u petak, 9. studenoga 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:05

Aleksandar Meštrić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Ugađanje svojstava kristalnih struktura dinuklearnih bakrovih(II) karboksilata

 

Seminar će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Goran Štefanić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:03

Stipe Lukin održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Istraživanje reakcija mljevenjem u čvrstom stanju metodama in situ

Seminar će se održati u petak, 5. listopada 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Darko Babić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Nikola Biliškov, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:02

Marko Nuskol održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Priprava i konformacijska analiza ferocenskih peptida

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici RTG (-030) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Srećko Kirin, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Lidija Barišić, PBF, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

webmaster KO

27. 9. 2018. u 14:38

Alen Bjelopetrović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih kompleksnih spojeva

 

Seminar će se održati u četvrtak, 4. listopada 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Marina Juribašić Kulcsár, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

26. 9. 2018. u 15:18

Valentina Petruševska održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Razvoj analitičkih metoda za karakterizaciju nove predložene višekomponentne formulacije u terapiji tuberkuloze

 

 

Seminar će se održati u četvrtak, 04. listopada 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Biljana Nigović, FBF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

24. 9. 2018. u 18:42

Tomislav Gregorić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

 

Sinteza i karakterizacija molekulskih samo-udruga temeljenih na aminokiselinskim derivatima fumarne kiseline; prijepis supramolekulskih gelova u polimere

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Nikola Basarić,  zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

webmaster KO

22. 9. 2018. u 17:22

Darko Vušak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α-aminokiselinama i njihovim derivatima

 

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Aleksandar Višnjevac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2018. u 14:12

Antun Barišić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita

 

Seminar će se održati u četvrtak, 11. listopada 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Mario Vazdar, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Damir Iveković, PBF, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 15:11

Juraj Nikolić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Novi pogledi na mehanizme električnog transporta u ionsko-polaronskim staklima

 

Seminar će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine, u 16.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Ana Šantić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mira Ristić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 12:35

Lidija Kanižaj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih iz tris(oksalatnih) i tris(kloranilatnih) građevnih blokova

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB. Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

1. Ana Mihanović: Diels-Alderove reakcije na fulerenu

2. Senada Muratović: Molekulski magnetizam

3. Jelena Brdarić: Kristalizacija etringita i sulfatna korozija u betonima

4. Nikolina Filipović: Primjena organometalnih kompleksnih spojeva u medicini

 srijeda, 19. rujna 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

3. 9. 2018. u 09:26

Sanja Škulj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Uloga razvezujućih proteina u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu u normalnim i uvjetima oksidativnog stresa

 

Seminar će se održati u petak, 21. rujna 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 7. 2018. u 13:53

Mladena Glavaš održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Endiinski spojevi u višekomponentnim reakcijama

 

Seminar će se održati u utorak, 11. rujna 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Alešković, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Ina Erceg: Biomineralizacija i biomimetička sinteza: Kako iskoristiti trikove prirode u sintezi materijala 21. stoljeća?

2. Tin Klačić: Povijesni pregled modela električnog međupovršinskog sloja

3. Dajana Barišić: Kompleksiranje dušikovih i fosforovih liganada s paladijevim katalizatorom u otopini

4. Ante Bubić: Utišavanje gena BACH2 i IL6ST konstruktom dCas9 – DNMT3A

 

srijeda, 4. srpnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

2. 6. 2018. u 13:06

Marija Glavanović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Totalna sinteza i analiza racemičnog galantamina te izolacija i kvantitativno određivanje (-) galantamina u ekstraktima biljaka roda Narcissus

 

Seminar će se održati u petak, 8. lipnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222/II Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Mladen Litvić, v. zn. sur., Belupo d.d., Koprivnica

3. dr. sc. Marin Roje, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

webmaster KO

29. 5. 2018. u 09:51
Uređeno: 30. 5. 2018. u 12:53

1. Valentina Milašinović: Gustoća naboja (ASK)
2. Sara Matić: Eksperimentalno i računalno ispitivanje interaktora proteina Keap1 u mehanizmu staničnog odgovora na oksidativni stres (BK)

 

srijeda, 13. lipnja 2018.
predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

14. 5. 2018. u 14:17
Uređeno: 21. 5. 2018. u 14:37

Tana Tandarić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoaminooksidaze B

 

Seminar će se održati u srijedu, 6. lipnja 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj. IMI, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Darko Babić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Nives Matijaković: Izrada implantanata korištenjem  kompozitnih materijala na bazi sedefa 

2. Antonio Zandona: Nikotinski acetilkolinski receptori: Mete za razvoj novih lijekova    neurodegenerativnih bolesti i novih protuotrova kod trovanja organofosfatima

3. Ivana Landeka: Utjecaj uvjeta kristalizacije na raspodjelu veličine čestica

 

 srijeda, 9. svibnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:30

Andreja Radman Kastelic održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo [2.2.2]oktanu

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 12.15  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Anita Bosak, zn. sur., IMI, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:27

Alma Ramić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Dizajn i sinteza kvazienantiomernih derivata Cinchona alkaloida

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Katalinić, zn. sur., IMI, Zagreb

3. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:23

Saša Opačak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Metalni kompleksi konjugata trifenilfosfina i kiralnih amida: Sinteza, karakterizacija i primjena u asimetričnoj katalizi

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. travnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

webmaster KO

4. 4. 2018. u 11:29

 

Mateja Pisačić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Molekulski kristali s mehaničkim odzivom

 

Seminar će se održati u srijedu, 11. travnja 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

26. 3. 2018. u 16:43

Mario Lovrić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Razvoj i primjena modela za procjenu ekotoksikološkog rizika bioaktivnih kemijskih spojeva

Seminar će se održati u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

3. dr. sc. Bojan Hamer, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

webmaster KO

12. 3. 2018. u 09:12

Studentica Ivana Nikšić-Franjić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

KINETIČKI OPIS REAKCIJA SPREGNUTOG PRIJENOSA PROTONA I ELEKTRONA

 

Seminar će se održati u srijedu, 14. ožujka 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

16. 2. 2018. u 17:33

Pristupnik Marijan Marijan održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Elektrofugalnost nekih fenilferocenilmetilnih kationa

Seminar će se održati u srijedu, 21. veljače 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici ZFK R (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1.prof. dr. sc. Zlatko Mihalić   PMF, Zagreb

2 prof. dr. sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb 

3. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Ana Budimir, FBF, Zagreb

webmaster KO

Tražilica
 
Događaji
 
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
18. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Benković
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
21. 12. 13:15 - 15:15, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Leo Mandić
Repozitorij
 
Broj posjeta:
442083

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu