Izbornik
 
Kemijski seminari I i II
 

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje. Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu e-mail, tel.: 460-6471 (za Seminar II)

 

Sve informacije vezane za Kemijski seminar I možete pronaći na stranici kolegija.


Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

 

Repozitorij Seminara I 2016./17.

 

 


Obavijesti
 
9. 12. 2019. u 22:49

Dubravka Raljević održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Razvoj modela predviđanja utjecaja aromatičnosti uzoraka nafti i njenih frakcija na parametre oksidacijske stabilnosti

 

 

Seminar će se održati u srijedu 18. prosinca 2019. godine, u ­­­­­­­­­­­­16.00  sati, u predavaonici  301 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Vilko Smrečki, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT, Zagreb

Zamjene: dr. sc. Jelena Parlov Vuković, zn. sur., INA d.d., Zagreb i prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

Ines Primožič

29. 11. 2019. u 12:50

Antonio Zandona održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Odnos strukture oksimskih reaktivatora i njihove toksičnosti na razini stanica

 

Seminar će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

3. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Igor Stuparević, PBF, Zagreb

webmaster KO

16. 10. 2019. u 16:32

Ante Bubić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

 

Biokemijska karakterizacija adenilosukcinat-sintetaze bakterije Helicobacter pylori eksperimentalnim i računalnim metodama

 

 

Seminar će se održati u petak 22. studenoga 2019. godine, u ­­­­­­­­­­­­11.00  sati, u predavaonici  222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb i nasl. red. prof. PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Luić, zn. savj. u miru, IRB, Zagreb

 

 

webmaster KO

15. 10. 2019. u 12:17

Kristina Smokrović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Utjecaj bočnog ogranka prirodnih aminokiselina na topologiju pakiranja koordinacijskih polimera bakra(II)

 

Seminar će se održati u petak, 25. listopada 2019. godine, u 11.00  sati, u predavaonici -030 (RTG seminar), Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, IRB, Zagreb

 

webmaster KO

4. 10. 2019. u 15:24

Dajana Barišić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Mehanokemijska aktivacija i halogeniranje veze C-H potaknuto paladijem i usmjereno ligandom

Seminar će se održati u ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Nikola Bregović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Davor Margetić, zn. savj. IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2019. u 17:01

Ivana Borzić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i primjena nanočestica na bazi željeznih oksida u analizi policikličkih aromatskih ugljikovodika u kavi

Seminar će se održati u petak 11. listopada 2019. godine, u 11.00  sati, u predavaonici  304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević., PMF, Zagreb

3. dr. sc. Kata Majerski, zn. savj. u mir. IRB, Zagreb i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mir. IMI, Zagreb i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2019. u 18:24

Sara Matić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

 

Uloga dipeptidil-peptidaze III u oksidativnom stresu

 

 

Seminar će se održati u petak 4. listopada 2019. godine, u ­­­­­­­­­­­­13.00  sati, u predavaonici  222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

3. doc. dr. sc. Filip Šupljika, PBF, Zagreb

Zamjena. dr. sc. Antonija Tomić, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

25. 9. 2019. u 18:22

Marko Viskić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Analiza sortnih tiola u vinima plinskom kromatografijom uz primjenu tehnika derivatizacije i izotopnog razrjeđenja

 

 

Seminar će se održati u ­­­­­­­­­­­­­ponedjeljak 14. listopada 2019. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.00  sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj., u mir. IMI  i nasl. red. prof. PMF, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković, Agronomski fakultet, Zagreb

Zamjene: prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

webmaster KO

Valentina Milašinović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Istraživanje prirode π-interakcija nearomatskih sustava metodama elektronske gustoće i kristalografije pri ekstremnim uvjetima

 

Seminar će se održati u srijedu, 9. listopada 2019. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Marijana Jurić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur, IRB, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

webmaster KO

Natalija Pantalon Juraj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskoga doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Stereokemija kompleksa iminodiacetamida i bis-(2-pikolil)amina te njihova potencijalna primjena u enantioselektivnoj katalizi

 

Seminar će se održati u petak, 4. listopada 2019. godine, u 15.00  sati, u predavaonici P1, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković  Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Krunoslav Užarević,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ivanka Jerić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2019. u 09:53

Nives Matijaković održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Taloženja kalcijeva karbonata u umjetnoj krškoj vodi uz dodatak odabranih okolišnih i antropogenih molekula

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. rujna 2019. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Kontrec, zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Ana Šantić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

webmaster KO

12. 9. 2019. u 11:21
Uređeno: 13. 9. 2019. u 10:04

Mateja Matišić: Organokataliza: najznačajniji kiralni derivati (tio)uree u enantioselektivnoj sintezi

Željka Topolovac: Primjena analitičkih metoda u nuklearnoj forenzici

Nikolina Penić: Dizajniranje magnetskih svojstava molekulskih kristala međumolekulskim interakcijama

Ivana Rubić: LC-NMR kao važan analitički alat u analizi metabolita

Anđela Plavec: Dizajn otopina za autoinjektore u borbi protiv posljedica otrovanja živčanih bojnih otrova

 

srijeda, 18. rujna 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

23. 7. 2019. u 12:03

Marin Sapunar održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Alati za simulaciju i interpretaciju fotoinduciranih procesa: miješani klasično-kvantni pristup

 

Seminar će se održati u petak, 26. srpnja 2019. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 222/II. Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Marko Tomislav Cvitaš, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Ivan Ljubić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

14. 7. 2019. u 13:36

Nikola Bedeković održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Kokristalizacija perfluoriranih jodbenzenâ s jednostavnim derivatima piridina – komparativna evaluacija klasičnih donora halogenske veze

 

Seminar će se održati u petak, 12. srpnja 2019. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 030/-I. Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

Zamjena:  prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

webmaster KO

10. 7. 2019. u 09:31

Marijan Marciuš održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Sinteze i svojstva nano/mikrostruktura oksida mangana, željeza, nikla i cinka

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. srpnja 2019. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Tajana Begović, PMF, Zagreb

2. akademik Svetozar Musić, HAZU, Zagreb

3. akademik. Stanko Popović, HAZU, Zagreb

Zamjene: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

webmaster KO

Eleonora Perak Junaković održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Određivanje biodostupnosti odabranih polifenolnih sastavnica propolisa u uvjetima in vitro simulirane probave

 

Seminar će se održati u petak, 19. srpnja 2019. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb 

2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Nina Bilandžić, zn. savj., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. IMI, Zagreb  i nasl. red. prof. PMF, Zagreb

webmaster KO

2. 7. 2019. u 12:21

Marijana Pocrnić: Beta blokatori kao nova zagađivala: pojavnost i metode analize

3. srpnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

11. 6. 2019. u 13:22

Vitomir Vušak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza i utjecaj srodnih spojeva na kristalne forme Entacaponea

 

Seminar će se održati u četvrtak, 27. lipnja 2018. godine, u 15.30  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Aleksandra Sander, FKIT, Zagreb

3. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

7. 6. 2019. u 15:02

Ana Matošević: Karbamati kao lijekovi

Matej Bubaš: Znanost o vrućim elektronima i mikroskopski procesi u plazmonici i katalizi

Ivan Marić: Primjena ionizirajućeg zračenja u sintezi nanočestica

Marina Poljak: Sinteza i olfaktorna svojstva: Uvid u strukturna svojstva nekih linearnih alicikličkih mošusa i njihovih silicijevih analoga

 

 12. lipnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

29. 5. 2019. u 11:02

Glorija Medak: Elektrokromni materijali: sinteza i karakterizacija

Tomislav Piteša: Teorijski opis atosekundnih procesa u molekulama

Ivana Kovačić: Nove strategije u makrociklizaciji peptida

 

srijeda, 29. svibnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

7. 5. 2019. u 09:37

Zlata Lasić: Primjena dvodimenzijske kromatografije u farmaceutskoj industriji

Andrea Kloušek-Kasun: Struktura, funkcija i mehanizam reakcije tRNA-prekrajajućeg enzima Tpt1

Ivana Landripet: Metalne nanočestice s magnetskim svojstvima

 

srijeda, 15. svibnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

Mateja Djetelić Ibrahimpašić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Istraživanje utjecaja metala na agregaciju asfaltena iz naftnih frakcija pomoću spektroskopije NMR

 

Seminar će se održati u četvrtak, 2. svibnja 2019. godine, u 16.30  sati, u predavaonici  225/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc.  Tomislav Jednačak, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jelena Parlov Vuković, zn. sur., INA d.d.. Zagreb

3. prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT, Zagreb

Zamjena:  prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

webmaster KO

16. 4. 2019. u 08:52

Anđela Buljan: Stereoselektivno katalitičko hidrogeniranje nefunkcionaliziranih olefina

Nina Popov: Sinteza metalnih oksida metodom sagorijevanja smjese anorganskih soli i goriva

Anja Sadžak: Fizikalno-kemijska karakterizacija nanočestica i njihova primjena u biomedicini

Mihael Eraković: Kvantni efekti u teoriji prijelaznog stanja

 

srijeda, 24. travnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

3. 4. 2019. u 08:35

1. Brankica Plećaš: Modeli predikcije topljivosti

2. Tatjana Šafarik: Nanomaterijali u metodama mjerenja antioksidativnog kapaciteta

3. Jelena Bijelić: Razvoj materijala na bazi čvrstih otopina cerijevog i cirkonijevog oksida za oksidaciju klorovodika (Deaconov postupak)

4. Marko Robić: Sinteza nanoniti metodom elektroispredanja: funkcionalizacija elektroispredenih niti, svojstva i primjene

 

 srijeda, 10. travnja 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

21. 3. 2019. u 10:35

1. Kristijan Ćaran: Otapanje minerala

2. Mirna Mandarić: Reaktivnost i strukturne transformacije u čvrstom stanju

3. Luka Fotović: Međumolekulske interakcije pi šupljine

4. Vladimir Zanki: tRNA-posredovana regulacija ekspresije gena

 

srijeda, 27. ožujka 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

19. 3. 2019. u 16:58

Marija Paurević održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteza, strukturna karakterizacija i biološko djelovanje manoziliranih desmuramil-peptida

 

Seminar će se održati u utorak, 2. travnja 2019. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Lidija Barišić, PBF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Monika Kovačević, PBF, Zagreb

webmaster KO

12. 3. 2019. u 16:32

Katarina Lisac održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

 

Metaloorganske jedinke CoCl2L2 kao akceptori halogenske veze u kokristalima s perhalogeniranim spojevima

 

 

Seminar će se održati u četvrtak, 21. ožujka 2019. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 030/-I, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Srećko Kirin, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

5. 3. 2019. u 08:46

1. Marija Pranjić: Uloga šaperona u održavanju proteostaze stanica

2. Tomislav Stolar: Utjecaj na okoliš i troškovi proizvodnje odabranih metaloorganskih mreža na industrijskoj skali

 

 srijeda, 13. ožujka 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

18. 2. 2019. u 15:37

Lucija Ptiček održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Nove metode sinteze i antiproliferativna aktivnost amidino-supstituiranih benzazola

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. ožujka 2019. godine, u 9.00  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. sur., IRB, Zagreb

3. prof. dr. sc. Marijana Hranjec, FKIT, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

webmaster KO

15. 2. 2019. u 19:37

1. Edi Topić: Strukturna obilježja i magneto-električna svojstva hibridnih perovskita

2. Jasna Alić: Molekulski sustavi za kvantifikaciju Londonovih disperzijskih interakcija

3. Dino Kuzman: Razvoj 'sol-gel' metode kao tehnike u sintezi materijala

4. Zlatan Spahić: Sinteza arilpirola s osnom kiralnošću

 

 srijeda, 20. veljače 2019.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

3. 12. 2018. u 14:46

Tea Zubin Ferri održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Kemometrijska klasifikacija arheoloških keramika iz Crikvenice temeljena na analizi kemijskog sastava

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. prosinca 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc.  Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan, zn. sur., Institut za Arheologiju, Zagreb

3. doc. dr. sc. Tomislav Jednačak, PMF, Zagreb

Zamjene:  dr. sc. Goran Štefanić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

12. 11. 2018. u 21:46
Uređeno: 23. 11. 2018. u 10:21

Ivana Nikšić-Franjić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Mehanizmi i kinetike reakcija slobodnih radikala s halogeniranim organskim supstratima u vodenim otopinama

 

Seminar će se održati u petak, 30. studenoga 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:


    1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb
    2. dr. sc. Darko Babić, v. zn. sur. IRB, Zagreb
    3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb
    Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

30. 10. 2018. u 16:32

Katarina Leko održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Fluorescentni derivati kaliksarena: sinteza i termodinamika kompleksiranja kationa metala

 

Seminar će se održati u petak, 9. studenoga 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Ivo Piantanida, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:05

Aleksandar Meštrić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Ugađanje svojstava kristalnih struktura dinuklearnih bakrovih(II) karboksilata

 

Seminar će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Goran Štefanić, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:03

Stipe Lukin održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Istraživanje reakcija mljevenjem u čvrstom stanju metodama in situ

Seminar će se održati u petak, 5. listopada 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Darko Babić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Nikola Biliškov, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

28. 9. 2018. u 15:02

Marko Nuskol održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Priprava i konformacijska analiza ferocenskih peptida

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici RTG (-030) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Srećko Kirin, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Lidija Barišić, PBF, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

webmaster KO

27. 9. 2018. u 14:38

Alen Bjelopetrović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih kompleksnih spojeva

 

Seminar će se održati u četvrtak, 4. listopada 2018. godine, u 15.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Marina Juribašić Kulcsár, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

26. 9. 2018. u 15:18

Valentina Petruševska održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Razvoj analitičkih metoda za karakterizaciju nove predložene višekomponentne formulacije u terapiji tuberkuloze

 

 

Seminar će se održati u četvrtak, 04. listopada 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Biljana Nigović, FBF, Zagreb

3. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u mirovini i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

24. 9. 2018. u 18:42

Tomislav Gregorić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

 

Sinteza i karakterizacija molekulskih samo-udruga temeljenih na aminokiselinskim derivatima fumarne kiseline; prijepis supramolekulskih gelova u polimere

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Nikola Basarić,  zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

webmaster KO

22. 9. 2018. u 17:22

Darko Vušak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Strukturne transformacije u kompleksima kobalta, nikla i bakra s odabranim α-aminokiselinama i njihovim derivatima

 

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 12.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov, zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Aleksandar Višnjevac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

19. 9. 2018. u 14:12

Antun Barišić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita

 

Seminar će se održati u četvrtak, 11. listopada 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Mario Vazdar, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Damir Iveković, PBF, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 15:11

Juraj Nikolić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Novi pogledi na mehanizme električnog transporta u ionsko-polaronskim staklima

 

Seminar će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine, u 16.00  sati, u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

2. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Ana Šantić,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Mira Ristić, zn. savj., IRB, Zagreb

webmaster KO

18. 9. 2018. u 12:35

Lidija Kanižaj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

 

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih iz tris(oksalatnih) i tris(kloranilatnih) građevnih blokova

 

Seminar će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB. Zagreb

3. dr. sc. Krešimir Molčanov,  v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

 

webmaster KO

1. Ana Mihanović: Diels-Alderove reakcije na fulerenu

2. Senada Muratović: Molekulski magnetizam

3. Jelena Brdarić: Kristalizacija etringita i sulfatna korozija u betonima

4. Nikolina Filipović: Primjena organometalnih kompleksnih spojeva u medicini

 srijeda, 19. rujna 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

3. 9. 2018. u 09:26

Sanja Škulj održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Uloga razvezujućih proteina u mehanizmu prijenosa protona kroz unutrašnju mitohondrijsku membranu u normalnim i uvjetima oksidativnog stresa

 

Seminar će se održati u petak, 21. rujna 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

 

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb i nasl. red. prof., PMF, Zagreb

webmaster KO

20. 7. 2018. u 13:53

Mladena Glavaš održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Endiinski spojevi u višekomponentnim reakcijama

 

Seminar će se održati u utorak, 11. rujna 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

3. doc. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Marija Alešković, zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Ina Erceg: Biomineralizacija i biomimetička sinteza: Kako iskoristiti trikove prirode u sintezi materijala 21. stoljeća?

2. Tin Klačić: Povijesni pregled modela električnog međupovršinskog sloja

3. Dajana Barišić: Kompleksiranje dušikovih i fosforovih liganada s paladijevim katalizatorom u otopini

4. Ante Bubić: Utišavanje gena BACH2 i IL6ST konstruktom dCas9 – DNMT3A

 

srijeda, 4. srpnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

2. 6. 2018. u 13:06

Marija Glavanović održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Totalna sinteza i analiza racemičnog galantamina te izolacija i kvantitativno određivanje (-) galantamina u ekstraktima biljaka roda Narcissus

 

Seminar će se održati u petak, 8. lipnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici 222/II Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Mladen Litvić, v. zn. sur., Belupo d.d., Koprivnica

3. dr. sc. Marin Roje, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

webmaster KO

29. 5. 2018. u 09:51
Uređeno: 30. 5. 2018. u 12:53

1. Valentina Milašinović: Gustoća naboja (ASK)
2. Sara Matić: Eksperimentalno i računalno ispitivanje interaktora proteina Keap1 u mehanizmu staničnog odgovora na oksidativni stres (BK)

 

srijeda, 13. lipnja 2018.
predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

Ines Primožič

14. 5. 2018. u 14:17
Uređeno: 21. 5. 2018. u 14:37

Tana Tandarić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoaminooksidaze B

 

Seminar će se održati u srijedu, 6. lipnja 2018. godine, u 11.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, PMF, Zagreb

2. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj. IMI, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Darko Babić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

webmaster KO

1. Nives Matijaković: Izrada implantanata korištenjem  kompozitnih materijala na bazi sedefa 

2. Antonio Zandona: Nikotinski acetilkolinski receptori: Mete za razvoj novih lijekova    neurodegenerativnih bolesti i novih protuotrova kod trovanja organofosfatima

3. Ivana Landeka: Utjecaj uvjeta kristalizacije na raspodjelu veličine čestica

 

 srijeda, 9. svibnja 2018.

predavaonica P1 s početkom u 14:30 sati

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:30

Andreja Radman Kastelic održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo [2.2.2]oktanu

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 12.15  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

3. dr. sc. Anita Bosak, zn. sur., IMI, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:27

Alma Ramić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Dizajn i sinteza kvazienantiomernih derivata Cinchona alkaloida

 

Seminar će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Maja Katalinić, zn. sur., IMI, Zagreb

3. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

webmaster KO

19. 4. 2018. u 09:23

Saša Opačak održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Metalni kompleksi konjugata trifenilfosfina i kiralnih amida: Sinteza, karakterizacija i primjena u asimetričnoj katalizi

 

Seminar će se održati u četvrtak, 26. travnja 2018. godine, u 10.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

webmaster KO

4. 4. 2018. u 11:29

 

Mateja Pisačić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Molekulski kristali s mehaničkim odzivom

 

Seminar će se održati u srijedu, 11. travnja 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

26. 3. 2018. u 16:43

Mario Lovrić održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Razvoj i primjena modela za procjenu ekotoksikološkog rizika bioaktivnih kemijskih spojeva

Seminar će se održati u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici  P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

2. doc. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

3. dr. sc. Bojan Hamer, zn. savj., IRB, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

webmaster KO

12. 3. 2018. u 09:12

Studentica Ivana Nikšić-Franjić održat će Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

KINETIČKI OPIS REAKCIJA SPREGNUTOG PRIJENOSA PROTONA I ELEKTRONA

 

Seminar će se održati u srijedu, 14. ožujka 2018.  u 14.30 sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

webmaster KO

16. 2. 2018. u 17:33

Pristupnik Marijan Marijan održat će Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Elektrofugalnost nekih fenilferocenilmetilnih kationa

Seminar će se održati u srijedu, 21. veljače 2018. godine, u 13.00  sati, u predavaonici ZFK R (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

1.prof. dr. sc. Zlatko Mihalić   PMF, Zagreb

2 prof. dr. sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb 

3. izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Ana Budimir, FBF, Zagreb

webmaster KO

Tražilica
 
Događaji
 
13. 12. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Karla Gotić
18. 12. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, dvora 304
Diplomski ispit: Anja Bošnjaković
18. 12. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Danijel Namjesnik
18. 12. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, 301
Seminar II: Dubravka Raljević
Repozitorij
 
Broj posjeta:
477897

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu