Izbornik
 
Osnove fizikalne kemije
 

 

Naziv kolegija: 40361 Osnove fizikalne kemije

Studijski program:

Preddiplomski studij molekularne biologije

Nositelj kolegija:

Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof.  

Izvođači:

Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof., Jasmina Salopek, mag. chem., Nikola Cindro, mag. chem.

Semestar:

3.

Opterećenje:

4+4+2 (obvezni kolegij)

Predavanja:

Predavaonica A1, utorak od 13 do 15 sati i predavaonica P1, petak od 13 do 15 sati. Vježbe: predavaonica A1, utorak od 15 do 16 sati i predavaonica A2 petak od 15 do 16 sati.

ECTS:

12

Prijava ispita:

Studomat

Obavijesti
 
4. 10. 2012. u 12:20
Uređeno: 3. 10. 2013. u 16:26

Rad u praktikumu kolegija Osnove fizikalne kemije (studij molekularne biologije) održavat će se prema sjedećem rasporedu:

TURNUS A          TURNUS B

Danijel Namjesnik

Repozitorij
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu