Izbornik
 
Opća i anorganska kemija
 

Naziv kolegija: Opća i anorganska kemija

Studijski program:

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i tehnike, nastavnički smjer
Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, nastavnički smjer
Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i informatike, nastavnički smjer

Nositelj kolegija:

Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.

Izvođači:

Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.(predavanja i seminar)

Semestar:

2. (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i tehnike, nastavnički smjer)
4. (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, nastavnički smjer)
6. (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i informatike, nastavnički smjer)

Opterećenje:

2+0+1 (obvezni kolegij za integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i tehnike; izborni kolegij za ostale studijske programe)

Predavanja:

Predavaonica ZOAK-S (023), srijedom od 16 do 19 sati

ECTS:

4 (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, nastavnički smjer)
3 (ostali studijski programi)

Prijava ispita:

Studomat

Repozitorij
 

Svi nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu