Izbornik
 
Opća i anorganska kemija
 

Naziv kolegija: Opća i anorganska kemija

Studijski program:

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer i diplomski sveučilišni studij FIZIKA-GEOFIZIKA

Nositelj kolegija:

Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.(predavanja i seminar)

Izvođači:

Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.(predavanja i seminar)

Semestar:

5. (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer); 1. (diplomski sveučilišni studij FIZIKA-GEOFIZIKA)

Opterećenje:

2+0+1 (izborni kolegij)

Predavanja:

Predavaonica ZOK-S (304), četvrtkom od 09 do 12 sati  

ECTS:

~4 (Diplomski sveučilišni studij FIZIKA-GEOFIZIKA); 4 (integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer)

Prijava ispita:

Studomat

 


Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

Svi nastavni materijali nalaze se na Sveučilišnom centru za e-učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu