Izbornik
 
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
 

Naziv kolegija:

Osnove kemije prirodnih organskih spojeva


Studijski programi:


72863 preddiplomski studij molekularne biologije

73833 diplomski studij kemije-nastavnički smjer


Nositelj kolegija:

Doc. dr. sc. Ines Primožič

Izvođači:


Doc. dr. sc. Ines Primožič
Krešimir Baumann, prof. biol. i kem. (seminar)


Semestar:

I.(dipl. st. kem.) / III. (predd. st. mol. biol.)

Opterećenje:

2+0+1

Predavanja:

Predavaonica 304

ECTS:

5

Prijava ispita:

Studomat

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu