Izbornik
 
Nastava na Kemijskom odsjeku
 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

 • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
 • Postupak podnošenja molbe i njeno rješavanje: na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, student može podnijeti molbu Kemijskom odsjeku radi ostvarivanja dodatnih mogućnosti (obrazac se može preuzeti ovdje), a detaljnije upute o postupku podnošenja molbe i njenom rješavanju mogu se pronaći ovdje.
 • Detaljne upute o uplatama Kemijskom odsjeku, broju računa i o pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Ureda za studente ili ovdje.
 • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a.
 • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova . Student može upisati samo one predmete  za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjete upisa predmeta možete naći ovdje. Navedeni uvjeti za akad. god. 2013./2014. vrijedit će za sve studente neovisno kada su upisali studij. Obveze ponovnog upisa predmeta možete naći ovdje
 • Odluka kojom se studentima preddiplomskog studija može odobriti upis nekih predmeta Diplomskog sveučilišnog studija kemije. Detaljnije o upisu tih predmeta pogledajte ovdje.

Obavijesti
 

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar akademske godine 2015./2016. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 15. veljače do 28. veljače 2016. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti zahtjev za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Snežana Miljanić

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je ODLUKU o subvencijama participiranja u troškovima studija u ak. god. 2015./2016. za studente PMF-a.

 

Tajana Preočanin

Ovjera ljetnog semestra akademske godine 2014./2015. i upisi u zimski semestar akademske godine 2015./2016. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 7. rujna do 25. rujna 2014. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti zahtjev za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Tajana Preočanin

 

Temeljem odredbi članka 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i članka 19. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima drugih sastavnica Sveučilišta može se odobriti  upis izbornih predmeta ovisno o potrebnim preduvjetima i kapacitetu pojedinih predmeta.

 • Razmatrat će se samo molbe zaprimljene zaključno do 25. rujna 2015.
 •  Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obvezno prilaže indeks, odgovarajuću dokumentaciju te dokaz o uplaćenoj naknadi u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Tajana Preočanin

03.07.2015. u 09:17
Uređeno: 24.09.2015. u 16:37

Uz dosadašnji način autentikacije (logiranja) na Studomat putem ISVU korisničkog imena (JMBAG) i lozinke omogućena je i autentikacija putem AAI elektroničkog identiteta.

Nakon 1.10.2015. prijava na Studomat će biti moguća JEDINO unosom AAI pristupnih podataka.

Autentikacija putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta znači spajanje na aplikaciju Studomat koristeći AAI korisničku oznaku i lozinku. 

Tajana Preočanin

23.06.2015. u 14:18
Uređeno: 03.07.2015. u 09:16

1. Početak nastave: Preddiplomski studij kemije

Za studente 1. godine: 28. rujna 2015. (ponedjeljak)

Za studente 2. i 3. godine: 28. rujna 2015. (ponedjeljak)

 

2. Početak nastave: Diplomski studij kemije (istraživački smjer i nastavnički smjer)

Za studente 1. godine: 1. listopada 2015. (četvrtak)

Za studente 2. godine: 28. rujna 2015. (ponedjeljak)

Tajana Preočanin

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar akademske godine 2014./2015. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 9. veljače do 27. veljače 2015. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti zahtjev za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Tajana Preočanin

Temeljem odredbi članka 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i članka 19. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima drugih sastavnica Sveučilišta može se odobriti  upis izbornih predmeta ovisno o potrebnim preduvjetima i kapacitetu pojedinih predmeta.

 • Razmatrat će se samo molbe zaprimljene zaključno do 26. rujna 2014.
 •  Pri tome osim ispunjenog i potpisanog obrasca student obvezno prilaže indeks, odgovarajuću dokumentaciju te dokaz o uplaćenoj naknadi u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Višnja Vrdoljak

01.07.2013. u 17:36
Uređeno: 01.09.2014. u 17:02

Ovjera zimskog semestra akademske godine 2013./2014. i upisi u ljetni semestar akademske godine 2014./2015. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 8. rujna do 26. rujna 2014. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti zahtjev za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Višnja Vrdoljak

08.04.2013. u 20:50
Uređeno: 08.04.2013. u 20:51

Neke izborne predmete grane: Anorganska i strukturna kemija nije bilo moguće upisati 2012./2013 godine.

Akademske godine 2013./2014. bit će ponuđeni za upis svi izborni predmeti.

Višnja Vrdoljak

12.12.2012. u 21:06
Uređeno: 12.12.2012. u 21:42
Prema Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u studetni mogu podnijeti molbu Kemijskom odsjeku radi ostvarivanja mirovanja obveza . Pri podnošenju molbe zbog bolesti potrebno je predati potvrdu nadležnog fakultetskog liječnika (DOM ZDRAVLJA NOVI ZAGREB-SIGET, Av. Većeslava Holjevca 22).  
 
U skladu s odlukom za školsku i sveučilišnu medicinu studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. Mirovanje studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga u suprotnom neće biti moguće ostvariti.
Višnja Vrdoljak

04.12.2012. u 15:05

Obavijest studentima Kemijskog odsjeka o terminima ispita kod prof. dr. sc. V. Bilić, 45171 Opća pedagogija nalazi se ovdje.

webmaster KO

08.11.2012. u 14:20
Uređeno: 08.11.2012. u 14:54

PREVENTIVNA  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TIJEKOM STUDIJA

Nadležni liječnik za studente PMF-a; DOM ZDRAVLJA NOVI ZAGREB-SIGET; Av. V. Holjevca 22, 10000 Zagreb tel. 01/6551-554.
 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TIJEKOM STUDIJA
Liječnik opće medicine za liječenje bolesti, stomatolog i ginekolog:
DZ ZAGREB, CENTAR; Runjaninova 4 (tel. 01/489-7666)
DZ ZAGREB, ZAPAD; Prilaz Baruna Filipovića 11 (tel. 01/377-4444)
DZ ZAGREB, ISTOK; Grižanska 4 (tel. 01/296-0444).
HITNA MEDICINSKA POMOĆ (tel. 194 ili 112).
DEŽURNE BOLNICE ZAGREB
Klinika za traumatologiju; Draškovićeva 19; 01/4697-000
 
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Klinika za psihijatriju - Centar za krizna stanja; Kišpatićeva 12,
tel. 01/2388888; 01/2421-603
 
Višnja Vrdoljak

22.10.2012. u 13:40
Uređeno: 22.10.2012. u 13:46

Raspored ispita kolegija Didaktika (prof. dr. Cindrić) u akademskoj godini 1012./2013. možete preuzeti ovdje (Dokumenti/Ispitni rokovi).

webmaster KO

06.07.2012. u 09:50

Detaljnije o ponovnom upisu Diplomskog rada na Sveučilišnom diplomskom studiju - Kemija može se pronaći ovdje.

webmaster KO

Studentima koji su Preddiplomski studij kemije upisali u akad. godini 2007./2008., prema čl. 13 st. 1. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studjima PMF-a, 30. 9. 2013. godine ističe dvostruko dulje vrijeme od propisanog trajanja studija te time gube status redovitog studenta. Sukladno čl. 9 st. 3. navedenog Pravilnika, vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Osoba koja izgubi status redovitog studenta ne može se upisati na isti studijski program niti na istom studijskom programu nastaviti studij.

Višnja Vrdoljak

10.11.2011. u 09:41
Uređeno: 28.02.2014. u 07:27

U veljači će biti dodatni ispitni rok namijenjen isključivo polaganju Završnog ispita. Student može prijaviti Završni ispit tek nakon što je izvršio sve obveze i položio sve propisane ispite Preddiplomskog studija kemije.

Višnja Vrdoljak

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
07.09. 14:00-15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Nikola Bedeković
Ured za studente:
 

gđa. Ankica Tomić

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


Zdrav. zaštita
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu