Izbornik
 
Nastava na Kemijskom odsjeku
 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

 • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
 • Sve uplate mogu se obaviti u nekom od poštanskh ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internetskog bankarstva (uz predočenje potvrde o uplati). Podatci o naknadama za pojedine troškove te podatci o broju računa i pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Ureda za studente ili ovdje. Primjer univerzalnog naloga za plaćanje može se pronaći ovdje.
 • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a, na način opisan ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 8. izlaska na ispit. Student je dužan prijaviti izlazak na ispit u studentskoj referadi na način opisan ovdje.
 • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova. Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjeti navedeni u Redu predavanja za akad. god. 2019./2020. vrijedit će za sve studente neovisno o tome kada su upisali studij. Studenti preddiplomskog studija mogu u određenim uvjetima koji su navedeni ovdje upisati i predmete diplomskog studija kemije.
 • Stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta - na poveznici se može pronaći odluka kojom se propisuju kriteriji za stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima kemije pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
 • Na Kemijskom odsjeku vrijede termini prijave i odjave ispita na ispitnim rokovima koji su navedeni ovdje.

 

 

ZAVRŠETAK STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE NA DODIPLOMSKE STUDIJE

(dipl. ing. kemije i prof. kemije)

 

Sukladno Odluci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta studenti upisani na dodiplomske studije do zaključno ak. god. 2004./2005. imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija te steći odgovarajući akademski stupanj najkasnije do 30. rujna 2019. godine. Propuštanje navedenog roka dovodi do gubitka prava.

Na sjednici Fakultetskog vijeća PMF-a 27. rujna 2019. donesene su izmjene i dopune odluke o završetku studija studenata upisanih na dodiplomske studije.

Prema novoj odluci studenti koji su položili sve ispite i izvršili sve studijske obveze osim izrade i obrane diplomskog rada i kojima je odobrena tema diplomskog rada na dan stupanja na snagu ove odluke, imaju pravo završiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući akademski stupanj prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

Studentima koji dodiplomski studij neće završiti do 30. rujna 2019., a za koje postoje odgovarajući preddiplomski sveučilišni studiji na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temelju posebne pisane zamolbe podnesene Fakultetu do zaključno 31. listopada 2019. godine, odobrit će se dovršetak studija u okviru odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija.


Obavijesti
 
1. 10. 2019. u 19:03
Uređeno: 1. 10. 2019. u 19:04

Prvo predavanje iz kolegija "Edukacijska psihologija" za studente 1. godine diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer:nastavnički će se održati u četvrtak 10.10.2019. u terminu od 12.30 do 15.30 sati u učioni 4 (u potkrovlju) na Geografskom odsjeku PMF-a (Marulićev trg 19/II).
     

Željka Soldin

Ovjera ljetnog semestra i upisi u zimski semestar akademske godine 2019./2020. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku PMF-a produljena je do 4. listopada 2019. god.

Željka Soldin

Ovjera ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. i upisi u zimski semestar akademske godine 2019./2020. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 16. do 30. rujna 2019. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. 
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis predmeta treći put, student treba putem Ureda za studente podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Željka Soldin

3. 9. 2019. u 10:09
Uređeno: 6. 9. 2019. u 14:32

Nastava u akad. god. 2019./2020. za studente  preddiplomskog studija kemije i 2. godine diplomskih studija kemije, smjer: istraživački i nastavnički počinje u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine.

Nastava za studente 1. godine diplomskih studija kemije, smjer: istraživački i nastavnički) počinje u ponedjeljak, 7. listopada 2019. godine.

Detaljnije informacije o početku nastave iz pojedinih predmeta nalaze se na mrežnim stranicama pojedinih zavoda.

 

Željka Soldin

26. 1. 2019. u 18:23
Uređeno: 26. 1. 2019. u 18:35

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar akademske godine 2018./2019. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 11. veljače do 24. veljače 2019. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. 
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru.
 • Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.
Željka Soldin

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
25. 10. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, -030
Seminar II: Kristina Smokrović
Ured za studente:
 

gđa. Ankica Tomić

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


Zdrav. zaštita
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu