Izbornik
 
Nastava na Kemijskom odsjeku
 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

 • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
 • Postupak podnošenja molbe i njeno rješavanje: na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, student može podnijeti molbu Kemijskom odsjeku radi ostvarivanja dodatnih mogućnosti (obrazac se može preuzeti ovdje), a detaljnije upute o postupku podnošenja molbe i njenom rješavanju mogu se pronaći ovdje.
 • Detaljne upute o uplatama Kemijskom odsjeku, broju računa i o pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Ureda za studente ili ovdje.
 • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
 • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a, na način opisan ovdje.
 • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova. Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjete upisa predmeta možete naći ovdje. Navedeni uvjeti za akad. god. 2016./2017. vrijedit će za sve studente neovisno kada su upisali studij. Obveze ponovnog upisa predmeta možete naći ovdje
 • Odluka kojom se studentima preddiplomskog studija može odobriti upis nekih predmeta Diplomskog sveučilišnog studija kemije. Detaljnije o upisu tih predmeta pogledajte ovdje.

Obavijesti
 
22.09.2016. u 09:24
Uređeno: 22.09.2016. u 09:26

Uvodno predavanje za studente koji su upisali 1. godinu Preddiplomskog studija kemije održat će se 

u ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine u 10.00 sati

u predavaoni A2 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Tom će prilikom studentima biti uručeni indeksi, studentske iskaznice i Red predavanja.

Mole se studenti, koji nisu dostavili Svjedodžbu o državnoj maturi, da istu ponesu sa sobom radi predaje prilikom preuzimanja indeksa.

Snežana Miljanić

Temeljem odredbi članka 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i članka 19. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima drugih sastavnica Sveučilišta može se odobriti upis izbornih predmeta ovisno o potrebnim preduvjetima i kapacitetu pojedinih predmeta.

 • Razmatrat će se samo molbe zaprimljene zaključno do 30. rujna 2016.
 • Ispunjenom i potpisanom obrascu molbe student je dužan priložiti potvrdu matičnog fakulteta s prijepisom ocjena te dokaz o uplaćenoj naknadi u skladu s odlukom Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
 • Molbu s odgovarajućom dokumenatcijom student predaje u Ured za studente Kemijskog odsjeka, pri čemu je dužan predočiti indeks.
Snežana Miljanić

16.09.2016. u 09:13
Uređeno: 22.09.2016. u 09:04

Nastava u ak. god. 2016./2017. za studente svih godina svih studija na Kemijskom odsjeku (Preddiplomski studij kemije i Diplomski studij kemije, smjerovi: istraživački i nastavnički) počinje u ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine.

Detaljnije informacije o početku nastave iz pojedinih predmeta nalaze se na mrežnim stranicama odgovarajućih zavoda.

Studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije te Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije informacije o početku nastave mogu naći na mrežnoj stranici Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Snežana Miljanić

Izvanredni ispitni rok za polaganje Završnog ispita bit će 23. rujna 2016. godine.

Studenti su u Ured za studente dužni predati tri tiskana primjerka i elektroničku verziju Završnog rada te ispunjene obrasce Molba za polaganje Završnog ispita i Izjava o pohrani i javnoj objavi Završnog rada najkasnije do 19. rujna 2016. godine.

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Za studente, kojima je ostao jedan nepoloženi ispit i imaju pravo pristupiti polaganju istog na izvanrednom jesenskom ispitnom roku (19.-23.09.2016.), vrijede isti datumi ispitnog roka za Završni ispit i termina za predaju molbe s cjelokupnom dokumentacijom. U slučaju nepolaganja preostalog ispita, studenti će moći povući predanu dokumentaciju.

Snežana Miljanić

Sukladno Odluci Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, izvanrednom ispitnom roku od 19. do 23. rujna 2016. godine imaju pravo pristupiti oni studenti koji su tijekom akademske godine 2015./2016. bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu i koji su iz njih morali iseliti u lipnju 2016. godine, zbog održavanja Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016, te koji iz istog razloga nisu pristupili ispitima u ljetnom ispitnom roku u srpnju 2016. godine.

Prijave ispita za izvanredni ispitni rok provodit će se od 12. do 16. rujna 2016. godine u studentskoj referadi.

Studenti su u referadu dužni dostaviti molbu, u kojoj treba navesti predmet i ispitni rok za koji prijavljuju ispit, te ovjerenu potvrdu Studentskog centra u Zagrebu o smještaju u studentskom domu u akademskoj godini 2015./2016. i datumu iseljenja iz tog doma u lipnju 2016. godine. Nakon toga studenti prijavljuju ispit putem studomata.

Snežana Miljanić

Ovjera ljetnog semestra i upisi u zimski semestar akademske godine 2016./2017. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 5. rujna do 30. rujna 2016. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put, student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Snežana Miljanić

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar akademske godine 2015./2016. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku provodit će se od 15. veljače do 28. veljače 2016. Upisi prije navedenog termina neće biti mogući.

 • Za ovjeru semestra student treba imati sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti zahtjev za naknadnu ovjeru semestra.
   
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
Snežana Miljanić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
28.09. 13:00-14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Anđela Bačinić
29.09. 13:00-14:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Leontina Toth
29.09. 14:00-14:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Iva Habinovec
29.09. 14:30-15:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Lucija Ptiček
29.09. 15:30-16:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Mirsada Ćehić
29.09. 15:00-15:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Aleksandar Meštrić
30.09. 13:00-14:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Kristijan Vuković
Ured za studente:
 

gđa. Ankica Tomić

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


Zdrav. zaštita
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu