Izbornik
 
Obavijesti
 

Studenti se mogu upisati u Uredu Doktorskoga studija kemije od četvrtka, 15. studenoga do 19. studenoga 2018. godine radnim danom od 10-15 sati.

 

Prije upisa potrebno je prvo s potencijalnim mentorom, pa zatim i s voditeljem smjera dogovoriti koje kolegije će student upisati. U načelu upisuju se 2 temeljna te 1 do maksimalno 2 izborna kolegija. Voditelj smjera potpisuje upisni list pa molim dogovorite e-mailom sastanak s voditeljem prije dolaska na upis.

Molimo donijeti dvije fotografije (6 x 4 cm). Potrebno je za indeks uplatiti općom uplatnicom 200 kn kao i odgovarajući iznos školarine te donijeti dokaz o izvršenoj uplati. Studenti koji plaćaju studij osobno, oslobođeni su uplate 50 kn za izradu iksice.

Uplata se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva. Podatci za uplatu: Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb; IBAN primatelja: HR5823600001101522208

Podaci za uplatu za indeks: iznos: 200,00 kn (model i poziv na broj primatelja:00 604070-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: indeks.

Podaci za uplatu školarine: iznos* (model i poziv na broj primatelja 00 403500-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: školarina za I godinu/model plaćanja).

Podaci za uplatu izrade "iksice": iznos 50 kn (model i poziv na broj primatelja 00 604060-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: iksica).

 

*Student se obvezuje na plaćanje školarine na ime poslijediplomskog studija iz prethodnog članka ovog ugovora, prema iznosima utvrđenima Natječajem za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2018./2019., i to za svaku akademsku godinu posebno, na sljedeći način:

  • u cijelom iznosu prilikom upisa godine, ili
  • u dvije jednake rate, 1. rata prilikom upisa i 2. rata do 01.04.; ili
  • u tri rate kako slijedi:

- I. godina: 1. rata 4000 kn prilikom upisa, 2. rata 4000 kn (do 30.01.), 3. rata 4000 kn (do 31.05.);

- II. godina: 1. rata 3333 kn prilikom upisa, 2. rata 3333 kn (do 30.01.), 3. rata 3334 kn (do 31.05.);

- III. godina: 1. rata 2666 kn prilikom upisa, 2. rata 2666 kn (do 30.01.), 3. rata 2668 kn (do 31.05.).

Student je dužan dokaz o svakoj pojedinačnoj uplati školarine iz prethodnog stavka ovog članka predočiti Referadi za poslijediplomske studije prilikom upisa ili ovjere akad. godine u skladu s Natječajem iz prethodnog stavka ovog članka. Bez dokaza o izvršenoj uplati student ne može upisati i/ili ovjeriti godinu studija.

webmaster KO

Upisi u više godine studija u ak. god. 2018./2019. započet će 17. rujna i trajati do 15. listopada 2018. Naknadni upis mora odobriti Vijeće Doktorskoga studija kemije na temelju obrazložene zamolbe.

SVI studenti obvezni su na upis donijeti: indeks,

ispunjen i od voditelja smjera potpisan Upisni list (upisni list za apsolvente ne treba potpis voditelja smjera),

obrazac dr.sc.04. (ispunjava se u OBADU).,

obrazac dr.sc.05.,

obrazac Individualni plan rada

obrazac Prijavni list SV-40 (obostrano printan i popunjen)

Obrasce Ime_Prezime_dr.sc.04, Ime_Prezime_dr.sc.05 i Ime_Prezime_Individualni plan rada  treba dostaviti i u elektroničkom obliku na e-mail adresu Ureda doktorskog studija.

Lijepo molimo sve studente da provjere jesu li podmirena dugovanja za školarinu vezana za tekuću akademsku godinu (30% školarine do kraja lipnja tekuće akad. god., te 30% školarine do kraja tekuće akad. god.) prema ugovoru.

 

Voditelji smjerova:

Anorganska i strukturna kemija: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
Organska kemija: izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
Biokemija: doc. dr. sc. Morana Dulić (u 2018./19. akad. god.)
Fizikalna kemija: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Analitička kemija: prof. dr. sc. Predrag Novak

Ines Primožič

Tražilica
 
Događaji
 
21. 11. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Ivana Nikšić-Franjić
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Margareta Pavković
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Tamara Rinkovec
23. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Luka Ozdanovac
23. 11. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Petar Bibulić
Repozitorij
 


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu