Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje. Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu e-mail, tel.: 460-6471


Obavijesti
 

ELEKTRIČNA KARAKTERIZACIJA MEĐUPOVRŠINA KRISTALNIH PLOHA METALNIH OKSIDA I OTOPINA ELEKTROLITA

srijeda,  18. prosinca 2019. godine u 13.00 sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Ines Primožič

KEMIJSKA OTPORNOST CEMENTNE PASTE PREMA DJELOVANJU  DEIONIZIRANE VODE

četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 15.00 sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

Ines Primožič

Mehanokemijska priprava i karakterizacija polimernih disperzija i kokristala prazikvantela

četvrtak, 28. studenoga 2019. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Priprava i karakterizacija bioaktivnih spojeva temeljenih na 1-azabiciklo[2.2.2]oktanu

petak, 29. studenoga 2019. godine u 10.00 sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Mehanokemijska sinteza i strukturna karakterizacija dimetalnih i hibridnih tetrahidridoborata

petak, 18. listopada 2019. godine u 11.00 sati u predavaonici 304 Zavoda za organsku kemiju, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Razvoj metoda za praćenje in situ mehanokemijske sinteze Ramanovom spektroskopijom i difrakcijom na praškastom uzorku

ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 13.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Nove farmaceutski prihvatljive soli 1-amino-3,5-dimetiladamantana i njihove kristalne forme

petak,  27. rujna 2019. godine u 14.00 sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Eksperimentalno i računalno istraživanje novih konjugata gvanidina s različitim fluoroforima kao liganada humane dipeptidil-peptidaze III

petak, 4. listopada 2019.godine u 10.00 sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Biokemijska i funkcionalna karakterizacija enzima auksin-amidohidrolaze BrILL2 iz kineskog kupusa (Brassica rapa L. ssp. pekinensis)

utorak, 17. rujna 2019. godine u 11.00 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Održivost motiva halogenske veze pri kokristalizaciji amina, imina i njihovih koordinacijskih spojeva s perhalogeniranim aromatima

 

petak,  24. svibnja 2019. godine u 12.30 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Razvoj frakcionacijskih postupaka za sveobuhvatnu karakterizaciju organskih zagađivala u površinskim vodama primjenom analiza usmjerenih učincima

24. siječnja 2019. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

UTJECAJ OTKRIĆA I RAZVOJA PERIODNOGA SUSTAVA ELEMENATA NA HRVATSKU KEMIJU DO SREDINE 20. STOLJEĆA

petak, 18. siječnja 2019. godine u 14.00 sati u predavaonici 225/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Analiza bisfenola A u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira

18. siječnja 2019. godine u 15.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Fotokemijska dekarboksilacija ftalimidnih derivata

petak, 21.  prosinca 2018. godine u 13:15 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Strukturna karakterizacija i analitička primjena aromatskih hidrazona izvedenih iz nikotinohidrazida

utorak, 18.  prosinca 2018. godine u 11.00 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Spektrometrijska analiza i karakterizacija materijala s temeljnom matricom  željeza

Petak, 14. prosinca 2018. godine u 11.00 sati u predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

        Priprava kinon-metida i ispitivanje njihovog biološkog učinka

Srijeda, 19. prosinca 2018. godine u 11.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Istraživanje interakcija cijaninskih boja s polinukleotidima spektroskopskim i termoanalitičkim metodama

četvrtak,  13.  prosinca 2018. godine u 13.00 sati u predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Postojanost odabranih supramolekulskih motiva u kristalnim strukturama metalo-organskih spojeva

 

petak, 14. prosinca 2018. godine u 14.00 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Struktura i samoudruživanje aromatskih dinitrozo spojeva

petak, 23.  studenoga 2018. godine u 13.00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Novi pristup analizi oksima dizajniranih za zaštitu središnjega živčanoga sustava pri trovanju organofosfornim spojevima

 

petak, 9. studenoga 2018. godine u 11.00 sati u

predavaonici 304 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Sinteza i studij samoudruživanja aromatskih donor-akceptorskih sustava

 

petak, 5.  listopada 2018. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Hidrazino-derivat glutaminske kiseline za derivatizaciju karbonilnih spojeva

srijeda, 26. rujna 2018. godine u 11.00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Izolacija i strukturna karakterizacija procesnih onečišćenja 3-brom-5-(trifluormetil)anilina primjenom sustava LC-SPE/NMR

četvrtak, 12. srpnja 2018. godine u 13.00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

 

webmaster KO

Razvoj mehanokemijskih metoda sinteze amida, urea i triazola

 

srijeda, 27. lipnja 2018. godine u 13.00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Pročišćavanje i svojstva virusa zaušnjaka i ospica

 

srijeda, 27. lipnja 2018. godine u 14.00 sati u
predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Strukturna karakterizacija dipeptidil-peptidaze III iz bakterije Bacteroides thetaiotaomicron

 

srijeda, 20. lipnja 2018. godine u 11.00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Elektrokemijska karakterizacija prirodnih antioksidansa primjenom voltametrijskih tehnika

 

utorak, 19. lipnja 2018. godine u 11.00 sati u
predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Biokemijska karakterizacija hidrolaze s dvojnom enzimskom aktivnošću iz mahovine Physcomitrella patens

 

ponedjeljak, 18. lipnja 2018. godine u 11.00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

 

webmaster KO

Mehanizmi nastajanja biokompozitnih materijala u sustavima kalcijeva karbonata i biološki značajnih molekula

 

utorak, 12. lipnja 2018. godine u 10.30 sati u
predavaonici 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Molekulsko modeliranje bakterijskih dipeptidil-peptidaza III

 

četvrtak, 24. svibnja 2018. godine u 11.00 sati u
predavaonici 225/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

webmaster KO

Taloženje kalcijevih oksalata u uvjetima hiperoksalurije: utjecaj aminokiselina relevantnih za patološku biomineralizaciju

 

srijeda, 25  travnja 2018. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Optimiranje metode elektrodepozicije alfa-izvora s naglaskom na vrstu elektrolita i materijal katode

 

srijeda, 11.  travnja 2018. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
13. 12. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Karla Gotić
18. 12. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Danijel Namjesnik
18. 12. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, 301
Seminar II: Dubravka Raljević

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu