Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.

 

Rezerviranje predavaonice


Obavijesti
 

Interakcije metalnih iona s konjugatima ciklamskih derivata citozina praćene spektrometrijom masa

 

utorak, 20. rujna 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Iščitavanje reverzne translacije sekvenciranjem peptida de novo tehnikama tandemne spektrometrije masa

 

četvrtak, 21. srpnja 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Hidrazino-derivati aminokiselina u sintezi peptidomimetika

 

četvrtak, 7. srpnja 2016. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Aromatizacija različito supstituiranih derivata 3,4-dihidropirimidinona

 

utorak, 5. srpnja 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Strukturna karakterizacija proteina bakterije Helicobacter pylori

važnih za njezino preživljavanje

 

ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Fitokemijski i citogenetski profil odabranih biljaka roda Centaurea (Asteraceae)

 

petak, 1. srpnja 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

Utjecaj lipoksigenaze na sastav hlapljivih tvari u maslinovom ulju autohtonih dalmatinskih sorti

 

petak, 17. lipnja 2016. godine u 14.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Razvoj multirezidualne metode za određivanje pesticida u vinima vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa

 

petak, 20. svibnja 2016. godine u 10.15 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

ENANTIOSELEKTIVNA SINTEZA OPTIČKI AKTIVNIH 2-OKSAZOLIDINONA I ALKOHOLA KATALIZIRANA HALOGENHIDRIN-DEHALOGENAZAMA

 

petak, 22. travnja 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA I STRUKTURNE ZNAČAJKE SPINELNIH NANOMATERIJALA TIPA AMn2O4 (A = Co, Zn, Ni, Cd, Cu)

 

petak, 26. veljače 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

POVRŠINSKI POJAČANO RAMANOVO RASPRŠENJE: OD KOLOIDNE OTOPINE DO STABILNOG SUPSTRATA

 

petak, 12. veljače 2016. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

FUNKCIONALNA KARAKTERIZACIJA CITOSOLNE SERIL-tRNA-SINTETAZE IZ BILJKE ARABIDOPSIS THALIANA

 

četvrtak, 14. siječnja 2016. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

 

webmaster KO

SINTEZA 3,4-DIHIDROPIRIMIDINONSKIH SPOJEVA I NJIHOVO KIRALNO PREPOZNAVANJE NA POLISAHARIDNIM KIRALNIM NEPOKRETNIM FAZAMA

 

srijeda, 16. prosinca 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

CIJANO-KOMPLEKSI ŽELJEZA I 4-IMIDAZOLIN-2-TIONA TE NJEGOVIH BIOLOŠKI AKTIVNIH DERIVATA

 

srijeda, 25. studenoga 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici Fran Bubanović Zavoda za kemiju i biokemiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3,  Zagreb

webmaster KO

ANALIZA GLIKOZILACIJE IMUNOGLOBULINA G U UPALNOJ BOLESTI CRIJEVA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM

 

petak, 27. studenoga 2015. godine u 9.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
05.10. 08:00-09:00, Kemijski odsjek, P1
Nastupno predavanje: dr. sc. Ivan Kodrin
05.10. 12:30-13:30, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Ivan Nemet
06.10. 14:00-15:00, Kemijski odsjek, A2
Nastupno predavanje: dr. sc. Morana Dulić
06.10. 14:00-14:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Mario Lovrić
06.10. 14:30-15:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Marijan Marijan
06.10. 15:00-15:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Darko Vušak
06.10. 15:00-16:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Petar Bibulić
07.10. 09:00-10:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar II: Tomislav Benković
07.10. 12:00-13:00, Kemijski odsjek, 2. kat/225
Diplomski ispit: Barbara Kuzmić

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu