Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.


Obavijesti
 

KOMPLEKSIRANJE ANIONSKIH I NEUTRALNIH VRSTA S DERIVATIMA DEHIDRACETNE KISELINE I KALIKS[4]ARENA U OTOPINI

 

petak, 12. prosinca 2014. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

UTJECAJ KRISTALIZACIJE NA ELEKTRIČNE PROCESE I MAGNETSKE INTERAKCIJE U ŽELJEZNOM FOSFATNOM STAKLU

 

petak, 28. studenoga 2014. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

SINTEZE DVOGLAVIH NUKLEOZIDA TE SULFONAMIDO I 1,2,3-TRIAZOLNIH DERIVATA OBRNUTIH NUKLEOZIDA

 

četvrtak,  20. studenoga 2014. godine u 9.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

RAZVOJ I VALIDACIJA BIOKEMIJSKIH INDIKATORA FUNKCIJE KOŽNE BARIJERE

 

utorak,  18. studenoga 2014. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

DINAMIKA SKLAPANJA AMINOACIL-tRNA-SINTETAZNOG KOMPLEKSA
 
srijeda, 17. rujna 2014. godine u 13:00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

11.09.2014. u 09:13
Uređeno: 12.09.2014. u 14:59

UTJECAJ ODABRANIH DOPANADA NA STRUKTURU I MIKROSKTRUKTURU CINKOVOGA I BARIJEVOGA ALUMINATA


ponedjeljak,  15. rujna 2014. godine u 9.00 sati u
predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

FEROCENSKI BIOKONJUGATI S AMINOKISELINAMA I UGLJIKOHIDRATIMA
 
petak, 19. rujna 2014. godine u 11.00 sati u
Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu