Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.


Obavijesti
 

DINAMIKA SKLAPANJA AMINOACIL-tRNA-SINTETAZNOG KOMPLEKSA
 
srijeda, 17. rujna 2014. godine u 13:00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

11.09.2014. u 09:13
Uređeno: 12.09.2014. u 14:59

UTJECAJ ODABRANIH DOPANADA NA STRUKTURU I MIKROSKTRUKTURU CINKOVOGA I BARIJEVOGA ALUMINATA


ponedjeljak,  15. rujna 2014. godine u 9.00 sati u
predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

FEROCENSKI BIOKONJUGATI S AMINOKISELINAMA I UGLJIKOHIDRATIMA
 
petak, 19. rujna 2014. godine u 11.00 sati u
Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

ULOGA KOMPLEKSA RSC U REMODELIRANJU STRUKTURE  KROMATINA PROMOTORA PHO  GENA KVASCA SACCHAROMYCES CEREVISIAE

utorak,  15. srpnja 2014. godine u 13.30 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

08.06.2014. u 08:31
Uređeno: 08.06.2014. u 08:41

PRIMJENA POSREDNE INDUKCIJE KIRALNOSTI U ASIMETRIČNOJ KATALIZI: ENANTIOSELEKTIVNO HIDROGENIRANJE KOMPLEKSIMA RODIJA S BIOKONJUGATIMA TRIFENILFOSFINA I KIRALNIH AMINOKISELINA

petak,  27. lipnja 2014. godine u 10.00 sati u
predavaoni P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

SPEKTROMETRIJA MASA FRAGMENATA PEPTIDNIH IONA NASTALIH DJELOVANJEM RADIKALA

srijeda, 18. lipnja 2014. godine u 12.00 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

05.06.2014. u 08:15
Uređeno: 05.06.2014. u 08:18

PRIPRAVA NOVIH HETEROCIKLIČKIH OKSIMA I NJIHOVA UČINKOVITOST PRI REAKTIVACIJI FOSFORILIRANIH KOLINESTERAZA
 
utorak, 10. lipnja 2014. godine u 13.15 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102 a, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

SPEKTROSKOPSKO I KEMOMETRIČKO ISTRAŽIVANJE JESTIVIH ULJA

ponedjeljak,  2. lipnja 2014. godine u 13.00 sati u
predavaoni 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

STRUKTURA I VODIKOVE VEZE DERIVATA TIOSEMIKARBAZONA U OTOPINI

petak,  16. svibnja 2014. godine u 12.30 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

ODREĐIVANJE POLIFENOLA, INDOL-3-OCTENE KISELINE I 2-AMINOACETOFENONA U VINIMA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM VISOKE DJELOTVORNOSTI

­četvrtak,  15. svibnja 2014. godine u 8.30 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

17.02.2014. u 14:06
Uređeno: 17.02.2014. u 14:16

KOORDINACIJSKI SPOJEVI NIKLA(II)  I  PALADIJA(II) S N-ARILALKILNIM DERIVATIMA IMINODIOCTENE KISELINE

srijeda,  26. veljače 2014. godine u 13.00 sati u
predavaoni A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA VODE UZ INERTNE POVRŠINE

­petak,  24. siječnja 2014. godine u 13.00 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

13.12.2013. u 12:55
Uređeno: 13.12.2013. u 12:58

SUPRAMOLEKULSKI SINTONI LAMOTRIGINA: MODEL ZA DIZANJIRANJE

KOKRISTALA LAMOTRIGINA

petak,  20. prosinca 2013. godine u 15.00 sati u
predavaoni P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

11.12.2013. u 08:06
Uređeno: 11.12.2013. u 08:07

PRIMJENA SPEKTROSKOPIJE POVRŠINSKI POJAČANOG RAMANOVOG RASPRŠENJA U ISTRAŽIVANJU FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI

srijeda,  18. prosinca 2013. godine u 14.00 sati u
dvorani P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

10.12.2013. u 15:13
Uređeno: 10.12.2013. u 15:14

SINTEZA I EVALUACIJA KIRALNIH NEPOKRETNIH FAZA TEMELJENIH NA N-(1-ARILPROPIL)-3,5-DINITROBENZAMIDNOM SELEKTORU

­srijeda,  18. prosinca 2013. godine u 11.00 sati u dvorani I krila
Instituta Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

06.12.2013. u 15:56
Uređeno: 06.12.2013. u 15:59

ADAMANTANSKI  SPOJEVI  S  GVANIDINSKOM PODJEDINICOM: SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I PRIMJENA

­petak,  13. prosinca 2013. godine u 10.00 sati u
dvorani III krila Instituta Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

RAZVOJ BIORAZGRADIVIH METALNIH IMPLANTATA: UTJECAJ MODIFIKACIJE POVRŠINE NA BRZINU DEKOMPOZICIJE I BIOKOMAPTIBILNOST

srijeda, 11. prosinca 2013. godine u 12.00 sati u
dvorani P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

RAZVOJ METODOLOGIJE VIBRACIJSKE SPEKTROSKOPIJE IN-LINE ZA PRAĆENJE KEMIJSKIH REAKCIJA I KRISTALIZACIJE BIOLOŠKI AKTIVNIH MOLEKULA

ponedjeljak,  9. prosinca 2013. godine u 9.00 sati u
predavaoni 023  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

NOVI 1,4-DISUPSTITUIRANI 1,2,3-TRIAZOLNI DERIVATI PURINSKE I PIRIMIDINSKE SERIJE: SINTEZA I BIOLOŠKA EVALUACIJA

petak,  29. studenoga 2013. godine u 11.00 sati u
dvorani P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

PRIPRAVA I STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA NOVIH NO-DONORNIH MAKROCIKLIČKIH SCHIFFOVIH BAZA I NJIHOVIH KOMPLEKSA

petak,  22. studenoga 2013. godine u 12.00 sati u
Rtg seminaru  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

PRIPRAVA I SVOJSTVA METAL-ORGANSKIH OKSALATNIH SPOJEVA I NJIHOVA ULOGA U DOBIVANJU MJEŠOVITIH METALNIH OKSIDA

srijeda,  20. studenoga 2013. godine u 14.00 sati u
predavaoni 023  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

17.10.2013. u 14:59
Uređeno: 17.10.2013. u 15:28

OPTIMIZACIJA TRANSLACIJE UVJETOVANA OKOLIŠEM, PRILAGODBA FUNKCIJA I HORIZONTALNI PRIJENOS GENA IZMEĐU MIKROBNIH ZAJEDNICA

petak,  25. listopada 2013. godine u 16.00 sati u
predavaoni  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

25.09.2013. u 10:04
Uređeno: 01.10.2013. u 13:16

SASTAV I STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA GANGLIOZIDA U MOŽDANIM TUMORIMA ČOVJEKA

petak,  4. listopada 2013. godine u 12.00 sati u
predavaoni Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

UTJECAJ STRUKTURNIH I SOLVATACIJSKIH EFEKATA NA NUKLEOFUGALNOST NEKIH IZLAZNIH SKUPINA

petak,  5. srpnja 2013. godine u 11.00 sati u
predavaoni A2  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

STABILNOST ROSUVASTATINA I IDENTIFIKACIJA NJEGOVIH RAZGRADNIH PRODUKATA

petak,  28. lipnja 2013. godine u 11.00 sati u
predavaoni P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

                       SUODNOS STRUKTURA-SVOJSTVO TERMOKROMNIH                          AROMATSKIH SCHIFFOVIH BAZA

petak,  21. lipnja 2013. godine u 13.00 sati u
predavaoni  A2  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

05.06.2013. u 10:00
Uređeno: 05.06.2013. u 10:01

NOVI INHIBITORI METALOPEPTIDAZA PORODICE M49

petak,  14. lipnja 2013. godine u 11.00 sati u
predavaoni 304/III Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

08.05.2013. u 14:12
Uređeno: 08.05.2013. u 14:13

GENERIRANJE I FRAGMENTACIJA MONO I DIPROTONIRANIH BISGVANIDINA I BISBIGVANIDA U PLINSKOJ FAZI

četvrtak,  16. svibnja 2013. godine u 13.00 sati u
dvorani I krila Instituta Ruđer Bošković , Bijenička 54, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

07.05.2013. u 14:11
Uređeno: 07.05.2013. u 14:35

UTJECAJ LIPIDA NA PATOGENEZU ALZHEIMEROVE BOLESTI – OD MOLEKLARNOG MEHANIZMA DO BIOMARKERA BOLESTI

 

četvrtak,  16. svibnja 2013. godine u 10.00 sati u
dvorani III krila Instituta Ruđer Bošković,
Bijenička c. 54,  Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

ISTRAŽIVANJE INTERAKCIJA MALIH MOLEKULA S POLINUKLEOTIDIMA SPEKTROSKOPIJOM POVRŠINSKI POJAČANOG RAMANOVOG RASPRŠENJA


srijeda,  17. travnja 2013. godine u 12.00 sati u
predavaoni P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA BAKTERIJSKE GLICIN: [PROTEIN-NOSAČ]-LIGAZE I NJENIH KOMPLEKSA SA SUPSTRATIMA

srijeda,  17. travnja 2013. godine u 10.00 sati u
prostoriji  304/III  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
09:00-17:00, Kemijski odsjek, A1
Simpozij studenata kemičara

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu