Izbornik
 
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 

Obrane doktorskih disertacija

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o obranama doktorskih disertacija.


Obavijesti
 

PRIMJENA POVRŠINSKI MODIFICIRANIH TITANATNIH NANOCJEVČICA U ELEKTROKEMIJSKIM SENZORIMA

 

srijeda, 20. svibnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

 Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA 9-DEAZAPURINSKIH DERIVATA I 1,2,3-TRIAZOLIL SULFONAMIDO-RIBOFURANOZIDNIH KONJUGATA

 

srijeda, 6. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA I SUPRAMOLEKULSKE INTERAKCIJE POLINORBORNANSKIH

BIS-PORFIRINA

 

utorak, 28. travnja 2015. godine u 12.00 sati u

dvorani I. krila Instituta Ruđera Boškovića,

Bijenička 54,  Zagreb

webmaster KO

PRIMJENA RAČUNALNIH PRISTUPA RAZLIČITIH STUPNJEVA SLOŽENOSTI U SVRHU RAZUMIJEVANJA STRUKTURE, DINAMIKE I AKTIVNOSTI LJUDSKE DIPEPTIDIL-PEPTIDAZE III

 

petak, 24. travnja 2015. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GENOMIKA SPUŽAVA I PODRIJETLO KOMPLEKSNOSTI ŽIVOTINJA

 

srijeda, 22. travnja 2015. godine u 15.00 sati u

predavaoni A2 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA DERIVATA KALIKS[4]ARENA S FLUORESCENTNIM PODJEDINICAMA I ISTRAŽIVANJE NJIHOVA KOMPLEKSIRANJA ALKALIJSKIH KATIONA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S  POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 9.00 sati u

seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju, soba 225/II, Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

KOLINESTERAZE I OKSIMI KAO PSEUDOKATALITIČLKA ČISTILA ŽIVČANIH BOJNIH OTROVA

 

srijeda, 15. travnja 2015. godine u 11.30 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA, MEHANIZMI FOTOKEMIJSKIH REAKCIJA NASTAJANJA I BIOLOŠKA AKTIVNOST BENZENSKIH, NAFTALENSKIH I ANTRACENSKIH KINON-METIDA

 

četvrtak, 16. travnja 2015. godine u 11.00 sati u

dvorani 3. krila IRB, Bijenička c. 54,  Zagreb

webmaster KO

MEHANIZMI POPRAVKA POGREŠKE LEUCIL-tRNA-SINTETAZE SPRJEČAVAJU NEKANONSKU MISTRANSLACIJU PROTEOMA BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

 

srijeda, 18. ožujka 2015. godine u 15.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GLIKOZILIRANI LIPOSOMI KAO MODEL ZA STUDIRANJE MOLEKULSKOGA PREPOZNAVANJA I CILJANU DOSTAVU BIOLOŠKI AKTIVNIH SPOJEVA

 

četvrtak, 12. veljače 2015. godine, 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

RADIKALIMA POTAKNUTE PEROKSIDACIJE I IZOMERIZACIJE NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA

srijeda, 28. siječnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

RAZVOJ I VALIDACIJA BIOKEMIJSKIH INDIKATORA FUNKCIJE KOŽNE BARIJERE

 

utorak,  18. studenoga 2014. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

DINAMIKA SKLAPANJA AMINOACIL-tRNA-SINTETAZNOG KOMPLEKSA
 
srijeda, 17. rujna 2014. godine u 13:00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

11.09.2014. u 09:13
Uređeno: 12.09.2014. u 14:59

UTJECAJ ODABRANIH DOPANADA NA STRUKTURU I MIKROSKTRUKTURU CINKOVOGA I BARIJEVOGA ALUMINATA


ponedjeljak,  15. rujna 2014. godine u 9.00 sati u
predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

FEROCENSKI BIOKONJUGATI S AMINOKISELINAMA I UGLJIKOHIDRATIMA
 
petak, 19. rujna 2014. godine u 11.00 sati u
Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
14:30-15:30, Kemijski odsjek, P1
Kolokvij Kemijskog odsjeka: Marc Fontecave

Sutra:
10:00-11:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar I - Mateja Đud

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu