Izbornik
 
O djelatniku
 
prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 316
Telefon:+385 1 4606 411
Telefon kućni:6411
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za organsku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođena u Zagrebu 1951. Diplomirala kemiju (smjer organska kemija) 1974. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala (kemiju) na Southern Illinois University, SAD, 1978. godine. Godine 1974./75. radi kao asistent na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju PMF-a u Zagrebu, 1975.-1978. kao znanstveni asistent-postdiplomand na Southern Illinois University, 1978.-1984. kao znanstveni asistent na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju Instituta ˝Ruđer Bošković˝. 1984. prelazi na Imunološki zavod u Zagrebu gdje se osim znanstvenih bavi i razvojnim istraživanjima. 1985. je birana u znanstvenog suradnika, a 1991. u višeg znanstvenog suradnika. Godine 1994. se vraća u Zavod za organsku kemiju i biokemiju PMF-a kao izvanredni profesor, 2004. postaje redoviti profesor te 2009. redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 1995.-2005. te od 2011.-2013. predstojnica je Zavoda za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2006. je voditeljica Poslijediplomskog studija kemije PMF-a (do 2008.) i smjera Organska kemija (do 2013.) na istom studiju, a od 2007.-2011. pročelnica je Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2012.-2014. bila je prodekanica za znanost PMF-a.  Do sada je objavila 70-tak znanstvenih radova od čega veliku većinu u časopisima koje citira Current Contents. Sudjelovala je s priopćenjima na 80 znanstvenih skupova i održala 8 pozvanih predavanja. Bila je voditeljica 3 znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Također je bila voditeljica 1 projekta kojeg je financirala PLIVA. Pod njenim je voditeljstvom izrađeno 37 diplomskih radova, 6 magistarskih radova i 8 doktorskih disertacija. Predaje kolegij Organska kemija i Odabrana poglavlja kemije na preddiplomskom studiju kemije, Enzimske transformacije u organskoj sintezi na diplomskom studiju te Biotransformacije u organskoj kemiji, Kemija ugljikohidrata i glikopeptida i Stereoselektivnana sinteza i kataliza na doktorskom studiju kemije PMF-a. U svom se znanstvenom radu bavi kemijom bioaktivnih ugljikohidrata, kinuklidina,  heterocikličkih oksima, piridinona te biokatalizom u organskoj sintezi. Bila je predsjednica znanstveno-organizacijskog odbora jednog znanstvenog skupa te članica odbora još tri znanstvena skupa (domaćih i međunarodnih). Također je 10 godina bila članica redakcijskog odbora Croatice Chemice Acte. Recenzirala je velik broj znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima te brojne znanstvene projekte. Bila je potpredsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća za prirodne znanosti (2010.-2013.) te  članica Sveučilišnog odbora za doktorske programe (2013.-2015.). Predstavnica je Hrvatske u European Carbohydrate Society (2009.-). Od 2013. predsjednica je Hrvatskog kemijskog društva

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

R. Ribić,  L. Habjanec, B. Vranešić, R. Frkanec, S. Tomić: Synthesis and Immunostimulating Properties of Novel Adamant-1-yl Tripeptides. Chem. Biodiver.  9 (2012) 777-788.

 

A. Štimac, S. Šegota, M. Dutour Sikirić, R. Ribić, L. Frkanec, V. Svetličić, S. Tomić, B. Vranešić, R. Frkanec: Surface Modified Liposomes by Mannosylated Conjugates Anchored via the Adamantyl Moiety in the Lipid Bilayer. Biophys. Biochim. Acta-Biomembranes 1818 (2012) 2252-2259.

 

M. Kovačević, ; L. Barišić,.; R. Ribić,;V.  Petrović Peroković; S. Tomić; V. Rapić,
Ferrocene conjugates with mannose : synthesis and influence of ferrocene aglycon on mannose-        mediated adhesion of Escherichia coli. Appl. Organometallic Chem. 26 (2012) 74-79.

 

 I. Primožič; M. Bolant; A. Ramić; S. Tomić,
Preparation of novel meta and para substituted N-benzyl protected quinuclidine esters and their resolution with butyrylcholinesterase.  Molecules 17 (2012)  786-795.

 

M. Šekutor; K. Mlinarić-Majerski; T. Hrenar; S.Tomić, S.; I. Primožič
Adamantane-substituted Guanylhydrazones : Novel Inhibitors of Butyrylcholinesterase:  Bioorg. Chem. 41/42 (2012)  28-34.

 

V. Petrović Peroković; R. Ribić; B. Prugovečki; D. Matković-Čalogović;S. Tomić:
An Efficient Synthesis of Novel Adamantane β-Amino Acid: 2-(Adamant-2-yl)-3-aminopropanoic Acid. Croat. Chem. Acta 85 (2012) 419-423.

 

A. Gojmerac Ivšić; V. Tomišić; Ž. Car;B. Prugovečki; S. Tomić:
Synthesis and characterization of a new 4-pyridone derivative and its complexation of iron(III). // J. of Mol. Structure 990 (2011)  237-243.

 

 R. Ribić; M. Kovačević; V. Petrović Peroković; I. Gruić-Sovulj; V. Rapić; S. Tomić:
Synthesis and Biological Activity of Mannose Conjugates with 1-Adamantamine and Ferrocene Amines. Croat. Chem. Acta.83 (2010) 421-431.

 

R. Ribić, L. Habjanec, M. Brgles, S. Tomić, J. Tomašić: Novel Mannosyl Derivatives of Peptidoglycan monomer: Synthesis and Biological Evaluation of Immunomodulatory Properties, Bioorg. Med. Chem. 17 (2009) 6096-6105.

Izabrani projekti

Voditeljica projekata

Sinteze saharida i antidota organofosfornih spojeva (MZT, 1995.-2002.).

 Enzimske transformacije saharida i kinuklidina (MZT, 2002. -2006.).

Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-a (PLIVA, 2000.-2003.).

Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva (MZOŠ, 2007.-2014.)

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu