Izbornik
 
Integrirani preddiplomski i diplomski...
 
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij BIOLOGIJA I KEMIJA; KEMIJA I BIOLOGIJA; smjer: nastavnički izvodi se u suradnji s Biološkim odsjekom
  • trajanje studija je 5 godina nakon čega se stječe akademsko zvanje

magistar/magistra edukacije biologije i kemije

mag. educ. biol. et chem.


Biologija i kemija; smjer: nastavnički
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika 1 (36179)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
4.0 Matematika 1 (36177)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Opća kemija (36170)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
90
(60P+30S )
1 INFO
6.0 Opća zoologija (36141)
Klobučar, G.; Maguire, I.
0,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije (37582)
Ivančić Baće, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (36172)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
60
(60PK )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (36174)
Galić, N.; Miljanić, S.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.0 Biologija stanice (36147)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
2 INFO
4.0 Fizika 2 (37584)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 Matematika 2 (37583)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Opća botanika (36148)
Mitić, B.; Rusak, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (36175)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (40657)
Plenković-Moraj, A.
0,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
1,0,0
45
(30P+15PK )
3 INFO
6.0 Anorganska kemija (40823)
Popović, Z.
0,0,0
75
(60P+15S )
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (40821)
Preočanin, T.
0,0,0
90
(60P+30S )
3 INFO
4.0 Mikrobiologija (40826)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
4.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40824)
Miljanić, S.
0,0,0
45
(45PK )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Beskralježnjaci (46837)
Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
0,0,0
75
(30P+45PK )
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (46838)
Preočanin, T.
0,0,0
90
(60P+30S )
4 INFO
4.0 Genetika (40837)
Pavlica, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
4 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (63512)
Lacković-Venturin, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
4 INFO
3.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840)
Preočanin, T.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (47032)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
2.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841)
Plenković-Moraj, A.; Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
0,0,0
120
(120T )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kralješnjaci (46840)
Mustafić, P.
0,0,0
75
(30P+45PK )
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (46841)
Mihalić, Z.
0,0,0
75
(60P+15S )
5 INFO
4.0 Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036)
Bilić, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (46843)
Popović, Z.
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (46842)
Ribić, R.
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
4.0 Statistika (40855)
Basrak, B.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biokemija (40859)
Rokov Plavec, J.
0,0,0
105
(75P+30S )
6 INFO
4.0 Didaktika-poučavanje i nastava (47040)
Tot, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Fiziologija čovjeka (47051)
Benković, V.; Đikić, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
6 INFO
5.0 Organska kemija 2 (40858)
Petrović Peroković, V.
0,0,0
75
(60P+15S )
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40860)
Rokov Plavec, J.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
5.0 Sistematska botanika (46839)
Liber, Z.
0,0,0
75
(30P+45PK )
6 INFO
2.0 Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044)
Liber, Z.; Mustafić, P.
0,0,0
120
(120T )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (63551)
Šoštarić, R.; Ternjej, I.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S )
7 INFO
4.0 Evolucija (47165)
Kalafatić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
7 INFO
5.0 Fiziologija bilja (47167)
Pevalek-Kozlina, B.
0,0,0
75
(30P+45PK )
7 INFO
8.0 Metodika nastave biologije (47168)
Radanović, I.
1,0,0
120
(30P+30M+60S )
7 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj (47170)
Erhardt, J.
0,0,0
45
(15P+30S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Ekologija i ekološki odgoj (47172)
Ternjej, I.; Hršak, V.
0,0,0
105
(30P+45PK+30S )
8 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 1 (47173)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
2.0 Terenska nastava iz ekologije (47174)
Ternjej, I.; Hršak, V.
0,0,0
120
(120T )
8 INFO
5.0 Viši praktikum iz kemije (47171)
Juranović Cindrić, I.; Popović, Z.
0,0,0
60
(60PK )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodička praksa nastave biologije (63555)
Radanović, I.; Sirovina, D.
0,0,0
75
(60M+15S )
9 INFO
5.0 Metodička praksa nastave kemije (63560)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(45M+15S )
9 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 2 (63556)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
9 INFO
8.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63557)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
120
(120M )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad sa seminarom (63559)
0,0,0
300
(300S )
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika 1 (36179)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
4.0 Matematika 1 (36177)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Opća kemija (36170)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
90
(60P+30S )
1 INFO
6.0 Opća zoologija (36141)
Klobučar, G.; Maguire, I.
0,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Osnove molekularne biologije (37582)
Ivančić Baće, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (36172)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
60
(60PK )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (36174)
Galić, N.; Miljanić, S.
0,0,0
75
(45P+30S )
2 INFO
7.0 Biologija stanice (36147)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
2 INFO
4.0 Fizika 2 (37584)
Paar, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 Matematika 2 (37583)
Hanzer, M.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Opća botanika (36148)
Mitić, B.; Rusak, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (36175)
Mrvoš-Sermek, D.
0,0,0
60
(60PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Alge i gljive (40657)
Plenković-Moraj, A.
0,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
3.0 Anatomija čovjeka (40819)
Jalšovec, D.
1,0,0
45
(30P+15PK )
3 INFO
6.0 Anorganska kemija (40823)
Popović, Z.
0,0,0
75
(60P+15S )
3 INFO
6.0 Fizikalna kemija 1 (40821)
Preočanin, T.
0,0,0
90
(60P+30S )
3 INFO
4.0 Mikrobiologija (40826)
Ćurković Perica, M.; Šeruga Musić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
4.0 Osnovni praktikum analitičke kemije (40824)
Miljanić, S.
0,0,0
45
(45PK )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Beskralježnjaci (46837)
Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
0,0,0
75
(30P+45PK )
4 INFO
7.0 Fizikalna kemija 2 (46838)
Preočanin, T.
0,0,0
90
(60P+30S )
4 INFO
4.0 Genetika (40837)
Pavlica, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
4 INFO
4.0 Osnove histologije i embriologije (63512)
Lacković-Venturin, G.
0,0,0
60
(30P+30PK )
4 INFO
3.0 Osnovni praktikum fizikalne kemije (40840)
Preočanin, T.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (47032)
Ljubin Golub, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
2.0 Terenska nastava iz biološke raznolikosti protista i invertebrata (40841)
Plenković-Moraj, A.; Primc, B.; Matoničkin Kepčija, R.
0,0,0
120
(120T )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kralješnjaci (46840)
Mustafić, P.
0,0,0
75
(30P+45PK )
5 INFO
6.0 Organska kemija 1 (46841)
Mihalić, Z.
0,0,0
75
(60P+15S )
5 INFO
4.0 Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja (47036)
Bilić, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
2.0 Praktikum anorganske kemije (46843)
Popović, Z.
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
2.0 Praktikum organske kemije (46842)
Ribić, R.
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
4.0 Statistika (40855)
Basrak, B.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biokemija (40859)
Rokov Plavec, J.
0,0,0
105
(75P+30S )
6 INFO
4.0 Didaktika-poučavanje i nastava (47040)
Tot, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Fiziologija čovjeka (47051)
Benković, V.; Đikić, D.
0,0,0
75
(30P+45PK )
6 INFO
5.0 Organska kemija 2 (40858)
Petrović Peroković, V.
0,0,0
75
(60P+15S )
6 INFO
2.0 Praktikum biokemije (40860)
Rokov Plavec, J.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
5.0 Sistematska botanika (46839)
Liber, Z.
0,0,0
75
(30P+45PK )
6 INFO
2.0 Terenska nastava iz sistematske botanike i kralješnjaka (47044)
Liber, Z.; Mustafić, P.
0,0,0
120
(120T )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biogeografija (63551)
Šoštarić, R.; Ternjej, I.
0,0,0
60
(30P+15PK+15S )
7 INFO
4.0 Evolucija (47165)
Kalafatić, M.
0,0,0
60
(30P+30PK )
7 INFO
5.0 Fiziologija bilja (47167)
Pevalek-Kozlina, B.
0,0,0
75
(30P+45PK )
7 INFO
8.0 Metodika nastave biologije (47168)
Radanović, I.
1,0,0
120
(30P+30M+60S )
7 INFO
3.0 Zdravstveni odgoj (47170)
Erhardt, J.
0,0,0
45
(15P+30S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Ekologija i ekološki odgoj (47172)
Ternjej, I.; Hršak, V.
0,0,0
105
(30P+45PK+30S )
8 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 1 (47173)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
8 INFO
2.0 Terenska nastava iz ekologije (47174)
Ternjej, I.; Hršak, V.
0,0,0
120
(120T )
8 INFO
5.0 Viši praktikum iz kemije (47171)
Juranović Cindrić, I.; Popović, Z.
0,0,0
60
(60PK )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodička praksa nastave biologije (63555)
Radanović, I.; Sirovina, D.
0,0,0
75
(60M+15S )
9 INFO
5.0 Metodička praksa nastave kemije (63560)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(45M+15S )
9 INFO
5.0 Metodika nastave kemije 2 (63556)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
9 INFO
8.0 Praktikum iz metodike nastave kemije (63557)
Mrvoš-Sermek, D.; Judaš, N.
0,0,0
120
(120M )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad sa seminarom (63559)
0,0,0
300
(300S )
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu