Izbornik
 
Cjeloviti studij kemije i fizike
 
  • smjer nastavnički, trajanje 5 godina (u suradnji s Fizičkim odsjekom)

AKADEMSKO ZVANJE

Magistar/magistra edukacije fizike i kemije

mag. educ. phys. et chem.

 

  • Studentski voditelj (za sve godine studija): Izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek


Kolegiji na Kemijskom odsjeku:
 
1. godina studija
Obvezni kolegiji
36405  Opća kemija
36406  Praktikum opće kemije 1
36407  Praktikum opće kemije 2
36408   Analitička kemija
 
2. godina studija
Obvezni kolegiji
40751  Anorganska kemija
40756  Osnovni praktikum analitičke kemije
40755  Fizikalna kemija
40757  Osnovni praktikum fizikalne kemije
 
Izborni kolegiji
40758  Povijest i filozofija kemije
40759  Kemija okoliša
 
3. godina studija
Obvezni kolegiji
40762  Praktikum anorganske kemije
40763  Praktikum organske kemije
40764  Organska kemija 1
40765  Organska kemija 2
40768  Biokemija
40769  Praktikum biokemije

Izborni kolegiji
40758  Povijest i filozofija kemije
40759  Kemija okoliša
40778  Mineralogija 1
40779  Odabrana poglavlja organske kemije
40780  Odabrana poglavlja anorganske kemije
40868  Odabrana poglavlja fizikalne kemije
 
4. godina studija
Obvezni kolegiji
51059  Metodika nastave kemije 1
51055  Viši praktikum iz kemije
 
Izborni kolegiji
51063  Instrumentna analitika 1
51064  Radioanalitičke metode
51065  Kristalokemija
51066  Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura
51067  Koloidna i međupovršinska kemija
51068  Molekularna spektroskopija
51069  Kemija prirodnih organskih spojeva
 
5. godina studija
Obvezni kolegiji
63140  Metodika nastave kemije 2
63145  Praktikum iz metodike nastave kemije
63149  Metodička praksa nastave kemije


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu