Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemije

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Ankica Tomić) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 
27. 9. 2018. u 11:50

Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih studija kemije pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalaze se ovdje.

Mole se svi pristupnici, koji su ostvarili pravo upisa na diplomske studije kemije, da potvrde svoj dolazak na upis slanjem poruke na adresu e-pošte upisi@chem.pmf.hr najkasnije do 12 sati u petak, 28. rujna 2018., u kojoj je potrebno navesti smjer diplomskog studija kemije koji namjeravaju upisati.

Snežana Miljanić

Upisi u prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer: istraživački i smjer: nastavnički) provodit će se u:

utorak, 2. listopada, i srijedu, 3. listopada 2018.

od 11 do 14 sati

u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Na upis je potrebno donijeti:

a) izvorne dokumente, ukoliko su pri prijavi za razredbeni postupak predane ovjerene preslike;

b) dvije fotografije (4 cm x 6 cm);

c) potvrdu o prebivalištu, odnosno presliku osobne iskaznice;

d) potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn, uplaćenih na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604070-105 i opis plaćanja "Za upis na diplomski studij".

 

Pristupnici na rang-listi koji se ne upišu u navedenom roku gube pravo upisa na diplomski studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, sve dok se ne popuni upisna kvota.

Snežana Miljanić

27. 7. 2018. u 09:07

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) primaju se 24. i 25. rujna 2018. godine u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb, u uredovno vrijeme: od 12 do 14 sati.

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene preslike):

a) OBRAZAC za prijavu (potrebno ga je dostaviti i e-poštom u elektroničkom obliku kao Word dokument na adresu: upisi@chem.pmf.hr).

b) dokaz o državljanstvu

c) rodni list

d) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

f) dokumente za priznavanje dodatnih bodova

g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604020-105 i opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija"

h) za pristupnike koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje visokoškolskih inozemnih kvalifikacija.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Obavijest o upisu (rang lista) bit će objavljena 27. rujna 2018. u 12.00 sati na web-stranicama i oglasnim pločama Kemijskog odsjeka PMF-a.

Snežana Miljanić

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu