Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA (jednopredmetni); smjer: nastavnički

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2020./2021.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 
23. 7. 2020. u 12:40

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijskom odsjeku (smjerovi: istraživački i nastavnički) za ak. god. 2020./2021. primaju se 05. i 06. listopada 2020. godine.

Detaljnije informacije o postupku prijava i upisa s obzirom na epidemiju COVID-19 bit će objavljene uskoro na ovim stranicama.

Ivan Kodrin

26. 6. 2020. u 07:44
Uređeno: 23. 7. 2020. u 12:15

Upisne kvote za upis 1. godine diplomskih sveučilišnih studija na Kemijskom odsjeku za akad. god. 2020./2021.:

  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 68+2 
  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA (jednopredmetni); smjer: nastavnički: 13+2

Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija; smjer: istraživački (70) tako uključuje 68 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički (15) uključuje 13 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. 

Prilikom objave konačnih rang lista slobodna mjesta predviđena za strane državljane automatski se prebacuju u kvotu za državljane Republike Hrvatske i zemalja članica EU.

 

Pri upisu u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer: istraživački, za akad. god. 2020./2021. ograničava se broj studenata po granama kako slijedi:

  • Analitička kemija: 30
  • Anorganska kemija: 28
  • Biokemija: 24
  • Fizikalna kemija: 28
  • Organska kemija: 30

Pristupnici za upis na Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, rangiraju se prema bodovima ostvarenim na temelju uvjeta za upis, a pravo na upis studija stječu prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote (68 redovitih studenata uključujući državljane zemalja članica EU + 2 studenta strana državljana). Prvenstvo upisa pojedine grane pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang-listi i listi prioriteta grana koju navode u prijavnom obrascu prilikom prijave za upis i razredbeni postupak. U slučaju ne popunjavanja upisne kvote za studente strane državljane, preostala mjesta će se popuniti sa studentima hrvatskim državljanima i državljanima EU-a.

Željka Soldin

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu