Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemije

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2015./2016.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Ankica Tomić) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

(1) Završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS):

(a) preddiplomski sveučilišni studij Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

(b) odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. Sukladnost završenog preddiplomskog studija s preddiplomskim studijem Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, odnosno ulazne kompetencije i razlikovne obaveze studenta pri upisu, određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka PMF-a. Ulazne kompetencije podrazumijevaju odslušane i položene temeljne kemijske predmete i praktikume koji po sadržaju i opsegu približno odgovaraju predmetima koji se održavaju na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kemije, PMF, Sveučilišta u Zagrebu (Opća kemija, Anorganska kemija, Analitička kemija, Fizikalna kemija, Organska kemija i Biokemija).

Studenti čije su razlikovne obaveze manje od 15 ECTS bodova mogu se upisati kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija).

Studenti čije su razlikovne obaveze veće od 15 ECTS, a manje od 60 ECTS bodova mogu kao redoviti studenti upisati razlikovnu godinu uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija). Razlikovne obaveze određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka provjeravanjem ulaznih kompetencija svakog kandidata. Tek nakon polaganja razlikovnih predmeta student bira dvije od ponuđenih pet grana i nastavlja diplomski studij Kemije.

Preddiplomski sveučilišni programi koji će se razmatrati su primjerice:

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Osijeku

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

- Preddiplomski sveučilišni studij Biologije i kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene kemije, FKIT

 

(2) Prosjek ocjena postignut na prethodno završenom preddiplomskom studiju viši od 3,00

 

RAZREDBENI POSTUPAK:

Svi pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

1) Prosjek ocjena preddiplomskog studija donosi najviše 60 bodova

Prosjek ocjena ≥ 3,00 donosi brodove koji se računaju prema: (P - 3)*20+20, gdje je P prosjek ocjena

2) Vrijeme za koje je student završio preddiplomski studij donosi najviše 10 bodova

  • do 3 godine donosi 10 bodova
  • od 3-4 godine donosi 5 bodova
  • više od 4 godine donosi 0 bodova

3) Sukladnost s preddiplomskim studijem kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu donosi najviše 25 bodova

  • pristupnik koji je završio preddiplomski studij kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu ili potpuno ekvivalentni studij, bez razlikovnih obaveza, ostvaruje 25 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a, ostvaruje 10 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu od 15 - 60 ECTS-a, ostvaruju 0 bodova

4) Posebne zasluge, te nagrade dekana ili rektora dobivene tijekom preddiplomskog studija donose 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova formira se rang lista.

Tajana Preočanin

UPISNE KVOTE ZA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE AK. GOD 2015. /16.

(BROJ REDOVITIH STUDENATA (uključujući državljane zemalja članica EU)):

 

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 70

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: 15

Tajana Preočanin

Prijave za upis na prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer istraživački i smjer nastavnički):

Od 22. rujna 2015. (utorak) do 24. rujna 2015. (četvrtak)

 

Upisi na prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer istraživački i smjer nastavnički):

29. i 30. rujna 2015. (utorak i srijeda)

Tajana Preočanin

Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu