Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemije

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2015./2016.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Ankica Tomić) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 

Upisi na prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer istraživački i smjer nastavnički): utorak, 29. i srijeda, 30. rujna 2015. u Uredu za studente Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, Zagreb, u vremenu od 10–14 sati. Studente koji trebaju upisati razlikovne kolegije molimo da dođu u ponedjeljak, 28. 9. 2015. u Ured od 13-14 sati.

Tajana Preočanin

11.09.2015. u 14:15
Uređeno: 17.09.2015. u 12:52

Prilikom prijave za razredbeni postupak potrebno dostaviti u Ured za studente na računalu ispunjeni i potpisani OBRAZAC. Na obrascu molimo obavezno upisati GRANU 1 i Granu 2 kod istraživačkog studija!

Nepotpisani obrazac potrebno je poslati u studentsku referadu i elektroničkom poštom (upisi@chem.pmf.hr) u elektroničkoj verziji (MS Word dokument) naziva: DS_UPIS_Prezime_JMBAG.doc(x).

webmaster KO

Konzultacije i informacije o upisu na diplomske studije Kemije (smjer istraživački i smjer nastavnički) te odabiru grana i predmeta, zainteresirani pristupnici mogu dobiti u petak 18. rujna 2015. godine od 10 do 14 sati kod sljedećih nastavnika, članova povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka:

 

Zavod za analitičku kemiju: izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić (soba 327/3. kat)

Zavod za biokemiju: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec (soba 312a/3. kat)

Zavod za fizikalnu kemiju: izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin (soba 228/2. kat)

Zavod za opću i anorgansku kemiju: doc. dr. sc. Dominik Cinčić (soba 107/1. kat)

Zavod za organsku kemiju: izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković (soba 311/3. kat)

Tajana Preočanin

13.07.2015. u 09:03
Uređeno: 13.07.2015. u 09:06

Prijave za razredbeni postupak za diplomske studije kemije (istraživački i nastavnički smjer) su od 21. do 23. rujna 2015. godine u Uredu za studente Kemijskog odsjeka.

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originale ili ovjerene fotokopije):

a) OBRAZAC za prijavu (potrebno ga je dostaviti i e-mailom u elektroničkom obliku). Na obrascu molimo obavezno upisati GRANU 1 i Granu 2 kod istraživačkog studija!;

b) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

c) rodni list;

d) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija;

e) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj:

                                            Kemijski odsjek: 604020-105  

f) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija;

g) dokumente za priznavanje dodatnih bodova.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Tajana Preočanin

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

(1) Završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS):

(a) preddiplomski sveučilišni studij Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

(b) odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. Sukladnost završenog preddiplomskog studija s preddiplomskim studijem Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, odnosno ulazne kompetencije i razlikovne obaveze studenta pri upisu, određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka PMF-a. Ulazne kompetencije podrazumijevaju odslušane i položene temeljne kemijske predmete i praktikume koji po sadržaju i opsegu približno odgovaraju predmetima koji se održavaju na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kemije, PMF, Sveučilišta u Zagrebu (Opća kemija, Anorganska kemija, Analitička kemija, Fizikalna kemija, Organska kemija i Biokemija).

Studenti čije su razlikovne obaveze manje od 15 ECTS bodova mogu se upisati kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija).

Studenti čije su razlikovne obaveze veće od 15 ECTS, a manje od 60 ECTS bodova mogu kao redoviti studenti upisati razlikovnu godinu uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija). Razlikovne obaveze određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka provjeravanjem ulaznih kompetencija svakog kandidata. Tek nakon polaganja razlikovnih predmeta student bira dvije od ponuđenih pet grana i nastavlja diplomski studij Kemije.

Preddiplomski sveučilišni programi koji će se razmatrati su primjerice:

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Osijeku

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

- Preddiplomski sveučilišni studij Biologije i kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene kemije, FKIT

 

(2) Prosjek ocjena postignut na prethodno završenom preddiplomskom studiju viši od 3,00

 

RAZREDBENI POSTUPAK:

Svi pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

1) Prosjek ocjena preddiplomskog studija donosi najviše 60 bodova

Prosjek ocjena ≥ 3,00 donosi brodove koji se računaju prema: (P - 3)*20+20, gdje je P prosjek ocjena

2) Vrijeme za koje je student završio preddiplomski studij donosi najviše 10 bodova

  • do 3 godine donosi 10 bodova
  • od 3-4 godine donosi 5 bodova
  • više od 4 godine donosi 0 bodova

3) Sukladnost s preddiplomskim studijem kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu donosi najviše 25 bodova

  • pristupnik koji je završio preddiplomski studij kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu ili potpuno ekvivalentni studij, bez razlikovnih obaveza, ostvaruje 25 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a, ostvaruje 10 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu od 15 - 60 ECTS-a, ostvaruju 0 bodova

4) Posebne zasluge, te nagrade dekana ili rektora dobivene tijekom preddiplomskog studija donose 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova formira se rang lista.

Tajana Preočanin

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu