Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemijeObavijesti
 

Rezultati razredbenog postupka za upis Diplomskog studija kemije na Kemijskom odsjeku PMF-a, istraživački i nastavnički smjer mogu se pronaći ovdje.

Iva Juranović Cindrić

12.08.2014. u 09:29
Uređeno: 01.09.2014. u 11:41

Upis na diplomski studij Kemijskog odsjeka

Za upis na diplomski studij Kemijskog odsjeka uvjet je završen:

  • preddiplomski sveučilišni studij Kemija na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

ili

  • srodni preddiplomski sveučilišni studij na visokom učilištu, uz uvjet da su položeni svi temeljni kemijski predmeti (opća kemija, anorganska kemija, analitička kemija, fizikalna kemija, organska kemija, biokemija, uključujući i praktikume), čijim je polaganjem ostvareno barem 80 ECTS bodova.

 

Iznimno se, ako nije popunjena upisna kvota, mogu upisati i pristupnici koji su na preddiplomskom sveučilišnom studiju položili sve temeljne kemijske predmete, ali iz njih nisu ostvarili barem 80 ECTS bodova. Takvim se studentima određuje obaveza upisa i polaganja razlikovnih predmeta čiji se ECTS bodovi neće ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija. Razlikovne ispite potrebno je položiti prije upisa u drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija.

Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Kemija na PMF-u rangirat će se prema srednjoj ocjeni svih predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija. Oni pri upisu imaju prednost u odnosu na pristupnike koji su završili srodni studij, a koji se rangiraju na osnovi srednje ocjene temeljnih kemijskih predmeta. Pristupnici koji nisu ostvarili barem 80 ECTS bodova iz temeljnih kemijskih predmeta rangirat će se na osnovi broja ostvarenih ECTS bodova iz temeljnih kemijskih predmeta i srednje ocjene svih predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija.

 

Prijave za Diplomski studij Kemijskog odsjeka su od 22. do 24. rujna 2014. godine u Uredu za studente od 12 - 14 h.

 

Upisi na Diplomski studij Kemijskog odsjeka su 29. i 30. rujna 2014. godine u Uredu za studente od 9 - 14 h.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, tel. 01/4606-035,

e-mail: referada@chem.pmf.hr, URL: http://chem.pmf.hr

 

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originale ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

b) rodni list

c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj: 604020-105 

                                                       

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Razredbeni postupak na Kemijskom odsjeku

 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama, do popunjenja upisnih kvota. Ako je definiran razredbeni prag, pravo na upis steći će jedino pristupnici koji su ga prešli. Pravila razredbenog postupka su sljedeća:

Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij kemije na PMF-u rangirat će se prema srednjoj ocjeni svih položnih predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija. Oni pri upisu imaju prednost u odnosu na pristupnike koji su završili srodni studij, a koji se rangiraju na osnovi srednje ocjene temeljnih kemijskih predmeta.

Pristupnici koji nisu ostvarili 80 ECTS bodova iz temeljnih kemijskih predmeta rangirat će se na osnovi broja ostvarenih ECTS bodova iz temeljnih kemijskih predmeta i srednje ocjene svih predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija.

 

 

Obavijesti o upisu (rang-liste) za studente Kemijskog odsjeka će objavljene 26.  rujna 2014. na web-stranici i oglasnoj ploči odsjeka. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.

 

 

 

 

Iva Juranović Cindrić

Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu