Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski studij kemije

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2015./2016.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Ankica Tomić) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 
13.07.2015. u 09:03
Uređeno: 13.07.2015. u 09:06

Prijave za razredbeni postupak za diplomske studije kemije (inžinjerski i nastavnički smjer) su od 21. do 23. rujna 2015. godine u Uredu za studente Kemijskog odsjeka.

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originale ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

b) rodni list

c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a, uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj:

                                            Kemijski odsjek: 604020-105  

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

f) dokumente za priznavanje dodatnih bodova (samo na Matematičkom odsjeku).

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Tajana Preočanin

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE

(1) Završen preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS):

(a) preddiplomski sveučilišni studij Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

(b) odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. Sukladnost završenog preddiplomskog studija s preddiplomskim studijem Kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, odnosno ulazne kompetencije i razlikovne obaveze studenta pri upisu, određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka PMF-a. Ulazne kompetencije podrazumijevaju odslušane i položene temeljne kemijske predmete i praktikume koji po sadržaju i opsegu približno odgovaraju predmetima koji se održavaju na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kemije, PMF, Sveučilišta u Zagrebu (Opća kemija, Anorganska kemija, Analitička kemija, Fizikalna kemija, Organska kemija i Biokemija).

Studenti čije su razlikovne obaveze manje od 15 ECTS bodova mogu se upisati kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija).

Studenti čije su razlikovne obaveze veće od 15 ECTS, a manje od 60 ECTS bodova mogu kao redoviti studenti upisati razlikovnu godinu uz obavezu polaganja razlikovnih predmeta (ECTS bodovi razlikovnih predmeta neće se ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija). Razlikovne obaveze određuje ovlašteno povjerenstvo Kemijskog odsjeka provjeravanjem ulaznih kompetencija svakog kandidata. Tek nakon polaganja razlikovnih predmeta student bira dvije od ponuđenih pet grana i nastavlja diplomski studij Kemije.

Preddiplomski sveučilišni programi koji će se razmatrati su primjerice:

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Osijeku

- Sveučilišni preddiplomski studij kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

- Preddiplomski sveučilišni studij Biologije i kemije, Sveučilište u Splitu

- Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene kemije, FKIT

 

(2) Prosjek ocjena postignut na prethodno završenom preddiplomskom studiju viši od 3,00

 

RAZREDBENI POSTUPAK:

Svi pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 100 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

1) Prosjek ocjena preddiplomskog studija donosi najviše 60 bodova

Prosjek ocjena ≥ 3,00 donosi brodove koji se računaju prema: (P - 3)*20+20, gdje je P prosjek ocjena

2) Vrijeme za koje je student završio preddiplomski studij donosi najviše 10 bodova

  • do 3 godine donosi 10 bodova
  • od 3-4 godine donosi 5 bodova
  • više od 4 godine donosi 0 bodova

3) Sukladnost s preddiplomskim studijem kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu donosi najviše 25 bodova

  • pristupnik koji je završio preddiplomski studij kemije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu ili potpuno ekvivalentni studij, bez razlikovnih obaveza, ostvaruje 25 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a, ostvaruje 10 bodova
  • pristupnik koji je završio odgovarajući preddiplomski studij, a čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu od 15 - 60 ECTS-a, ostvaruju 0 bodova

4) Posebne zasluge, te nagrade dekana ili rektora dobivene tijekom preddiplomskog studija donose 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova formira se rang lista.

Tajana Preočanin

UPISNE KVOTE ZA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE AK. GOD 2015. /16.

(BROJ REDOVITIH STUDENATA (uključujući državljane zemalja članica EU)):

 

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 70

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: 15

Tajana Preočanin

Upisi na prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer istraživački i smjer nastavnički):

29. i 30. rujna 2015. (utorak i srijeda)

Tajana Preočanin

Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu