Izbornik
 
Upisi na studijske programe Kemijskog odsjeka
 

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

 

 

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019.
mogući su putem telefona 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti
 
5. 9. 2019. u 07:11
Uređeno: 5. 9. 2019. u 07:15

Upisi u prvu godinu diplomskih studija kemije (smjer: istraživački i smjer: nastavnički) provodit će se u:

četvrtak, 3. listopada i petak, 4. listopada 2019. 

od 11 do 14 sati u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Na upis je potrebno donijeti:

a) izvorne dokumente, ukoliko su pri prijavi za razredbeni postupak predane ovjerene preslike;

b) jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm);

c) potvrdu o prebivalištu, odnosno presliku osobne iskaznice;

d) potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn, uplaćenih na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604070-105 i opis plaćanja "Za upis na diplomski studij".

 

Pristupnici na rang-listi koji se ne upišu u navedenom roku gube pravo upisa na diplomski studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, sve dok se ne popuni upisna kvota.

Željka Soldin

30. 7. 2019. u 15:48
Uređeno: 6. 9. 2019. u 15:58

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) primaju se 24. i 25. rujna 2019. godine u Uredu za studente Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb, u uredovno vrijeme: od 12 do 14 sati.

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene preslike):

a) OBRAZAC za prijavu (potrebno ga je dostaviti i e-poštom u elektroničkom obliku kao Word dokument na adresu: upisi@chem.pmf.hr).

b) dokaz o državljanstvu

c) rodni list

d) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

f) dokumente za priznavanje dodatnih bodova

g) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u, Sveučilšta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta.*

*Ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih kolegija ne trebaju dostavljati pristupnici koji su završili preddiplomske studije navedene u priloženom dokumentu, a koji nisu polagali dodatne predmete izvan upisanog studijskog programa.

 

h) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, uz model: 00, poziv na broj za Kemijski odsjek: 604020-105 i opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija"

i) za pristupnike koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje visokoškolskih inozemnih kvalifikacija.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka. Pravila razredbenog postupka i uvjeti za upis na Kemijski odsjek opisani su u tekstu Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020.

Obavijest o upisu (rang lista) bit će objavljena 30. rujna 2019. u 12:00 sati na web-stranicama i oglasnim pločama Kemijskog odsjeka PMF-a.

Željka Soldin

 

Broj redovitih studenata (uključujući državljane zemalja članica EU) za akad. god. 2019./2020.:

  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 70
  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: nastavnički: 15

Pri upisu u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer: istraživački, za akad. god. 2019./2020. ograničava se broj studenata po granama kako slijedi:

  • Analitička kemija: 34
  • Anorganska kemija: 28
  • Biokemija: 24
  • Fizikalna kemija: 24
  • Organska kemija: 30

Pristupnici za upis na Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, rangiraju se prema bodovima ostvarenim na temelju uvjeta za upis, a pravo na upis studija stječu prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja ukupne upisne kvote (70). Prvenstvo upisa pojedine grane pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang-listi i listi prioriteta grana koju navode u prijavnom obrascu prilikom prijave za upis i razredbeni postupak.

Željka Soldin

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu