Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 

Apsolvent  TINO ŠEBA    branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Jodoform - zaboravljeni donor halogenske veze

 

u petak, 28.09.2018 u 9 sati, u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

2. prof. dr. sc. Nives Galić

3. doc. dr. sc.Josip Požar

zamjena: doc. dr. sc. Dominik Cinčić

 

Gordana Margetić

21. 9. 2018. u 15:45

Apsolventica Lora Pereža polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

» Elektrokemijska analiza polisaharida kitozana i proteina BSA u morskoj vodi «

u petak, 28.09.2018. u 14 sati u dvorani 222, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Morana Dulić

 

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

21. 9. 2018. u 15:43

Apsolvent David Klarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

» Identifikacija kompleksnih spojeva lantanoida spektrometrijom masa «

u petak, 28.09.2018. u 12:30 sati u dvorani 222, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Morana Dulić

 

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

21. 9. 2018. u 15:41
Uređeno: 21. 9. 2018. u 15:41

Apsolvent Borna Mašić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

» Razvoj metode tekućinske kromatografije ultravisoke djelotvornosti za određivanje onečišćenja u ceritinibu«

u petak, 28.09.2018. u 11 sati u dvorani 222, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Morana Dulić

 

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

21. 9. 2018. u 13:15

Apsolvent Demian Kalebić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ureidni bis-katekolni analog siderofora - sinteza i termodinamika

kompleksiranja željezova(III) kationa

 

u petak, 28. 09. 2018. u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Nikola Bregović

2. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Anđelka Pilko

20. 9. 2018. u 11:39
Uređeno: 20. 9. 2018. u 11:40

Apsolventica Marija Cvetnić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Termodinamika kompleksiranja alkalijskih kationa s amidnim derivatima     kaliks[4]arena

u petak, 28.09.2018. u 11:30 sati u predavaonici PMF-a, Kemijski odsjek, predavaonica P1, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Josip Požar

2. Doc. dr. sc. Ivana Biljan

3. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

 

Zamjena:  Doc. dr. sc. Nikola Bregović

Marina Bobanac Marjanović

20. 9. 2018. u 10:33

Apsolventica Karolina Gucunski polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Purinska nukleozidna fosforilaza iz soja 26695 bakterije Helicobacter pylori:

Ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija

 

u petak, 28. 09. 2018. u 11:00 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

4. Dr. sc. Marija Luić, zn. savj. IRB, nasl. red. prof. PMF

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

Anđelka Pilko

19. 9. 2018. u 11:33

Apsolventica Kristina Čuljak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Karakterizacija adhesoma u stanicama karcinoma pločastog epitela

jezika Cal27 nakon de novo ekspresije integrina αvβ3

  

  u srijedu, 26. 09. 2018. u 11:00 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

  

 

 

Anđelka Pilko

19. 9. 2018. u 10:10

Apsolvent Goran Pipalović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Prekomjerna ekspresija i biokemijska karakterizacija mutanata 

humane dipeptidil-peptidaze III iz zloćudnih tumora

 

u četvrtak, 27. 09. 2018. u 11:00 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Morana Dulić

Anđelka Pilko

19. 9. 2018. u 10:00

Apsolvent Marin Popović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Razvoj metode spektrometrije masa temeljene na podatkovno neovisnoj

akviziciji za identifikaciju serumskih biomarkera lišmanioze u pasa

 

u srijedu, 26. 09. 2018. u 12:30 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

2. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Morana Dulić

Anđelka Pilko

14. 9. 2018. u 10:07

Apsolventica Ingrid Gregorović branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj acetilacetonatnih supstituenata na koordinaciju i supramolekulsko povezivanje amidnih koordinacijskih spojeva bakra(II)

 

u petak 21.09.2018. u 11 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijana Đaković
  2. Izv. prof. Vesna Petrović Peroković
  3. Izv. prof. Sanda Rončević

Zamjena: izv.prof. Željka Soldin

 

Gordana Margetić

11. 9. 2018. u 12:43
Uređeno: 12. 9. 2018. u 11:31

Apsolventica ANA  VLAŠIĆ polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Strukturna karakterizacija Nudix hidrolaze iz amebe Dictyostelium discoideum

 

utorak 18. 09. 2018. u 13,30 u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i za ispit u sastavu:

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF

2. nasl. red. prof. dr. sc. Marija Luić, IRB

3. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF

Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF

 

 

Gordana Margetić

Tražilica
 
Događanja na KO
 
26. 09. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Lidija Brkljačić
26. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Kristina Čuljak
26. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Marin Popović
27. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Goran Pipalović
28. 09. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Tino Šeba
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Karolina Gucunski
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Borna Mašić
28. 09. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Cvetnić
28. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: David Klarić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Demian Kalebić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Lora Pereža
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu