Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 

Apsolventica Doroteja Lončarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Sinteza i fizikalno-kemijska karakterizacija bis-fosfatnih estera

 

u petak, 10. srpnja 2020. u 10 sati u predavaonici Kemijskog odsjeka (P1/prizemlje), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Nikola Bregović

2. Doc. dr. sc. Ivana Biljan

3. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

 Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

2. 7. 2020. u 13:47

Apsolventica Martina Manenica polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Biofizička svojstva proteina regulatora citokineze 1, PRC1,

u fazama mitoze ljudskih stanica

 

u četvrtak, 09. 07. 2020. u 11 sati u predavaonici A1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

3. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko

Tražilica
 
Događanja na KO
 
08. 07. 10:00 - 11:00, PMF, predavaona P1
Kemijski seminar II: Petra Kostanjevečki
08. 07. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacija: Kristina Sklepić Kerhač
09. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacije: Juraj Nikolić
09. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Martina Manenica
09. 07. 14:30 - 16:30, PMF, Dvorana A2
Kemijski seminar II: Igor Živković
10. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Doroteja Lončarić
10. 07. 14:00 - 16:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Bedeković
13. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Ivana Nikšić-Franjić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu