Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 

Apsolventica Morane Novak  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje vezanja odabranih cijaninskih boja s polinukleotidom adenina i timina SERS spektroskopijom

u petak, 06.02.2015. u 11 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica Tea Šmitran  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Razvoj metode za određivanje razgradnih produkata medetomidina u Dorbene vet® otopini tekućinskom kromatografijom ultravisoke djelotvornosti

u utorak, 03.02.2015. u 12 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

20.11.2014. u 17:09

Apsolvent Darko Vušak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

QSAR analiza i sinteza biološki aktivnih amino supstituiranih

benzimidazo[1,2-a]kinolina

 

u srijedu, 26. 11. 2014. u 15 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša
  2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec, FKIT
  3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
  4. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

20.11.2014. u 13:45
Uređeno: 20.11.2014. u 13:47

Apsolvent Tomislav Kremer polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj vrste monovalentnih iona i ionske jakosti na kompleksiranje poli(alilamonijevih) i poli(akrilatnih) soli

 

u četvrtak, 27. 11. 2014. u 10 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.Prof. dr. sc. Davor Kovačević

2. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

3. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

24.10.2014. u 10:10
Uređeno: 24.10.2014. u 10:28

Apsolventica Andrea Bursik  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

» Određivanje sulfonamida u površinskim vodama vezanim sustavom tekućinska kromatografija - tandemna spektrometrija masa «

u četvrtak, 30.10.2014. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1 .Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof.dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica Mihaela Jurković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje vodikovih veza derivata acetil i benzoil acetona pomoću spektroskopije nuklearne magnetne rezonancije (NMR) u otopini

u petak, 24.10.2014. u 15 sati u dvorani P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.  prof. dr. sc. Predrag Novak

2.  prof. dr. sc. Marina Cindrić

3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

 

Zamjena:  nasl. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

Marina Bobanac Marjanović

Student Marko Hanževački izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Modeliranje međumolekulskih interakcija u kristalnim sustavima

para-halogenbenzojeve kiseline

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 17. listopada 2014. godine u 12:30 sati u predavaonici P2 (004), Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Doc. dr. sc. Marijana Đaković

3. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

30.09.2014. u 15:05

Studentica Iva Štefančić izradila je diplomski rad pod nazivom

Razvoj strukturne teorije i njezina primjena u nastavi kemije

i pristupit će diplomskom ispitu u utorak, 7. listopada 2014. godine u 13 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Ivana Maguire

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

webmaster KO

18.09.2014. u 11:20

Apsolventica Maja Budanović  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena sveobuhvatne dvodimenzijske plinske kromatografije (GCxGC) u analizi ugljikovodika u prirodnim i otpadnim vodama

u četvrtak, 25.09.2014. u 12 sati u dvorani 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Red. prof.dr. sc. Davor Kovačević

3. Doc.dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Red. prof.dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

18.09.2014. u 11:18
Uređeno: 18.09.2014. u 11:21

Apsolventica Tatjana Kezele  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Forenzički pristup analizi boja u spreju primjenom svjetlosne mikroskopije i vibracijske spektroskopije

u četvrtak, 25.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

17.09.2014. u 14:06
Uređeno: 17.09.2014. u 14:08

Apsolvent Davor Horvat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Reakcije bakra(II), kobalta(II) i nikla(II) s piridin-2,5-dikarboksilnom i benzen-1,2,4-trikarboksilnom kiselinom

  U ČETVRTAK, 25.09.2014. U  14  SATI

U SEMINARU 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin
  2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
  3. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Gordana Margetić

17.09.2014. u 11:13

Apsolventica Ana Šlat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza lipofilnih derivata N-aril supstituiranih piridin-4-ona

 

u petak, 26. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

16.09.2014. u 11:11

Apsolvent(ica) Jelena Bakač  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Strukturna analiza aroilhidrazona infracrvenom spektroskopijom

u petak, 26.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof.dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof.dr. sc. Željka Soldin

3. Doc.dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: izv. prof.dr. sc. Nives Galić

Marina Bobanac Marjanović

12.09.2014. u 12:51

Apsolventica Dora Sviben polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija proteina iz genomske okoline aa:CP-ligaze i protein-nosača iz Agrobacterium fabrum C58

 

u petak, 19. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:46

Apsolventica Iva Habinovec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza triazinskih i fenilurea-herbicida u tlu mikrovalnom ekstrakcijom i tekućinskom kromatografijom

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 13 sati u dvorani 023, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:27
Uređeno: 12.09.2014. u 11:37

Apsolventica Ana Mihaljević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ispitivanje utjecaja liganda u sintezi nanočestica željeza iz vodenih otopina

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 12 sati u dvorani P1, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Prof. dr. sc. Predrag Novak

Anđelka Pilko

05.09.2014. u 10:17

Student Marko Cigler izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza konjugata manoze i adamantanskih desmuramildipeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12 rujna 2014. godine u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

Studentica Nikolina Vidović izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza ftalimidoadamantanskih tetra- i pentapeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12. rujna 2014. godine u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu