Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 

Apsolventica Marija Sokolović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Pristup sintezi 4-nitrozoazobenzena

 

u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. u 10:30 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Prof. dr. sc. Predrag Novak

3. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

Anđelka Pilko

17.03.2016. u 12:34
Uređeno: 17.03.2016. u 12:35

Apsolvent Karlo Sović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Strukturno i kvantno-kemijsko istraživanje tetranuklearnih kompleksa Ni(II)

 

u srijedu, 23. ožujka 2016. u 13 sati u predavaonici Kemijskog odsjeka (P1, prizemlje), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. prof. dr. sc. Marina Cindrić

2. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

3. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

4. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

                   

Danijela Hus Mustić

26.02.2016. u 10:57
Uređeno: 26.02.2016. u 11:11

Apsolvent   TOMISLAV  FRIGANOVIĆ   branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Kompleksni spojevi nikla(II) s hidrazonskim ligandima: sinteza, karakterizacija i kvantno-kemijski proračuni

 

U PETAK, 04.03.2016. U 12 SATI

u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita u sastavu:

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

2. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

3. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

4. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

Zamjena: prof. dr. sc. Marina Cindrić

Gordana Margetić

25.02.2016. u 13:45
Uređeno: 26.02.2016. u 11:10

Apsolvent   Luka Bilić  branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i karakterizacija kompleksa

[MoO2L(D)] (L = nesimetrične Schiffove baze, D = dušikova baza ili metanol)

 

U ČETVRTAK, 03.03.2016. U 11,30 SATI

u predavaonici A1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita u sastavu:

Prof. dr. sc. Marina Cindrić

Prof. dr. sc. Davor Kovačević

Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Zamjena: Prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

Gordana Margetić

23.02.2016. u 09:59

Apsolvent Filip Rokić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza stabilnosti mRNA i određivanje mRNA-veznih proteina kod

nedostatne aktivnosti S-adenozilhomocistein-hidrolaze

 

u ponedjeljak, 29. 02. 2016. u 12 sati u predavonici 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Doc. dr. sc. Josip Požar

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko

22.02.2016. u 11:30

Apsolvent(ica) Ivana Ročić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Izučavanje reakcije 5-sulfosalicilne kiseline i rutenija(III) spektrofluorimetrijskom metodom

u ponedjeljak, 29.02.2016. u 10 sati u dvorani -30, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš Sermek

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Izv. prof. dr. sc. Ines Radanović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Jasna Lajtner

Marina Bobanac Marjanović

22.02.2016. u 11:28

Apsolvent(ica) Jelena Budimir  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Određivanje granice kvantifikacije antibiotika u medu vezanim sustavom tekućinska kromatografija – tandemna spektrometrija masa

u petak, 26.02.2016. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

15.12.2015. u 08:07

Apsolvent Petar Šutalo polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Električna karakterizacija monokristalnih elektroda

 

u utorak, 22. prosinca 2015. u 11 sati u predavaonici Zavoda za organsku kemiju (304, 3. kat), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Doc. dr. sc. Marijana Đaković

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 

Danijela Hus Mustić

11.12.2015. u 12:19

Apsolventica Sanja Galović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Razvoj metode za određivanje razgradnih produkata bivalirudina tekućinskom kromatografijom ultravisoke djelotvornosti

 

u petak, 18.12.2015. u 11 sati u dvorani 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

webmaster KO

08.12.2015. u 12:35

Apsolvent Mario Špadina polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija novih derivata aromatskih C-nitrozo spojeva

 

u petak, 18. 12. 2015. u 12 sati u predavaonici 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Ivana Biljan

2. Doc. dr. sc. Dominik Cinčić

3. Prof. dr. sc. Predrag Novak

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

Anđelka Pilko

01.12.2015. u 12:40

Apsolventica Danijela Mihelec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Selektivna priprava adamantilnih i manoznih derivata

3-hidroksi-1-(m-hidroksifenil)piridin-4-ona

 

u ponedjeljak 07. 12. 2015. u 13 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Apsolventica Sanja Jurmanović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Metode ispitivanja metabolički stabilnih spojeva

 

u petak, 27. 11. 2015. u 12 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Boris Mildner

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Doc. dr. sc. Ivica Đilović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Anđelka Pilko

18.11.2015. u 09:49
Uređeno: 23.11.2015. u 12:17

Apsolvent Antonio Sermek polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj satelitnih DNA na ekspresiju gena nakon temperaturnog stresa

 

u srijedu, 25. 11. 2015. u 14 sati u predavaonici 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Dr. sc. Đurđica Ugarković, nasl. red. prof. PMF

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko

18.11.2015. u 09:32

Apsolventica Tamara Miljuš polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Proizvodnja i visokoprotočna ciljana mutageneza 

ljudskog kanabinoidnog receptora CB2

 

u ponedjeljak, 23. 11. 2015. u 11 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

3. Doc. dr. sc. Ivica Đilović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko

06.11.2015. u 10:20
Uređeno: 06.11.2015. u 10:20

Apsolventica Katarina Leko polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

SINTEZA LIPOFILNIH O-MANOZIDA I NJIHOVO KOMPLEKSIRANJE S

Β-CIKLODEKSTRINOM

u petak, 13. studenoga 2015. u 13:30 sati u predavaonici Kemijskog odsjeka (P2, prizemlje), Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić
 2. Doc. dr. sc. Josip Požar
 3. Izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić
 4. Prof. dr. sc. Predrag Novak

       Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

19.10.2015. u 14:04

Apsolventica Monika Marić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava manozida meta supstituiranih N-aril-3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona

 

u ponedjeljak, 26.10.2015. u 12:30 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

Zamjena: Doc. dr. sc. Jasna Lajtner

Anđelka Pilko

Apsolventica  Kristina Habijanec  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

ADICIJSKI SPOJEVI VO(IV) I CU(II) B-DIKETONATA S AMINIMA 

MEĐUMOLEKULSKE INTERAKCIJE I UČENJE OTKRIVANJEM

 

U PONEDJELJAK, 26.10.2015. U  13,30 SATI U PREDAVAONICI 023, HORVATOVAC 102 A, ZAGREB.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Nenad Judaš
 2. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović-Peroković
 3. izv. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, BO

Zamjena: doc. dr. sc. Jasna Lajtner, BO

 

Gordana Margetić

14.10.2015. u 12:23
Uređeno: 14.10.2015. u 12:25

Apsolvent Juraj Nikolić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza metaloorganskih polimera kobalta, nikla, bakra i cinka s
5-aminoizoftalnom kiselinom metodama starenja i mljevenja

 

u srijedu,  21.10.2015. u  13,30 sati u predavaonici P1 Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Dominik Cinčić
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. doc. dr. sc. Rosana Ribić

zamjena: izv. prof. dr. sc. Mirta Rubčić

Gordana Margetić

22.09.2015. u 14:14
Uređeno: 23.09.2015. u 08:48

Apsolventica Andrea Jurić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Selektivna priprava adamantilnih derivata

1-(m-aminofenil)-3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona i kojične kiseline

 

u srijedu, 30.09.2015. u 11 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

22.09.2015. u 13:45

Apsolventica Jelena Jakuš  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Određivanje kloramfenikola i sulfonamida u medu vezanim sustavom tekućinska kromatografija- spektrometrija masa

u utorak, 29.09.2015. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica  Nives Matijaković  plagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Međumolekulske interakcije i dimenzionalnost kompleksnih spojeva kadmija(II) s amidnim derivatima piridina

 

U PETAK, 25.09.2015. U    9   SATI

U PROSTORIJI 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i za ispit u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Marijana Đaković
 2.  izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
 3. izv. prof. dr. sc. Ines Radanović

        Zamjena:          izv. prof. dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija

 

Gordana Margetić

18.09.2015. u 13:04

Apsolventica Mia Antolčić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Interakcija nukleozid-difosfat-kinaza Nme1 i Nme2 s

proteinom Trf1 koji veže telomere

 

u ponedjeljak, 28. rujna 2015. u 15 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Dr. sc. Helena Četković, v. zn. sur., IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

4. Doc. dr. sc. Dominik Cinčić

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Marko Močibob

Anđelka Pilko

18.09.2015. u 10:50

Apsolvent Saša Opačak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i karakterizacija novih karbazolnih anionskih receptora

 

u petak, 25.09.2015. u 10 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Dr. sc. Kata Majerski, nasl. red. prof. PMF

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

Zamjena: Prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović

Anđelka Pilko

17.09.2015. u 13:36

Apsolventica  MARINA  KOS  plagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i identifikacija kompleksnih spojeva molibdena(VI)

s ONO donorskim ligandima

 

U ČETVRTAK, 24.09.2015. U 11 SATI u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i za ispit u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
 2. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar
 3. izv.prof. dr. sc.I. Juranović Cindrić

  Zamjena:  prof. dr. sc. Marina Cindrić

 

 

 

Gordana Margetić

16.09.2015. u 10:03
Uređeno: 16.09.2015. u 10:04

Apsolventica Ana Šarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava lipofilnih estera meta supstituiranih

N-aril-3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona

 

u utorak, 22.09.2015. u 11 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj

Anđelka Pilko

12.09.2015. u 16:58

Apsolvent Josip Barun polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Temperaturna ovisnost izoelektrične točke mjehurića argona u vodenoj otopini kalijeva nitrata

 

u petak, 18. rujna 2015. u 14 sati u predavaonici Kemijskog odsjeka (P1, prizemlje),

Zagreb, Horvatovac 102 a

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin
 2. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić
 3. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

           Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 

               

 

Danijela Hus Mustić

11.09.2015. u 14:45

Apsolvent  Igor  Vidanović   plagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Strukture Zn(II) derivata humanog inzulina

kristaliziranih uz prisustvo jodidnih iona

 

U PETAK, 18.09.2015. u 10  sati

U RTG SEMINARU, SOBA -030

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i za ispit u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
 2. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević
 3. doc. dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Gordana Margetić

07.09.2015. u 14:08

Apsolventica Mladena Glavaš polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Adamantanski pirolkarboksiamidi - novi anionski receptori

 

u srijedu, 16.09.2015. u 11 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Dr. sc. Kata Majerski, nasl. red. prof. PMF

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

03.09.2015. u 11:27

Apsolvent Zlatan Spahić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i fotokemija dipeptida 3-(N-ftalimido)-1-adamantanske

kiseline i alanina

 

u četvrtak, 10.09.2015. u 9 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Apsolventica Kristina Žderić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Spektrofotometrijsko praćenje uklanjanja Cr (VI) iz vodenih otopina  nanočesticama željeza

 

u četvrtak, 10.09.2015. u 12 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1.       Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

2.       Doc. dr. sc. Ivica Đilović

3.       Doc. dr. sc. Josip Požar

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

21.07.2015. u 10:20

Apsolvent KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Kokristalizacija imina s donorom halogenske veze: ugađanje boje Schiffove baze

u čvrstom stanju

Zelena kemija – pokusi na mikroskali

 

u ponedjeljak,  31.08.2015. U  10 SATI

u predavaonici 023

Horvatovac 102 a, Zagreb

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Dominik Cinčić
 2. izv. prof. dr. sc. Draginja-Mrvoš Sermek
 3. doc. dr. sc. Sanda Rončević
 4. doc. dr. sc. Ivana Biljan

zamjena: doc. dr. sc. Mirta Rubčić

 

 

Gordana Margetić

10.07.2015. u 13:50
Uređeno: 10.07.2015. u 13:51

Apsolventica Andrea Gabud polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija kompleksa cinka(II) i bakra(II) s imidazolom 

Ispitni materijali i evaluacija učeničkih postignuća – analiza i konstrukcija

 

u PETAK, 17.07.2015. u 9  sati U SEMINARU ZOAK 023, HORVATOVAC 102 a

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš Sermek

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

3. izv. prof. dr. sc. Ines Radanović

Zamjena:  doc. dr. sc. Jasna Lajtner

Gordana Margetić

08.07.2015. u 12:10

Apsolventica Mirsada Ćehić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Priprava novih 2-supstituiranih derivata imidazola

 

u petak, 17. 07. 2015. u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

2. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

3. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Zamjena: Prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović

Anđelka Pilko

Apsolventica Irena Živičnjak  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i spektroskopska karakterizacija neutralnih nanočestica željeza

u petak, 17.07.2015. u 11 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1.       Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2.       Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

3.       Doc. dr. sc. Ivana Biljan

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

08.07.2015. u 11:14

Apsolvent Dario Dabić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Oksalamidni gelatori kao modeli za studij procesa geliranja spektrometrijom masa

 

u četvrtak, 16.07.2015. u 12 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević
 2. Dr. sc. Renata Kobetić, viši znan. sur. IRB
 3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
 4. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

Zamjena Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

08.07.2015. u 11:09

Diplomski ispit: Ivana Blažević

 

Apsolventica Ivana Blažević  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

SPEKTROMETRIJSKE METODE ODREĐIVANJA TRAGOVA OLOVA U ADIPOZNIM TKIVIMA

u srijeda, 15.07.2015. u 12 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1.       Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2.       Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3.       Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

07.07.2015. u 12:10

Apsolvent Cvito Markov  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Spektrofotometrijsko ispitivanje 3-hidroksi-1-(p-hidroksifenil)-2-metilpiridin-4-ona kao kompleksirajućeg reagensa za vanadij (V)

 

u utorak, 14.07.2015. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Astrid Gojmerac Ivšić

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof.  dr. sc. Domagoj Đikić

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Gordana Lacković- Venturin

Marina Bobanac Marjanović

07.07.2015. u 11:19

Apsolventica Ksenija Žibert polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza manoziliranih (adamant-2-il)-desmuramilpeptida

 

u ponedjeljak, 31. 08. 2015. u 11 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

2. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: doc. dr. sc. Ivana Biljan

Anđelka Pilko

Apsolventica Nikolina Šoštarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Priprema kvaščevog sustava izoleucil-tRNA-sintetaze za

kinetičku karakterizaciju

 

u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. u 15 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

2. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Anđelka Pilko

15.05.2015. u 10:51

Apsolventica Katarina Lisac   polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Fenazin kao akceptor vodikove i halogenske veze

 

  U PETAK,  22.05.2015. U  12,15 SATI U PREDAVAONICI P1 HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. doc. dr. sc. Dominik Cinčić

2. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

3. doc. dr. sc. Rosana Ribić

 

zamjena: doc. dr. sc. Marijana Đaković

 

Gordana Margetić

Apsolventica Katarina Dominković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Utjecaj flavonola miricetina i miricitrina na liposome 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfokolina“

 

u četvrtak, 21.05.2015. u 11 sati u dvorani 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Dr. sc. Goran Baranović, znan. savj., IRB

3. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

4. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

24.02.2015. u 12:55
Uređeno: 24.02.2015. u 12:59

Apsolventica KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

PRIPRAVA I SVOJSTVA KOMPLEKSNIH SPOJEVA KOBALTA(III) S TRIDENTATNIM O,N,O-LIGANDIMA

 

U ČETVRTAK, 26.02.2015. U 11 SATI

u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

            Zamjena:          prof. dr. sc. Marina Cindrić

Gordana Margetić

24.02.2015. u 12:43
Uređeno: 24.02.2015. u 12:58

Apsolventica KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Utjecaj unutarmolekulske vodikove veze na strukture i svojstva adukata bakrovih diketonata s N-donornim ligandima

U PETAK, 27.02.2015. U 14 SATI

U predavaonici 023

Horvatovac 102 a, Zagreb

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Dominik Cinčić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Marijana Đaković

 

Gordana Margetić

20.02.2015. u 14:00

Apsolventica Kristina Lovrek polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Evaluacija kemijskih pretvorbi po principima zelene kemije

 

u petak 27.02.2015. u 11 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Nasl. red. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

3. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

20.02.2015. u 13:28

Apsolventica Rahela Zadravec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Selektivna priprava manoznih i adamantanskih derivata N-aril

supstituiranih 3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona

 

u petak, 27.02.2015. u 12 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Apsolventica Nina Pavličević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Automatizirano pročišćavanje DNA iz uzoraka kostiju

 

u petak, 27.02.2015. u 11 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Boris Mildner

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Davor Kovačević

Anđelka Pilko

20.02.2015. u 12:59

Apsolventica Ela Šarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Seril-tRNA-sintetaza iz biljke Arabidopsis thaliana: stanična lokalizacija

i priprema skraćenih varijanti proteina

 

u petak, 27.02.2015. u 14 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

3. Doc. dr. sc. Inga Marijanović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivana Ivančić Baće

 

Anđelka Pilko

19.02.2015. u 15:05

Apsolventica Tajana Dolenec  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Određivanje primarne strukture proteina

u četvrtak, 26.02.2015. u 12 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić
 2. Dr. sc. Saša Kazazić, viši znan. sur. IRB
 3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Petroković
 4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

                  Zamjena Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Marina Bobanac Marjanović

19.02.2015. u 14:47
Uređeno: 19.02.2015. u 16:39

Apsolventica Sonja Pavković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Voltammetrija kompleksa bakra s cisteinom, histidinom i metioninom

u petak, 27.02.2015. u 12:30 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Prof. dr. sc. Davor Kovačević
 2. Dr. sc. Marina Mlakar, znan. savj., IRB
 3. Doc. dr. sc. Sanda Rončević
 4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

19.02.2015. u 11:36
Uređeno: 20.02.2015. u 10:14

Apsolventica Lucia Spasevski  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj instrumentnih postavki na kemijsku analizu minerala skenirajućom elektronskom mikroskopijom

u četvrtak, 26.02.2015. u 13 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

 1. Dr. sc. Sanda Rončević
 2. Akademik Vladimir Bermanec
 3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
 4. Prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Marina Bobanac Marjanović

18.02.2015. u 13:51

Apsolventica Tea Ljubišić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Optimizacija ugradnje neprirodnih aminokiselina putem supresije

amber stop kodona u modelnom organizmu Caenorhabditis elegans

 

u srijedu, 25. 02. 2015. u 14 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

 

Anđelka Pilko

12.02.2015. u 16:38
Uređeno: 12.02.2015. u 16:38

Apsolventica Natali Nakić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Stabilnost titanatnih nanožica u vodenom mediju

 

u srijedu, 25. 2. 2015. u 11 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Davor Kovačević
 2. Dr. sc. Maja Dutour Sikirić, v. zn. sur. IRB
 3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki
 4. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

       Zamjena: izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

 

 

                    

Danijela Hus Mustić

12.02.2015. u 09:04
Uređeno: 12.02.2015. u 10:31

Apsolventica Petra Dabić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Određivanje sadržaja metala u tragovima u uzorcima tkiva kunjke spektrometrijom masa visokog razlučivanja uz induktivno spregnutu plazmu

u petak, 20.02.2015. u 11 sati u dvorani 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Dr. sc. Marijana Erk, viši znan. sur., IRB

3. Red. prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

4. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Zamjena: Red. prof. dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

11.02.2015. u 11:45

Apsolventica Sanja Novak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Međudjelovanja u smjesama natrijevog bis(2-etilheksil) sulfosukcinata i

 1-dodecil-3-metilimidazolijevog bromida

 

u petak, 20. 2. 2015. u 10 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

2. Dr. sc. Darija Jurašin, zn. sur. IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

4. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 

Danijela Hus Mustić

Apsolventica Ivana Nikšić-Franjić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj solvatacije na kompleksiranje alkalijskih kationa

s ketonskim derivatom kaliks[4]arena

 

u petak, 20. 2. 2015. u 12 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

    Zamjena: doc. dr. sc. Josip Požar

 

 

Danijela Hus Mustić

Apsolventica Marijana Pocrnić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Istraživanje utjecaja nanočestica srebra na modelne membrane i liposome 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfokolina FTIR spektroskopijom

u ponedjeljak, 16.02.2015. u 11 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Dr. sc. Goran Baranović, znan. savj., IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

4. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Marina Bobanac Marjanović

20.11.2014. u 17:09

Apsolvent Darko Vušak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

QSAR analiza i sinteza biološki aktivnih amino supstituiranih

benzimidazo[1,2-a]kinolina

 

u srijedu, 26. 11. 2014. u 15 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 1. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša
 2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec, FKIT
 3. Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič
 4. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

20.11.2014. u 13:45
Uređeno: 20.11.2014. u 13:47

Apsolvent Tomislav Kremer polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj vrste monovalentnih iona i ionske jakosti na kompleksiranje poli(alilamonijevih) i poli(akrilatnih) soli

 

u četvrtak, 27. 11. 2014. u 10 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.Prof. dr. sc. Davor Kovačević

2. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

3. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

24.10.2014. u 10:10
Uređeno: 24.10.2014. u 10:28

Apsolventica Andrea Bursik  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

» Određivanje sulfonamida u površinskim vodama vezanim sustavom tekućinska kromatografija - tandemna spektrometrija masa «

u četvrtak, 30.10.2014. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1 .Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof.dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica Mihaela Jurković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje vodikovih veza derivata acetil i benzoil acetona pomoću spektroskopije nuklearne magnetne rezonancije (NMR) u otopini

u petak, 24.10.2014. u 15 sati u dvorani P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.  prof. dr. sc. Predrag Novak

2.  prof. dr. sc. Marina Cindrić

3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

 

Zamjena:  nasl. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

Marina Bobanac Marjanović

Student Marko Hanževački izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Modeliranje međumolekulskih interakcija u kristalnim sustavima

para-halogenbenzojeve kiseline

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 17. listopada 2014. godine u 12:30 sati u predavaonici P2 (004), Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Doc. dr. sc. Marijana Đaković

3. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

30.09.2014. u 15:05

Studentica Iva Štefančić izradila je diplomski rad pod nazivom

Razvoj strukturne teorije i njezina primjena u nastavi kemije

i pristupit će diplomskom ispitu u utorak, 7. listopada 2014. godine u 13 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Ivana Maguire

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

webmaster KO

18.09.2014. u 11:20

Apsolventica Maja Budanović  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena sveobuhvatne dvodimenzijske plinske kromatografije (GCxGC) u analizi ugljikovodika u prirodnim i otpadnim vodama

u četvrtak, 25.09.2014. u 12 sati u dvorani 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Red. prof.dr. sc. Davor Kovačević

3. Doc.dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Red. prof.dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

18.09.2014. u 11:18
Uređeno: 18.09.2014. u 11:21

Apsolventica Tatjana Kezele  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Forenzički pristup analizi boja u spreju primjenom svjetlosne mikroskopije i vibracijske spektroskopije

u četvrtak, 25.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

17.09.2014. u 14:06
Uređeno: 17.09.2014. u 14:08

Apsolvent Davor Horvat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Reakcije bakra(II), kobalta(II) i nikla(II) s piridin-2,5-dikarboksilnom i benzen-1,2,4-trikarboksilnom kiselinom

  U ČETVRTAK, 25.09.2014. U  14  SATI

U SEMINARU 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Gordana Margetić

17.09.2014. u 11:13

Apsolventica Ana Šlat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza lipofilnih derivata N-aril supstituiranih piridin-4-ona

 

u petak, 26. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

16.09.2014. u 11:11

Apsolvent(ica) Jelena Bakač  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Strukturna analiza aroilhidrazona infracrvenom spektroskopijom

u petak, 26.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof.dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof.dr. sc. Željka Soldin

3. Doc.dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: izv. prof.dr. sc. Nives Galić

Marina Bobanac Marjanović

12.09.2014. u 12:51

Apsolventica Dora Sviben polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija proteina iz genomske okoline aa:CP-ligaze i protein-nosača iz Agrobacterium fabrum C58

 

u petak, 19. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:46

Apsolventica Iva Habinovec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza triazinskih i fenilurea-herbicida u tlu mikrovalnom ekstrakcijom i tekućinskom kromatografijom

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 13 sati u dvorani 023, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:27
Uređeno: 12.09.2014. u 11:37

Apsolventica Ana Mihaljević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ispitivanje utjecaja liganda u sintezi nanočestica željeza iz vodenih otopina

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 12 sati u dvorani P1, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Prof. dr. sc. Predrag Novak

Anđelka Pilko

05.09.2014. u 10:17

Student Marko Cigler izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza konjugata manoze i adamantanskih desmuramildipeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12 rujna 2014. godine u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

Studentica Nikolina Vidović izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza ftalimidoadamantanskih tetra- i pentapeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12. rujna 2014. godine u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu