Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


Obavijesti
 
24.10.2014. u 10:10
Uređeno: 24.10.2014. u 10:28

Apsolventica Andrea Bursik  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

» Određivanje sulfonamida u površinskim vodama vezanim sustavom tekućinska kromatografija - tandemna spektrometrija masa «

u četvrtak, 30.10.2014. u 10 sati u dvorani 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1 .Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

 

Zamjena: Izv. prof.dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

Apsolventica Mihaela Jurković  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje vodikovih veza derivata acetil i benzoil acetona pomoću spektroskopije nuklearne magnetne rezonancije (NMR) u otopini

u petak, 24.10.2014. u 15 sati u dvorani P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.  prof. dr. sc. Predrag Novak

2.  prof. dr. sc. Marina Cindrić

3. izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

 

Zamjena:  nasl. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

Marina Bobanac Marjanović

Student Marko Hanževački izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Modeliranje međumolekulskih interakcija u kristalnim sustavima

para-halogenbenzojeve kiseline

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 17. listopada 2014. godine u 12:30 sati u predavaonici P2 (004), Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Doc. dr. sc. Marijana Đaković

3. Doc. dr. sc. Branimir Bertoša

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

Anđelka Pilko

30.09.2014. u 15:05

Studentica Iva Štefančić izradila je diplomski rad pod nazivom

Razvoj strukturne teorije i njezina primjena u nastavi kemije

i pristupit će diplomskom ispitu u utorak, 7. listopada 2014. godine u 13 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

3. Izv. prof. dr. sc. Ivana Maguire

Zamjena: Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

webmaster KO

18.09.2014. u 11:20

Apsolventica Maja Budanović  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena sveobuhvatne dvodimenzijske plinske kromatografije (GCxGC) u analizi ugljikovodika u prirodnim i otpadnim vodama

u četvrtak, 25.09.2014. u 12 sati u dvorani 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Red. prof.dr. sc. Davor Kovačević

3. Doc.dr. sc. Rosana Ribić

Zamjena: Red. prof.dr. sc. Predrag Novak

Marina Bobanac Marjanović

18.09.2014. u 11:18
Uređeno: 18.09.2014. u 11:21

Apsolventica Tatjana Kezele  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Forenzički pristup analizi boja u spreju primjenom svjetlosne mikroskopije i vibracijske spektroskopije

u četvrtak, 25.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Marina Bobanac Marjanović

17.09.2014. u 14:06
Uređeno: 17.09.2014. u 14:08

Apsolvent Davor Horvat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Reakcije bakra(II), kobalta(II) i nikla(II) s piridin-2,5-dikarboksilnom i benzen-1,2,4-trikarboksilnom kiselinom

  U ČETVRTAK, 25.09.2014. U  14  SATI

U SEMINARU 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin
 2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
 3. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena:  Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Gordana Margetić
[ Više... ]

17.09.2014. u 11:13

Apsolventica Ana Šlat polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza lipofilnih derivata N-aril supstituiranih piridin-4-ona

 

u petak, 26. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

16.09.2014. u 11:11

Apsolvent(ica) Jelena Bakač  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Strukturna analiza aroilhidrazona infracrvenom spektroskopijom

u petak, 26.09.2014. u 10 sati u dvorani 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof.dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof.dr. sc. Željka Soldin

3. Doc.dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: izv. prof.dr. sc. Nives Galić

Marina Bobanac Marjanović

12.09.2014. u 12:51

Apsolventica Dora Sviben polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija proteina iz genomske okoline aa:CP-ligaze i protein-nosača iz Agrobacterium fabrum C58

 

u petak, 19. rujna 2014. godine u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Boris Mildner

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:46

Apsolventica Iva Habinovec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza triazinskih i fenilurea-herbicida u tlu mikrovalnom ekstrakcijom i tekućinskom kromatografijom

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 13 sati u dvorani 023, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

2. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Anđelka Pilko

12.09.2014. u 11:27
Uređeno: 12.09.2014. u 11:37

Apsolventica Ana Mihaljević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ispitivanje utjecaja liganda u sintezi nanočestica željeza iz vodenih otopina

 

u četvrtak, 18.09.2014. u 12 sati u dvorani P1, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Sanda Rončević

2. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

3. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zamjena: Prof. dr. sc. Predrag Novak

Anđelka Pilko

05.09.2014. u 10:17

Student Marko Cigler izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza konjugata manoze i adamantanskih desmuramildipeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12 rujna 2014. godine u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Rosana Ribić

2. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

3. Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Zamjena: Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Anđelka Pilko

Studentica Nikolina Vidović izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteza ftalimidoadamantanskih tetra- i pentapeptida

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 12. rujna 2014. godine u 13 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

4. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

zamjena: Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Anđelka Pilko

29.08.2014. u 11:55
Uređeno: 29.08.2014. u 11:58

 

Apsolvent KO polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksa

[Ni4L4(CH3OH)4], L = Schiffova baza

 

  U PETAK, 05.09.2014. U 11 SATI

u PREDAVAONICI A1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF
 2. Prof. dr. sc. Gordana Pavlović, TTF
 3. Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF
 4. Izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF

  Zamjena: Prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Gordana Margetić
[ Više... ]

25.07.2014. u 13:26

Student Marin Sapunar izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Fotodinamika pirola i 2,4-dimetilpirola: povezivanje teorije i eksperimenta

 

i pristupit će diplomskom ispitu u utorak, 26. kolovoza 2014. godine u 10 sati u predavaonici 222/II, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1.      Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

2.      Nasl. doc. dr. sc. Nađa Došlić

3.      Izv. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

4.      Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

Zamjena: Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš

Danijela Hus Mustić
[ Više... ]

16.07.2014. u 12:14

Student Nenad Židak  izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Sinteze konjugata piridinijevog 4-aldoksima s galaktozom

 

i pristupit će diplomskom ispitu u srijedu, 23. srpnja 2014. godine u 10 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović

2. Izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

3. Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica

Zamjene: Izv. prof. dr. sc. Mirta Tkalec

                  Izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

webmaster KO

Apsolvent Robert Stepić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Neradijativna relaksacija monohidrata modelnog peptida N-acetilfenilalanilamida

 

u petak, 18.07.2014. u 10 sati u prostoriji 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.      Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

2.      Nasl. doc. dr. sc. Nađa Došlić

3.      Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

4.      Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

Zamjena: Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić

11.07.2014. u 18:05

Apsolvent Domagoj Fijan polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Implementacija programskog paketa za optimalnu kontrolu kemijskih reakcija

u osnovnom elektronskom stanju

 

u petak, 18.07.2014. u 11 sati u prostoriji 225/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1.      Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

2.      Nasl. doc. dr. sc. Nađa Došlić

3.      Prof. dr. sc. Marina Cindrić

4.      Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

Zamjena: Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Danijela Hus Mustić
[ Više... ]

11.07.2014. u 16:29

Apsolventica Ivona Matić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

„Površinski pojačano Ramanovo raspršenje mononukleotida i polinukleotida na koloidu srebra

u petak, 18.07.2014. u 11 sati u prostoriji 222/II, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Izv. prof.dr. sc. Snežana Miljanić

2. Izv. prof.dr. sc. Željka Soldin

3. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Zamjena: Izv. prof.dr. sc. Iva Juranović Cindrić

webmaster KO

10.07.2014. u 14:19

Apsolvent Škvorc Nikola polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Izučavanje kokristalizacije 9,10-fenantrenkinona s donorima vodikove i halogenske veze

 

  U SRIJEDU, 16.07.2014. U  12  SATI

U SEMINARU 023

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 1.    doc. dr. sc. Dominik Cinčić
 2.    izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
 3.    izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin
 4.    izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić          

Zamjena:   doc. dr. sc. Marijana Đaković

Gordana Margetić

17.06.2014. u 14:01
Uređeno: 17.06.2014. u 14:25

Apsolventica  Josipa Radić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

TIPIZACIJA Y KROMOSOMA U HRVATSKOJ POPULACIJI KORIŠTENJEM POWERPLEX Y23 KOMPLETA

 

u utorak  01. srpnja 2014. u 11 sati u predavaonici 304, III kat, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Boris Mildner

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš

Zamjena:  Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

Anđelka Pilko

07.05.2014. u 09:29

Apsolvent Nikola Cindro polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza, termička i fotokemijska reaktivnost hidroksialkilfenola

 

u petak  09. svibnja 2014. u 15 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik IRB

3. Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

4. Izv. prof. dr. sc. Nives Galić

Zamjena:  Doc. dr. sc. Rosana Ribić

Dolores Rumac

14.04.2014. u 14:39

Apsolventica Ankica Salopek polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Istraživanje želatinoznih precipitata oksalamidnog derivata stilbena vibracijskom spektroskopijom

 

u srijedu, 23.04.2014. u 10 sati u prostoriji 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

2. izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Dolores Rumac

Apsolvent Aleksandar Meštrić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ciljevi osnovnoškolske nastave kemije – stavovi praktičara

 

u petak,  28. 02. 2014. u 9.30 sati u Kristalografskom seminaru (-030), Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Nenad Judaš

2. Prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Doc. dr. sc. Petar Kružić

     Zamjena: Prof. dr. sc. Ines Radanović

Dolores Rumac

21.02.2014. u 10:29

Apsolvent  Marko Tomin polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Računalno ispitivanje mehanizma redukcije nitrobenzena

 

u petak  28. veljače 2014. u 11 sati u seminaru 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

2. Prof. dr. sc. Predrag Novak

3. Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar

Zamjena:  Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

Dolores Rumac

14.02.2014. u 13:15

Apsolvent  Petar Bibulić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Polimerizacija 1,4-dinitrozobenzena

 

u petak  21. veljače 2014. u 10 sati u seminaru 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

2. prof. dr. sc. Zlatko Mihalić

3. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

4. prof. dr. sc. Predrag Novak

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić

Dolores Rumac

14.02.2014. u 11:37

Apsolventica Mateja Seničar polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava manozida N-aril supstituiranih

3-hidroksi-2-metilpiridin-4-ona – potencijalnih inhibitora hemaglutinacije

 

u petak  21. veljače 2014. u 13 sati u seminaru 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek

3. prof. dr. sc. Branka Pevalek Kozlina

zamjena: prof. dr. sc. Zdravko Dolenec

Dolores Rumac

24.01.2014. u 12:33

Apsolventica Biljana Brdar polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Metode priprave i određivanja svojstava soli 1-amino-3,5-dimetiladamantana

 

u petak, 31.01.2014. u 11 sati, u prostoriji 225, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. nasl. red. prof. dr. sc. Ernest Meštrović

2. doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

 

Dolores Rumac

16.01.2014. u 12:14
Uređeno: 16.01.2014. u 13:09

Apsolventica Sandra Siročić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Nekovalentne interakcije 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktanskih derivata monometinskih cijaninskih boja s nukleinskim kiselinama

 

u četvrtak, 23.01. 2014. u 11 sati u prostoriji 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. doc. dr. sc. Snežana Miljanić , PMF

2. dr. sc. Ivo Crnolatac, znan. sur. , IRB

3. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF

4. izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF

    Zamjena:  izv. prof. dr. sc.  Iva Juranović Cindrić, PMF

                                

Dolores Rumac

15.01.2014. u 14:50

Apsolvent Dejan Kišiček polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Protonacijska svojstva nekih poliamina i poliaminskih derivata dehidracetne kiseline te njihovo vezanje aniona u metanolu

 

u četvrtak, 23. 1. 2014. u 10 sati u predavaonici 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

2. izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

3. doc. dr. sc. Snežana Miljanić

zamjena: izv. prof. dr. sc. Davor Kovačević

Dolores Rumac

10.01.2014. u 14:35

Apsolventica Ana Biruški polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Uporaba udžbenika tijekom osnovnoškolske nastave kemije

 

U petak, 17.01.2014. u 14:00 sati, u prostoriji -030, Horvatovac 102a, Zagreb.

  

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i za ispit imenovano je u sastavu:

1.      doc. dr. sc. Nenad Judaš

2.      doc. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3.      izv. prof. dr. sc. Zdravko Dolenec

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ines Radanović

Dolores Rumac

Apsolventica Senada Muratović polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Kristalizacija vipoksina s kalcijevim ionima

 

u ponedjeljak, 16.12.2013. u 12 sati u RTG seminaru, soba -030, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF

2. izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF

3. doc. dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, PMF

Zamjena: doc. dr. sc. Sanda Rončević, PMF

 

Dolores Rumac

14.11.2013. u 08:39

Apsolventica Katarina Sopko polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Adsorpcija albumina iz goveđeg seruma na silicijev oksid

 

u srijedu, 27.11.2013. u 11 sati u predavaonici 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. izv. prof. dr. sc. Davor Kovačević

2. izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj

3. doc. dr. sc. Snežana Miljanić

zamjena: doc. dr. sc. Branimir Bertoša

Dolores Rumac

07.11.2013. u 13:10

Apsolventica Maja Šemanjski polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Kloniranje i pročišćavanje reprezentativnih predstavnika porodice enzima

aminokiselina:[protein-nosač]-ligaza

 

u petak, 15. studenog 2013. u 13 sati u seminaru 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, red. prof.

2. dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

3. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.

zamjena: dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, doc.

Dolores Rumac

25.09.2013. u 14:59

Apsolvent Robert Katava polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza kompleksa Mo(VI) s tridentatnim Schiffovim bazama i ispitivanje njihovih katalitičkih svojstava

 

u srijedu, 02.10.2013. u 14 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Marina Cindrić red. prof.,

2. Dr. sc. Dominique Agustin, Assistant professor

3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

4. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof.

Zamjena dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof.

Dolores Rumac

Apsolventica Manuela Vrapčević  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Analiza inkluzijskih kompleksnih spojeva ciklodekstrina spektrometrijom masa 

 

u petak, 27.09. 2013. u 11 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof.

2. Dr. sc. Dubravka Matković- Čalogović, red.prof.

3. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

Zamjena: Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

Dolores Rumac

20.09.2013. u 11:56

Apsolvent Vinko Nemec polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Strukturne i mikrostrukturne promjene u sustavu ZrO2-MgO

tijekom termičke obrade

 

u petak, 27.09.2013. u 10 sati, u predavaonici A2, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1.      Dr. sc. Nenad Judaš, doc. PMF

2.      Dr. sc. Goran Štefanić, zn. savjetnik IRB

3.      Dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof. PMF

4.      Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc. PMF

Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, izv. prof. PMF

Dolores Rumac

19.09.2013. u 13:55

Apsolventica Adela Ljubić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena spektroskopije u utvrđivanju termičkih promjena  i određivanje sadržaja nikotina u tekućinama za elektroničke cigarete

 

u petak, 27.09.2013. u 09 sati u prostoriji 023/I, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Dr. sc. Predrag Novak, red. prof.

2. Dr. sc. Jasmina Rokov-Plavec, doc .

3. Dr. sc. Željka Soldin, izv. prof.

Zamjena: Dr. sc. Sanda Rončević, doc.

Dolores Rumac

19.09.2013. u 13:45

Apsolvent Lino Milić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Vibracijska analiza 1-oksaspiro[2,5]oktana

 

u četvrtak, 26.09.2013. u 12 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Tomica Hrenar, izv. prof.

2. Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof.

3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

Zamjena: dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof.

Dolores Rumac

Apsolventica Nikolina Skupnjak polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Spektrometrijska analiza nekih orašastih plodova i njihovih ulja

 

u četvrtak, 26.09. 2013. u 11 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Dr. sc . Sanda Rončević, doc.

2. Dr. sc. Biserka Prugovečki, izv. prof.

3. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, izv. prof.

Dolores Rumac

Apsolventica Sunčica Podolski polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Reakcije tiolne skupine Gln-Cys i ε-amino-skupine Lys s anomernim ugljikovim atomom D-glukoze

 

u utorak, 24.09.2013. u 11 sati u seminaru 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

2. dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović, v. znan. sur. IRB

3. dr. sc. Željka Soldin, izv. prof.

4. dr. sc. Iva Juranović-Cindrić, izv. prof.

zamjena: dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

Dolores Rumac

Apsolventica Dubravka Stražić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Analiza aroilhidrazona izvedenih iz nikotinohidrazida tandemnom spektrometrijom masa

u petak, 20.09.2013. u 10 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof.

2. Dr. sc. Dubravka Matković – Čalogović, red. prof.

3. Dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, doc.

Zamjena: Dr. sc. Predrag Novak, red. prof.

Dolores Rumac

Apsolvent Kristijan Krekić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza i identifikacija kompleksa kobalta(III), [CoL(D)3]+[CoL2]-

(L = tridentatna Schiffova baza, D = imidazol)

 

u petak, 20.09.2013. U 11 sati, u predavaonici A2, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof. PMF

2. Dr. sc. Gordana Pavlović, red. prof. TTF

3. Dr. sc. Tomica Hrenar, red. prof. PMF

4. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc. PMF

Zamjena: Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof. PMF

Dolores Rumac

Apsolventica Marcela Gašparić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i karakterizacija različitih farmakoloških oblika donepezila

u petak, 20.09.2013. u 11. sati, u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. dr. sc. Dominik Cinčić, doc.

2. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

3. dr. sc. Sanda Rončević, doc.

Zamjena: dr. sc. Željka Soldin, izv. prof.

Dolores Rumac

19.07.2013. u 22:08

Apsolventica Anja Muždalo polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Modeliranje utjecaja otapala na kolaps polimera

u srijedu, 28.08.2013. u 10 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Tomislav Cvitaš, red. prof. PMF

2. Dr. sc. Predrag Novak, red. prof. PMF

3. Dr. sc. Ita Gruić Sovulj, izv. prof. PMF

Zamjena: Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof. PMF

 

webmaster KO

05.07.2013. u 16:12

Apsolvent Antonio Prlj polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Neadijabatska dinamika pirola

u petak, 12.07.2013. u 11 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Tomica Hrenar, izv. prof. PMF

2. Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof. PMF

3. Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof. PMF

Zamjena: Dr. sc. Vladislav Tomišić, red. prof. PMF

webmaster KO

03.07.2013. u 12:22

Apsolventica Martina Katić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Primjena vibracijske spektroskopije i pirolitičke plinske kromatografije u forenzici za analizu automobilskih boja

 

u petak, 12.07. 2013. u 10 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc . Snežana Miljanić, doc.

2. Dr. sc. Željka Soldin, izv. prof.

3. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof.

Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

webmaster KO

03.07.2013. u 09:49

Apsolventica Martina Požgaj  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Elementna analiza ljekovitog bilja atomskom spektrometrijom uz induktivno spregnutu plazmu

 

 u četvrtak, 04.07. 2013. u 10 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc . Iva Juranović Cindrić, doc.

2. Dr. sc. Željka Soldin, izv. prof.

3. Dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

Zamjena: Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

webmaster KO

Apsolventica Emina Hajdarpašić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i identifikacija kompleksa bakra(II) s kofeinom

u srijedu, 10. 07. 2013., u  12,30  sati u predavaonici 023, Horvatovac 102A.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof.

2. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.

3. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof.

4. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

    Zamjena: dr. sc. Zora Popović, red. prof.

webmaster KO

29.06.2013. u 09:36

Apsolventica Ana Čaić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza bicikličkog peptida aminokiselinskog slijeda Ala-Orn-Lys-His-Met-Lys-Asn na čvrstom nosaču

u petak, 05.07.2013. u 10 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

2. Dr. sc. Andreja Jakas, zn. sur. IRB

3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

4. Dr. sc. Željka Soldin, doc.

Zamjena: Dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

webmaster KO

29.06.2013. u 09:35

Apsolvent Matija Sambol polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Sinteza benzenskih, naftalenskih i antracenskih prekursora bis(kinometana)

u četvrtak, 04.07.2013. u 12 sati u prostoriji P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.

2. Dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj. IRB

3. Dr. sc. Sanda Rončević, doc.

4. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.

Zamjena: Dr. sc. Rosana Ribić, doc.

webmaster KO

Apsolventica Tamara Šmidlehner polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Regioselektivna azidoliza aromatskih epoksida katalizirana halogenhidrin dehalogenazama

u srijedu, 03.07.2013. u 10 sati u prostoriji P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

2. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

3. Dr. sc. Ita Gruić Sovulj, izv. prof.

Zamjena: Dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, doc.

webmaster KO

27.06.2013. u 10:20

Apsolventica Ana Starčević polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Elementna analiza iglica bora atomskom spektrometrijom uz induktivno spregnutu plazmu

u četvrtak, 04.07.2013. u 9 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

2. Dr. sc. Ines Primožič, izv. prof.

3. Dr. sc. Željka Soldin, doc.

Zamjena: Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

webmaster KO

26.06.2013. u 15:51

Apsolventica Lana Šarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

KOKRISTALI AMINOFENOLÂ: MEHANOKEMIJSKA SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA

u petak, 05.07.2013. U 11 sati u predavaonici P1 Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. dr. sc. Dominik Cinčić, doc.

2. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof.

3. dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof.

4. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

zamjena: dr. sc. Marijana Đaković, doc.

webmaster KO

26.06.2013. u 12:41

Apsolvent Mladen  Borovina polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava i strukturna karakterizacija kompleksa bakra(II),[CuL(CH3OH)]n (n = 1, 2 ili 4) (L = tridentatna Schiffova baza)

 

u četvrtak, 04.07.2013. u 10 sati u seminaru 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof. PMF

2. Dr. sc. Gordana Pavlović, red. prof. TTF

3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc. PMF

4. Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc. PMF

Zamjena: Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof. PMF

webmaster KO

Apsolvent Aleksandar Lazarić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Kvantno-kemijsko istraživanje azidolize spiroepoksida

 

u petak, 19.04.2013. u 12 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Dr. sc. Tomica Hrenar, izv. prof. PMF

2. Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof. PMF

3. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc. PMF

Zamjena: Dr. sc. Branimir Bertoša, doc. PMF

webmaster KO

13.03.2013. u 12:28

Studentica Tea Perkov  izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Analiza bioloških makromolekula kapilarnom elektroforezom na čipu

 

i pristupit će diplomskom ispitu u petak,  22. ožujka 2013.  godine u 13:15 sati u seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju (soba 222), II kat,  Horvatovac 102a.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

                  1. Dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, doc.

                  2. Dr. sc. Ferenc Kilár, red. prof., Sveučilište u Pečuhu, Mađarska

                  3. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof.

                  4. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.

                       zamjena: Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

webmaster KO

10.02.2013. u 14:57

Apsolventica Marina Katavapolagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Membrane fluctuations of vesicles and cells
 
u petak, 15. 2. 2013. u 12 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
1.       Dr. sc. Tomica Hrenar, izv. prof. PMF
2.       Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof. PMF
3.       Dr. sc. Boris Mildner, doc. PMF
         Zamjena: Dr. sc. Branimir Bertoša, doc. PMF
webmaster KO

Student Nikola Topolovčan  izradio je diplomski rad pod nazivom

 

Priprava kiralnih α-supstituiranih aldehida te određivanje njihove kemijske i konfiguracijske stabilnosti
 
 
i pristupit će diplomskom ispitu u petak, 15. veljače 2013. godine u 14:00 sati u predavaonici 304/III.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 1. Dr.sc. Ines Primožič, izv. prof.
 2. Dr. sc. Harry J. Martin, izv. prof., Sveučilište u Beču
 3. Dr. sc. Nenad Judaš, doc.
 4. Dr. sc. Jasna Lajtner, doc.
Zamjena: Dr. sc. Ines Radanović, izv. prof.
webmaster KO

Student Hrvoje Blažanović izradio je diplomski rad pod nazivom

 
Strukturna i električna svojstva litijevog boratnog fosfatnog stakla dopiranog germanijem
 
i pristupit će diplomskom ispitu u petak 15. veljače 2013. godine u 14:00 sati u Seminaru Zavoda za opću i anorgansku kemiju (023).
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 1. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof. PMF
 2. Dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, zn. sav. IRB
 3. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof. PMF
 4. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof. PMF
Zamjenica: Dr. sc. Biserka Prugovečki, izv. prof. PMF
webmaster KO

08.02.2013. u 14:51

Studentica Kristina Matić izradila je diplomski rad pod nazivom

 
Kompleksi kobalta(II), nikla(II) i bakra(II) s piridin-2-tiokarboksamidom. Priprava i karakterizacija
 
i pristupit će diplomskom ispitu u petak 15. veljače 2013. godine u 12:00 sati u Seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju (222).
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 1. Dr.sc. Zora Popović, red. prof. PMF
 2. Dr.sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. PMF
 3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc. PMF
 4. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc. PMF
Zamjenica: Dr. sc. Biserka Prugovečki, izv. prof. PMF
webmaster KO

Student Damjan Gjukić izradio je diplomski rad pod nazivom

 
Kritičnost nastavnika kemije prema različitim tvrdnjama i stručnim sadržajima
 
i pristupit će diplomskom ispitu u petak 15. veljače 2013. godine u 12:30 sati u Seminaru Zavoda za opću i anorgansku kemiju (023).
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 1. Dr.sc. Nenad Judaš, doc. PMF
 2. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc. PMF
 3. Dr. sc. Zdravko Dolenec, izv. prof. PMF
Zamjenica: Dr. sc. Ines Radanović, izv. prof. PMF
webmaster KO

08.02.2013. u 14:44

Apsolventica Laura Petti polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Agregacija koloidnih čestica lateksa prekrivenih polielektrolitima
 
u srijedu, 13. 2. 2013. u 10 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 1. Dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof. PMF
 2. Dr. sc. Nenad Judaš, doc. PMF
 3. Dr. sc. Ivana Maguire, izv. prof. PMF
Zamjena: Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof. PMF
webmaster KO

06.02.2013. u 11:13

Studentica Tea Grubišić izradila je diplomski rad pod nazivom

 
 Sinteza i svojstva kompleksnih spojeva vanadija(V) s N-(3-hidroksipiridin-2-il)-4-metoksisalicilideniminom
 
i pristupit će diplomskom ispitu u petak 15. veljače 2013. godine u 11:00 sati u Seminaru Zavoda za opću i anorgansku kemiju (023).
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
1. Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.
2. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.
3. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
Zamjena: Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof.
webmaster KO

Student Matija Petrovčić izradio je diplomski rad pod nazivom

 
Sinteza i karakterizacija pirolokinazolinonskih derivata
 
i pristupit će diplomskom ispitu u utorak 05. veljače 2013. godine u 11:00 sati u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
1. Dr.sc. Ines Primožič, izv. prof.
2. Dr. sc. Kata Majerski, nasl. red. prof.
3. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
4. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.
Zamjena: Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
 
webmaster KO

24.01.2013. u 15:26

Student Sandro Makarić izradio je diplomski rad pod nazivom:

 
Priprava N-benzilnih imidazolijevih oksima i njihova interakcija
s butirilkolinesterazom
 
Pristupit će diplomskom ispitu u petak, 01. veljače 2013. godine u 12:00 sati u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
1. Dr.sc. Ines Primožič, izv. prof.
2. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.
3. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
Zamjena: Dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.
webmaster KO

Studentica Sara Morasi Piperčić izradila je diplomski rad pod nazivom:

 
Priprava kvaternih derivata imidazol-2-aldoksima kao mogućih antidota pri trovanju organofosfornim spojevima
 
Pristupit će diplomskom ispitu u petak, 01. veljače 2013. godine u 11:00 sati u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr.sc. Ines Primožič, izv. prof.
2. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
3. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.
Zamjena: Dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.
webmaster KO

Apsolventica Brankica Plećaš polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

Kvantno-kemijsko istraživanje estera masnih kiselina
 
u petak, 18.01.2013. u 10 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
1. Dr. sc. Tomica Hrenar, izv. prof. PMF
2. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc. PMF
3. Dr. sc. Željka Soldin, doc. PMF
Zamjena: Dr. sc. Branimir Bertoša, doc. PMF
webmaster KO

14.12.2012. u 18:45

Studentica Ivana Manenica  izradila je diplomski rad pod nazivom

 
Priprava 3-hidroksi-2-metil-1-(p-metoksifenil)piridin-4-ona i njegova uloga kao kompleksirajućeg reagensa
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u petak, 21. prosinca 2012. godine u 9:00 sati
u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr.sc. Vesna Petrović-Peroković, doc.
2. Dr. sc. Astrid Gojmerac Ivšić, izv. prof.
3. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
Zamjena: Dr. sc. Ines Primožič, doc.
webmaster KO

13.12.2012. u 14:26

Apsolventica Mateja Zadravecpolagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Utjecaj elektrolita na fizikalno-kemijska svojstva monomerne i dimerne površinski aktivne tvari
 
u srijedu, 19. 12. 2012. u 15 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
1.        Dr. sc. Maja Dutour Sikirić, v. zn. sur. IRB
2.        Dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. PMF
3.        Dr. sc. Jasna Lajtner, doc. PMF
         Zamjenici: Dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof. PMF
                          Dr. sc. Zdravko Dolenec, izv. prof. PMF
webmaster KO

12.12.2012. u 12:51

Student Ivan Šolić izradio je diplomski rad pod nazivom

 
Kinetika homodimerizacije i kinetički izotopni efekt para-supstituiranih nitrozobenzena u čvrstom stanju
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u utorak, 18. prosinca 2012. godine u 11:00 sati
u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc. Hrvoj Vančik, red. prof.
2. Dr. sc. Predrag Novak, red. prof.
3. Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof.
Zamjena: Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof.
webmaster KO

12.12.2012. u 12:50

Studentica Ana Maganjić izradila je diplomski rad pod nazivom

 
Kinetika heterodimerizacije para-supstituiranih nitrozobenzena u
čvrstom stanju
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u utorak, 18. prosinca 2012. godine u 12:00 sati
u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc. Hrvoj Vančik, red. prof.
2. Dr. sc. Predrag Novak, red. prof.
3. Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof.
Zamjena: Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof.
 
webmaster KO

12.12.2012. u 10:06

Studentica Sandra Klen izradila je diplomski rad pod nazivom

 

Biokatalitička svojstva halogenhidrin dehalogenaze HheA u reakcijama nukleofilnog otvaranja epoksida
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u petak, 21. prosinca 2012. godine u 11:00 sati
u seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju, II kat, soba 225.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr.sc. Ines Primožič, doc.
2. Dr. sc. Maja Majerić Elenkov, zn. sur. IRB
3. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
4. Dr.sc. Snežana Miljanić, doc.
Zamjena: Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
 
webmaster KO

Studentica Marija Štivojević izradila je diplomski rad pod nazivom

 
Sinteza i konformacijska analiza manoziliranog adamantiltetrapeptida
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u srijedu, 19. prosinca 2012. godine u 12:00 sati
u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.
2. Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof.
3. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.
4. Dr.sc. Snežana Miljanić, doc.
Zamjena: Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
webmaster KO

Studentica Anamarija Butumović izradila je diplomski rad pod nazivom

 
 Sinteza i konformacijska analiza galaktoziliranog adamantiltetrapeptida
 
i pristupit će diplomskom ispitu
 
u srijedu, 19. prosinca 2012. godine u 11:00 sati
 u seminaru Zavoda za organsku kemiju, III kat, soba 304.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:
 
1. Dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.
2. Dr. sc. Zlatko Mihalić, red. prof.
3. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.
4. Dr.sc. Snežana Miljanić, doc.
 Zamjena: Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
webmaster KO

10.12.2012. u 11:38

Apsolvent  Ivan Brođanac polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Karakterizacija aroilhidrazona izvedenih iz nikotinohidrazida spektroskopskim metodama
 
u petak, 14.12. 2012. u 13 sati u prostoriji -030, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof.
2. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
3. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
Zamjena:  Dr. sc.Snežana Miljanić, doc.
webmaster KO

10.12.2012. u 11:35

Apsolventica Dunja Božić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Karakterizacija 4-hidroksi-N’-[(2-hidroksifenil)metiliden]benzohidrazida i njegovih kompleksa s Mo i W spektroskopskim metodama
 
u petak, 14.12. 2012. u 10 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc. Predrag Novak, red. prof.
2. Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof.
3. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof.
Zamjena:  Dr. sc.Nives Galić, izv. prof.
webmaster KO

24.11.2012. u 16:20
Uređeno: 24.11.2012. u 16:23

Apsolventica Sarasvati Marač polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Analiza žbuke iz franjevačkog samostana na Badiji klasičnim i spektroskopskim metodama
u četvrtak, 29.11. 2011. u 12 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc. Sanda Rončević, doc.
2. Dr. sc. Mirta Rupčić, doc.
3. Dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, doc.
Zamjena:  Dr. sc.Predrag Novak, red. prof.
webmaster KO

13.11.2012. u 13:45

Apsolvent Željko Babićpolagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Kodepozicija tankog filma nanokompozita nc-MgF2 / a-SiNx kombiniranom primjenom termičke evaporacije MgF2 i magnetronskog raspršenja Si u atmosferi N2 i Ar
 
u ponedjeljak, 19.11.2012. u 14 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
1.        Dr. sc. Tomislav Cvitaš, red. prof. PMF
2.        Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof. PMF
3.        Dr. sc. Ita Gruić-Sovulj, doc. PMF
Zamjenica: Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof. PMF
webmaster KO

11.10.2012. u 10:58

Apsolventica Mirela Tkalčić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Uloga N-terminalne regije arginil-tRNA-sintetaze iz arheje Methanobacterium
thermoautotrophicum u prepoznavanju makromolekula
 
u petak 19. listopada 2012. godine u 11:00 sati u prostoriji 225, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
1. Dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, red. prof.
2. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.
3. Dr. sc. Biserka Prugovečki, izv. prof.
Zamjena: Dr. sc. Ines Primožič, doc.
webmaster KO

04.10.2012. u 14:11

Apsolventica Ivana Palatinušpolagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
PRIPRAVA i KARAKTERIZACIJA PEPTIDA S NEPRIRODNOM (S)-2-HIDRAZINO-4-METILPENTANSKOM KISELINOM
 
u četvrtak, 11.10. 2012. u 9 sati u prostoriji 304, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc Iva Juranović Cindrić, doc.
2. Dr. sc. Ivanka Jerić, doc. IRB
3.Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc.
4. Dr. sc Željka Soldin, doc.
Zamjena: Dr. sc. Sanda Rončević, doc.
webmaster KO

27.09.2012. u 10:31

Apsolventica Ivana Brekalopolagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Mehanokemijska sinteza metaloorganskih spojeva bakra(ii) s aromatskim aminima i njihova reaktivnost u čvrstom stanju
 
u četvrtak, 4.10. 2012. u 10 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Branko Kaitner, red. prof. PMF
Dr. sc. Hrvoj Vančik, red. prof. PMF
Dr. sc. Tajana Preočanin, izv. prof. PMF
Zamjena: Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof. PMF
webmaster KO

24.09.2012. u 13:28

Apsolventica Tea Jelenić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 Ugađanje radnih uvjeta metode ICP-AES u analizi pikolinamidnih kompleksa Cd, Cu i Zn
u petak, 27.09. 2012. u 11 sati u prostoriji 222, Horvatovac 102 a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:
 
1. Dr. sc Sanda Rončević, doc.
2. Dr. scVesna Petrović - Peroković, doc.
3. Dr. sc Željka Soldin, doc.
Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.
webmaster KO

20.09.2012. u 13:57

Apsolventica Marija Mrvoš branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Sinteza produkata neenzimske glikacije kao potencijalnih inhibitora tkivne transglutaminaze 2

u ponedjeljak 24. rujna 2012. u 11:00 sati u predavaonici 304 (III. kat), Horvatovac 102a, Zagreb.

Povjerenstvo:
1. Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc.
2. Dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović, v. zn. sur., IRB
3. Dr. sc. Ita Gruić Sovulj, doc.
4. Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof.
Zamjena: Dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, red. prof.

webmaster KO

Apsolventica Marilena Nedeljko branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Nanočestice srebra stabilizirane poli(etileniminom) kao metalni supstrati u SERS spektroskopiji

u srijedu, 19. rujna 2012. u 11 sati u predavaonici 304 (III. kat), Horvatovac 102a, Zagreb.

Povjerenstvo:
1. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.
2. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
3. Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc.
Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

webmaster KO

14.09.2012. u 11:34

Apsolventica Elena Medved branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Praćenje aktivnosti butirilkolinesteraze SERS spektroskopijom

u srijedu, 19. rujna 2012. u 10 sati u predavaonici 304 (III. kat), Horvatovac 102a, Zagreb.

Povjerenstvo:
1. Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.
2. Dr. sc. Željka Soldin, doc.
3. Dr. sc. Vesna Petrović-Peroković, doc.
Zamjena: Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc.

webmaster KO

Apsolvent Matija Vukovinski branit će svoj diplomski rad pod naslovom:
 
Sinteza i identifikacija tetranuklearnih kompleksa Nii(II) koordiniranih 2-[[(2-hidroskifenil)metilen]amino]-4-metilfenolom
 
u petak, 21.09.2012. u 10 sati u prostoriji 023 Horvatovac 102a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:
1. Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof. PMF
2. Dr. sc. Davor Kovačević, izv. prof. PMF
3. Dr. sc. Iva Juranović Cindrić, doc. PMF
Zamjena: Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof. PMF

webmaster KO

04.09.2012. u 14:40

Apsolventica Ana Šutić branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 
Sinteza i svojstva kompleksnih spojeva molibdena(VI) s 1,5-disalicilidenkarbonohidrazidom
 
u petak, 14.09.2012. u 11 sati u prostoriji -030 Horvatovac 102a, Zagreb.
 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:
1. Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.
2. Dr. sc. Nives Galić, izv. prof.
3. Dr. sc. Vesna Petrović Peroković, doc.
Zamjena: Prof. dr. sc. M. Cindrić, red. prof.
webmaster KO

Tražilica
 
Repozitorij
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu