Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Predrag Novak +385 1 4606 184 6184 e-mail 128
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Nives Galić +385 1 4606 191 6191 e-mail 103
prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić +385 1 4606 199 6199 e-mail 127
prof. dr. sc. Snežana Miljanić +385 1 4606 202 6202 e-mail 327
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević +385 1 4606 182 6182 e-mail -008
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tomislav Jednačak +385 1 4606 195 6195 e-mail 103
doc. dr. sc. Adriana Kenđel +385 1 4606 201 6201 e-mail 324
doc. dr. sc. Nevenka Poje +385 1 4606 203 6203 e-mail 325
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. biol. mol. Zoe Jelić Matošević +385 1 4606 193 6193 e-mail 123
mag. chem. David Klarić +385 1 4606 197 6197 e-mail 124
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ivan Nemet +385 1 4606 007 6007 e-mail -007
dr. sc. Katarina Pičuljan +385 1 4606 187 6187 e-mail -007
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Iva Habinovec +385 1 4606 195 6195 e-mail 103
mag. chem. Marijana Pocrnić +385 1 4606 190 6190 e-mail 124
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Ivana Mikulandra +385 1 4606 193 6193 e-mail 123
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marina Bobanac Marjanović +385 1 4606 180 6180 e-mail 102/I
Irena Crnogaj +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Ratko Luketa +385 1 4606 007 6007 e-mail -010
Dijana Maljevac +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Barica Škrinjarić +385 1 4606 194 6194 e-mail 122/I
Filomena Zeljko 6180 e-mail 102/I

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Marijan Ahel  
dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić  
dr. sc. Blaženka Gašparović e-mail  
dr. sc. Saša Kazazić  
dr. sc. Dario Omanović  
dr. sc. Jelena Parlov Vuković  
dr. sc. Vilko Smrečki  
dr. sc. Senka Terzić  

naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Analitička biokemija
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Analitička kemija
0,0,0
2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitička kemija
0,0,0
2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitička kemija
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Analitička kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Analitička kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitička kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitička kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Analitička kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitička kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Analitika organskih zagađivala
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Analitika organskih zagađivala
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Analitika tragova elemenata u morskom okolišu
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Atomska spektrometrija u analitici
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Biomarkerski organski spojevi u oceanologiji
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Ekstrakcijske tehnike
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Elektroanalitičke metode
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Elektrokemija okoliša
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Elementna i specijacijska analiza
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Elementna i specijacijska analiza (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Instrumentalna analitika 1
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Instrumentalne analitičke metode II
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Instrumentna analitika 1
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Instrumentna analitika 2
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kemijska analiza okoliša
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Kemijski senzori
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kromatografske metode u analitici
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Masena spektrometrija
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Masena spektroskopija
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja analitičke kemije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Odabrana poglavlja kemije
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Oksidacijsko - redukcijski procesi i hipoksija u moru
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Organska geokemija zagađivala
1,1,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Organska geokemija zagađivala
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Organska tvar u moru
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Osnove analitičke kemije
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum analitičke kemije
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Površinski pojačana vibracijska spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Praktikum analitičke kemije 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum analitičke kemije 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Primijenjena analitička kemija
0,0,0
1, 7 sveučilišni diplomski INFO
Primijenjena vibracijska spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Radioanalitičke metode
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Radioanalitičke metode
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Seminar I
0,0,0
2 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Seminar II
0,0,0
4 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Seminar III (javna obrana teme doktorata)
0,0,0
5 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Spektroskopska strukturna analiza
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Suvremena molekulska spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Suvremene metode strukturnog NMR-a
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u biogeokemiju mora
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Vezani sustavi u analitičkoj kemiji
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Višedimenzijska NMR spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum analitičke kemije 1
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum analitičke kemije 2
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Viši praktikum iz kemije
0,0,0
7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu