Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 

Popis kolegija
 

Preddiplomski studij kemije

72873   Analitička kemija 1

41010   Analitička kemija 2

41018   Praktikum analitičke kemije 1

72874   Praktikum analitičke kemije 2

 

Diplomski studij kemije - istraživački smjer

43971   Instrumentna analitika 1

43995   Viši praktikum analitičke kemije 1

43975   Instrumentna analitika 2

44001   Viši praktikum analitičke kemije 2

43973   Radioanalitičke metode

43997   Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju

43998   Kemijski senzori

43999   Ekstrakcijske tehnike

44004   Spektroskopska strukturna analiza

44000   Elementna i specijacijska analiza

44002   Primijenjena vibracijska spektroskopija

44005   Vezani sustavi u analitičkoj kemiji

44006   Višedimenzijska NMR spektroskopija

44038   Analitička biokemija

 

Diplomski studij kemije - nastavnički smjer

43971   Instrumentna analitika 1

43975   Instrumentna analitika 2

43973   Radioanalitičke metode

44038   Analitička biokemija

72858   Odabrana poglavlja analitičke kemije

 

Cjelovit preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije

36174   Analitička kemija

40824   Osnovni praktikum analitičke kemije

40869   Odabrana poglavlja analitičke kemije

47241   Instrumentna analitika 1

47249   Radioanalitičke metode

47171   Viši praktikum iz kemije

 

Profesor fizike i kemije

36408   Analitička kemija

40756   Osnovni praktikum analitičke kemije

51063   Instrumentna analitika 1

51064   Radioanalitičke metode

 

Preddiplomski studij biologije

40343   Osnove analitičke kemije

 

Preddiplomski studij molekularne biologije

40675   Analitička kemija

 

Diplomski studij molekularne biologije

44415   Instrumentna analitika 2


Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu