Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 
IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj +385 1 4606 232 6232 e-mail  
DOCENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Boris Mildner +385 1 4606 241 6241 e-mail  
doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec +385 1 4606 235 6235 e-mail  
VIŠI ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Morana Dulić +385 1 4606 234 6234 e-mail 312
dr. sc. Vlatka Godinić Mikulčić +385 1 4606 233 6233 e-mail  
dr. sc. Sonja Lesjak +386 1 4606 233 6233 e-mail  
dr. sc. Marko Močibob +385 1 4606 234 6234 e-mail 312/III
dr. sc. Vesna Simunović +385 1 4606 235 6233 e-mail  
ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. biol. mol. Mirna Biluš +385 1 4606 234 e-mail  
dipl.ing.bio Ana Crnković +385 1 4606 233 6233 e-mail  
mag. biol. mol. Nevena Cvetešić +385 1 4606 234 6234 e-mail  
STRUČNI SURADNIK
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Mario Kekez +385 1 4606 233 6233 e-mail 301
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Maja Barači +385 1 4606 236 6236 e-mail  
Ružica Odobašić e-mail  
dr. sc. Igor Sviben +385 1 4606 233 6 233 e-mail  

NASLOVNI ASISTENT
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Aleksandra Maršavelski e-mail  

Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Biokemija 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Biokemija 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Biokemija 1 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Biokemija 2 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Diplomski rad 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 3 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad sa seminarom 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Diplomski rad sa seminarom 4 sveučilišni diplomski   INFO
Genetičko i proteinsko inženjerstvo 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Genomika i bioinformatika 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Mehanizmi katalize u biološkim sustavima 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Opća biokemija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća biokemija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove biokemije 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum biokemije 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum biokemije 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum biokemije 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Seminarski rad 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Stanična biokemija 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena 2, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena 2, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Viši praktikum biokemije 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Završni ispit 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu