Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj +385 1 4606 232 6232 e-mail 306/ZBK
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Boris Mildner +385 1 4606 241 6241 e-mail 307a/ZBK
doc. dr. sc. Marko Močibob +385 1 4606 234 6235 e-mail 312a/ZBK
doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec +385 1 4606 235 6235 e-mail 312a/ZBK
viši asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Morana Dulić +385 1 4606 234 6234 e-mail 312/ZBK
dr. sc. Vlatka Godinić Mikulčić +385 1 4606 233 6233 e-mail 301/ZBK
dr. sc. Vesna Simunović +385 1 4606 235 6233 e-mail 301/ZBK
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. biol. mol. Mirna Biluš +385 1 4606 234 6234 e-mail 312/ZBK
dipl.ing.bio Ana Crnković +385 1 4606 233 6233 e-mail 301/ZBK
mag. biol. mol. Nevena Cvetešić +385 1 4606 234 6234 e-mail 312/ZBK
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Igor Sviben +385 1 4606 233 6 233 e-mail 301/ZBK
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Mario Kekez +385 1 4606 233 6233 e-mail 301/ZBK
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Maja Barači +385 1 4606 236 6236 e-mail 310/ZBK
Ružica Odobašić e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marija Luić  
prof. dr. sc. Sanja Tomić  
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Mario Cindrić  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Dora Sviben e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Bioanalitika
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Biokemija
0,0,0
6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Biokemija
0,0,0
6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Biokemija 1
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Biokemija 2
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad sa seminarom
0,0,0
10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Diplomski rad sa seminarom
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Enzimi: kinetika i mehanizmi
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Genetičko i proteinsko inženjerstvo
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Genomika i bioinformatika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Kristalografija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Kristalografija i modeliranje biomakromolekula
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kromatografske metode u analitici
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Makromolekularna kristalografija
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Makromolekulska kristalografija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Mehanizmi katalize u biološkim sustavima
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Modeliranje biomakromolekula
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Molekularna evolucija
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Opća biokemija
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća biokemija
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove biokemije
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum biokemije
0,0,0
6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Seminarski rad
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stanična biokemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena
0,0,0
2, 8 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u proteomiku
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum biokemije
1,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum iz biokemije
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu