Izbornik
 
Obavijesti
 

Pozivamo studente, koji su upisali kolegij:

 

V. Tomišić: VIŠI PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 1

 

da se dođu prijaviti za rad u PONEDJELJAK, 6. 10. 2014. od 9 do 14 sati u sobu 206/II. kat.

                      

 

                                                                     

Prof. dr. sc. V. Tomišić, v. r.

 

Danijela Hus Mustić

02.10.2014. u 10:53

 

Nastava iz kolegija KVANTNA KEMIJA započet će u ponedjeljak, 6. 10. 2014. prema objavljenoj satnici.

 

                                                                     Doc. dr. sc. N. Došlić, v. r.

Danijela Hus Mustić

29.09.2014. u 16:50

Nastava iz kolegija:

KEMIJSKA KINETIKA

započet će u utorak, 7. 10. 2014. prema objavljenom rasporedu.

 

 

                                                 Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, v. r.

 

Danijela Hus Mustić

29.09.2014. u 16:39
Uređeno: 29.09.2014. u 16:41

Nastava iz kolegija:

MATEMATIČKE METODE U KEMIJI 1

započet će u petak, 3. 10. 2014. prema objavljenom rasporedu.

 

                                                 Dr. sc. Gordan Horvat, v. r.

Danijela Hus Mustić

25.09.2014. u 13:20

Pozivamo studente KEMIJSKOG ODSJEKA, koji su upisali kolegij:

 

D. Kovačević: PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 1

 

da se dođu prijaviti za rad, posuditi skripta te vidjeti raspored vježbi

u srijedu, 1. 10. 2014. od 10 do 12 sati u sobu 206/II. kat.

Prilikom prijave potrebno je predočiti indeks.

                      

Danijela Hus Mustić

25.09.2014. u 11:17

OGLAS

ZA STUDENTE

Preddiplomskog studija KEMIJE

Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija BIOLOGIJE I KEMIJE

Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija FIZIKE I KEMIJE

 

Predavanja iz Kemije okoliša započinju u četvrtak 9. listopada 2014. prema objavljenoj satnici.

 

izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

25.09.2014. u 11:07
Uređeno: 25.09.2014. u 11:08

OGLAS ZA STUDENTE

II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija BIOLOGIJE I KEMIJE

 

Predavanja iz Fizikalne kemije 1 započinju u ponedjeljak, 29. rujna 2014.

Predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14 do 16 sati i srijedom od 11-13, a vježbe srijedom od 16-18 prema objavljenoj satnici.

Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) je obvezatno i uvjet za potpis na kraju semestra bez obzira koji je put kolegij upisan.

 

izv.prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

11.10.2013. u 16:07

Sastanak u vezi Višeg praktikuma fizikalne kemije 1 održat će se u četvrtak, 17. listopada 2013. u 15 sati u učionici 222. Prijedlozi tema vježbi nalaze se u Repozitoriju.

V. Tomišić

Vladislav Tomišić

Predavanja iz kolegija 44045 Kemometrika započet će u srijedu, 9. listopada 2013. godine prema oglašenom rasporedu (početak u 16:15, predavaonica 222, II. kat).

Tomica Hrenar

Repozitorij
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu