Izbornik
 
Obavijesti
 
06.03.2015. u 13:55
Uređeno: 06.03.2015. u 13:57

Raspored održavanja praktikuma fizikalne kemije  po turnusuma nalazi se u Repozitoriju na dnu ove stranice:

- za studente prediplomskog studija kemije (Praktikum fizikalne kemije 2)

- za studente integriranog preddiplomskog i diplomskig studija biologije i kemije (Osnovni praktikum fizikalne kemije)

Tajana Preočanin

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
11:00-12:00, Fizički odsjek, F201
Doktorski seminar - Goran Nikšić

Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu