Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnik zavoda

Prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 Voditeljica administracije:  gđa Danijela Hus Mustić


Obavijesti
 

Pozivamo studente KEMIJSKOG ODSJEKA, koji su završili rad, a nisu im još upisane ocjene iz kolegija:

 

“PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2”

 

da dođu na upis ocjena u Fizikalno-kemijski praktikum

 

30. 6. 2017. od 11 do 12 sati (u prostoriju 206/2. kat)

 

Potrebno je donijeti bilježnicu, indeks i skripta (oni koji nisu vratili) te prijaviti ispit preko studomata.

Danijela Hus Mustić

Pozivamo studente BIOLOŠKOG ODSJEKA (integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije / kemije i biologije) koji su završili rad, a nisu im još upisane ocjene iz kolegija:

 

Osnovni praktikum fizikalne kemije“

 

da dođu 30. 6. 2017. od 11-12 sati

 

na upis ocjena u Fizikalno-kemijski praktikum - prostorija 206/2. kat.

Potrebno je donijeti, indeks, bilježnicu i skripta (oni koji nisu vratili) te prijaviti ispit preko studomata.

Danijela Hus Mustić

20. 6. 2017. u 11:01
Uređeno: 20. 6. 2017. u 11:02

Pismeni ispiti održat će se

21. 6. 2017. (SRIJEDA) i

5. 7. 2017. (SRIJEDA)

u predavaonicama A1 i A2 (prizemlje), Horvatovac 102 a, Zagreb.

s početkom u 9 ili 13 sati prema rasporedu.  

 

/_news/38121/ispitni rok-tablica_2017.pdf

Danijela Hus Mustić

12. 6. 2017. u 15:49

Usmeni ispit iz Kemije okoliša održat će se u ljetnom roku u petak 30. lipnja 2017. godine u 16 sati.

Sljedeći usmeni ispiti iz Kemije okoliša održat će se u jesenskom ispitnom roku).

Tajana Preočanin

29. 5. 2017. u 13:47

Pozivamo studente BIOLOŠKOG ODSJEKA (integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije / kemije i biologije) koji su završili rad iz kolegija:

 

Osnovni praktikum fizikalne kemije“

 

da dođu 12. 6. 2017.

 

GRUPA A od 12 do 13 sati

GRUPA B od 13 do 14 sati

 

na upis ocjena u Fizikalno-kemijski praktikum - prostorija 206/2. kat.

Potrebno je donijeti, indeks, bilježnicu i skripta (oni koji nisu vratili) te prijaviti ispit preko studomata.

Danijela Hus Mustić

2. 3. 2017. u 15:22

Raspored izvođenja vježbi iz Praktikuma fizikalne kemije 2 za studente preddiplomskog studija Kemije objavljen je u Repozitoriju na dnu ove stranice.

Tajana Preočanin

1. 3. 2017. u 15:47
Uređeno: 1. 3. 2017. u 15:49

Osnovni praktikum fizikalne kemije za studente integriranog studija biologije i kemije zapoćinje u ponedjeljak 6. ožujka 2017. prema oglašenom rasporedu.

U repozitoriju na dnu ove stranice nalaze se tablice s rasporedom održavanja vježbi i upute za izvođenje vježbe Potenciometrija 1/2.

Mole se studenti koji su upisali Osnovni praktikum fizikalne kemije a nisu se još prijavili za rad u praktikumu da se jave u petak 3. ožujka 2017. godine u 11 sati u prostoriji 2016 na II. katu.

 

Tajana Preočanin

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
26. 06. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Seminar II: Kristina Sklepić Kerhač
27. 06. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Luka Barešić
28. 06. 08:00 - 30. 06. 17:00, Kemijski odsjek
Skup Solid State Science and Research
28. 06. 10:00 - 12:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije - Tamara Pavić
28. 06. 14:30 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Snježana Zubčić
28. 06. 15:00 - 15:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Jelena Budimčić
28. 06. 15:30 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Dubravka Stražić
28. 06. 16:00 - 16:30, Kemijski odsjek, P1
Seminar I: Juraj Nikolić
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu