Izbornik
 
Obavijesti
 

Pozivamo studente PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOLOGIJE, koji su završili vježbe iz kolegija:

 

D. Kovačević: OSNOVE FIZIKALNE KEMIJE

 

da dođu u petak, 30. 1. 2015. od 10 do 12 sati na zaključivanje ocjena u Fizikalno-kemijski praktikum - prostorija 206/II. kat.

Potrebno je donijeti referate i skripta (oni koji nisu vratili).

 

 

                                                                                Prof. dr. sc. Davor Kovačević, v. r.

Danijela Hus Mustić

21.01.2015. u 13:51

Pozivamo studente KEMIJSKOG ODSJEKA, koji su završili rad iz kolegija:

 

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 1

 

da dođu u srijedu 28. 1. 2015. od 10 do 12 sati na upis ocjena u Fizikalno-kemijski praktikum - prostorija 206 / II. kat.

Potrebno je donijeti bilježnicu, indeks i skripta (oni koji nisu vratili) te prijaviti ispit preko studomata.

 

 

                                                                                 Prof. dr. sc. Davor Kovačević, v. r.

Danijela Hus Mustić

11.10.2013. u 16:07

Sastanak u vezi Višeg praktikuma fizikalne kemije 1 održat će se u četvrtak, 17. listopada 2013. u 15 sati u učionici 222. Prijedlozi tema vježbi nalaze se u Repozitoriju.

V. Tomišić

Vladislav Tomišić

Predavanja iz kolegija 44045 Kemometrika započet će u srijedu, 9. listopada 2013. godine prema oglašenom rasporedu (početak u 16:15, predavaonica 222, II. kat).

Tomica Hrenar

Repozitorij
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu