Izbornik
 
Obavijesti
 
danas u 13:55
Uređeno: danas u 13:57

Raspored održavanja praktikuma fizikalne kemije  po turnusuma nalazi se u Repozitoriju na dnu ove stranice:

- za studente prediplomskog studija kemije (Praktikum fizikalne kemije 2)

- za studente integriranog preddiplomskog i diplomskig studija biologije i kemije (Osnovni praktikum fizikalne kemije)

Tajana Preočanin

02.03.2015. u 09:34
Uređeno: 02.03.2015. u 13:56

 

OBAVIJEST

Predavanja iz kolegija Osnove fizikalne kemije za studente druge godine Znanosti o okolišu počinju u četvrtak, 5. ožujka 2015. Prema oglašenom rasporedu.

 

Osnovni praktikum fizikalne kemije za studente druge godine Znanosti o okolišu počinje u četvrtak, 05. ožujka 2015.

Mole se svi studenti koji su upisali ovaj kolegij da dođu na prvi praktikum (05. ožujka 2015.) na kojem će detaljno biti opisan način rada u praktikumu, obrada podataka i računanje u fizikalnoj kemiji. U ovom terminu također će biti podijeljena skripta za rad u praktikumu i dogovoreni termini izvođenja pojedinih vježbi.

 

 

doc.dr. sc. Josip Požar

Josip Požar

Predavanja iz kolegija Kemijska termodinamika za studente prve godine diplomskog studija kemije počet će u utorak, 10. ožujka 2015. Prema oglašenom rasporedu.                   

 

                                                                                                         

                                                                                                     doc. dr. sc. Josip Požar

 

Josip Požar

25.02.2015. u 12:55

Pozivamo studente KEMIJSKOG ODSJEKA, koji su upisali kolegij:

 

T.  Preočanin: PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2

 

da se dođu prijaviti za rad, posuditi skripta te vidjeti raspored vježbi

u ponedjeljak, 2. 3. 2015. ili u srijedu, 4. 3. 2015. od 11 do 12 sati u sobu 207/II. kat.

Prilikom prijave potrebno je predočiti indeks.

                                                                                           

                                                                                      Izv. prof. dr. sc. T. Preočanin, v. r.

Danijela Hus Mustić

25.02.2015. u 12:18
Uređeno: 25.02.2015. u 12:19

Nastava iz kolegija

41014 FIZIKALNA KEMIJA 2

započet će u srijedu,  4. 3. 2015. prema oglašenoj satnici.

                                                          

                                                                       Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, v. r.

 

Danijela Hus Mustić

Pozivaju se studenti studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije koji su upisali kolegije Fizikalna kemija i Osnovni praktikum fizikalne kemije na dogovor o održavanju nastave u srijedu, 4. ožujka 2015. u 14h predavaonici 225.

Davor Kovačević

24.02.2015. u 12:01

Predavanja iz kolegija D. Kovačević: Fizikalna kemija makromolekula za studente diplomskog studija kemije započinju u ponedjeljak, 9. ožujka 2015. u 9 sati prema objavljenom rasporedu.

Davor Kovačević

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija 2 (46838) za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije počinju u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. prema oglašenom rasporedu.

Predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14 do 16 sati u predavaonici A1,

te petkom od 11 do 13 u predavaonici A2.

Seminari će se održavati petkom od 12 do 14 u predavaonici P1.

Tajana Preočanin

Repozitorij
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu