Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnik zavoda

Prof. dr. sc. Davor Kovačević

 

 Voditeljica administracije:  gđa Danijela Hus Mustić


Obavijesti
 
danas u 15:47
Uređeno: danas u 15:49

Osnovni praktikum fizikalne kemije za studente integriranog studija biologije i kemije zapoćinje u ponedjeljak 6. ožujka 2017. prema oglašenom rasporedu.

U repozitoriju na dnu ove stranice nalaze se tablice s rasporedom održavanja vježbi i upute za izvođenje vježbe Potenciometrija 1/2.

Mole se studenti koji su upisali Osnovni praktikum fizikalne kemije a nisu se još prijavili za rad u praktikumu da se jave u petak 3. ožujka 2017. godine u 11 sati u prostoriji 2016 na II. katu.

 

Tajana Preočanin

Nastava iz kolegija Osnove fizikalne kemije za smjer Znanosti o okolišu započet će u četvrtak 02. ožujka 2017. prema oglašenom rasporedu.

Josip Požar

Pozivamo studente smjera ZNANOSTI O OKOLIŠU  koji su upisali kolegij:

 

„Osnovne  fizikalne kemije“

 

da se dođu prijaviti za  rad u praktikumu u četvrtak, 2. 3. 2017. u 9:30 sati u prostoriju 206/2. kat. 

 

                                                                                                         

Josip Požar

Predavanja iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 započet će u petak, 10. ožujka 2017. u 12:15 u predavaonici A2 prema objavljenom rasporedu.

Branimir Bertoša

27. 2. 2017. u 16:14
Uređeno: 27. 2. 2017. u 16:15

Pozivamo studente BIOLOŠKOG ODSJEKA (integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije / kemije i biologije) koji su upisali kolegij:

 

„Osnovni praktikum fizikalne kemije“

 

da se dođu prijaviti za praktikum u petak, 3. 3. 2017. u 10:45 sati u prostoriju 206/2. kat. (oni studenti koji se nisu prijavili u ponedjeljak 27. 2. 2017.)

 

Danijela Hus Mustić

26. 2. 2017. u 08:45

KEMIJSKA TERMODINAMIKA

 

Nastava iz kolegija Kemijska termodinamika započet će u utorak  07. ožujka 2017. prema oglašenom rasporedu.

 

 

                                                                                                                        Josip Požar

Josip Požar

25. 2. 2017. u 09:58

Pozivamo studente KEMIJSKOG ODSJEKA, koji su upisali kolegij:

 

T.  Preočanin: PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2

 

da se dođu prijaviti za rad, posuditi skripta te vidjeti raspored vježbi

u srijedu, 1. 3. 2017. od 10 do 12 sati u sobu 207/II. kat.

Prilikom prijave potrebno je predočiti indeks.

                                                                                           

                                                                                      Prof. dr. sc. T. Preočanin, v. r.

Danijela Hus Mustić

24. 2. 2017. u 13:33

Nastava iz kolegija Koloidna i međupovršinska kemija počinje u srijedu, 8. ožujka 2017. prema oglašenom rasporedu.

Predavanja i vježbe će se održavati srijedom od 11 do 14 sati u predavaonici 225.

Molim studente koji su upisali ovaj kolegij da mi se jave putem e-maila (tajana@chem.pmf.hr) kako bi eventualno mogli premjestiti termin održavanja nastave u vrijeme koje svima upisanim studentima odgovara.

prof. dr. sc. Tajana Preočanin

Danijela Hus Mustić

Predavanja iz Fizikalne kemije makromolekula za studente diplomskog studija kemije započinju u ponedjeljak, 13. ožujka 2017. u 9 sati u predavaonici 222 prema objavljenom rasporedu.

Davor Kovačević

Pozivaju se studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije koji su upisali kolegije Fizikalna kemija i Osnovni praktikum fizikalne kemije na dogovor o održavanju nastave u petak, 3. ožujka 2017. u 13 sati u predavaonicu 222.

Davor Kovačević

Predavanja iz kolegija Fizikalna kemija 2 (46838) za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologije i Kemije počinju u ponedjeljak, 27. veljače 2017. prema oglašenom rasporedu.

 

Predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14 do 16 sati u predavaonici A1,

te petkom od 11 do 13 u predavaonici A2.

Seminari će se održavati petkom od 12 do 14 u predavaonici P1.

Tajana Preočanin

Repozitorij
 
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu