Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 
REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Davor Kovačević +385 1 4606 135 6135 e-mail 217
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić +385 14606 136 6136 e-mail 211
IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar +385 1 4606 072 6072 e-mail 201
izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin +385 1 4606 154 6154 e-mail 228
DOCENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Branimir Bertoša +385 1 4606 132 6132 e-mail 210
doc. dr. sc. Josip Požar +385 1 4606 138 6138 e-mail 205
POSLIJEDOKTORAND
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Bregović +385 1 4606 138 6138 e-mail 205
dr. sc. Ozren Jović +385 1 4606 142 6142 e-mail 208
dr. sc. Atiđa Selmani +385 1 4606 148 6148 e-mail 219
VIŠI ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Gordan Horvat +385 1 4606 138 6138
e-mail 205
ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Nikola Cindro +385 1 4606 141 6141 e-mail 208
STRUČNI SURADNIK
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. Danijel Namjesnik +385 1 4606 155 6155 e-mail 216
dipl. ing. Jasmina Salopek +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Saša Blažeka +385 1 4606 151 6151 e-mail 224
Iva Brekalo e-mail  
Irena Golubić +385 1 4606 157  
Dragutin Grgec +385 1 4606 150 6150 e-mail 223
Danijela Hus Mustić +385 1 4606 130 6130 e-mail 229
Mirjana Murat +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Đurđica Novogradec +385 1 4606 137 6137 204
Valentina Zagorec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204

NASLOVNI IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nađa Došlić  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Brzine i ravnoteže kemjskih reakcija
0,0,0
1, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Brzine i ravnoteže kemjskih reakcija
0,0,0
1, 7 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad sa seminarom
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad sa seminarom
0,0,0
10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Elektrokemija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Fizikalna kemija
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija makromolekula
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Integrirana kemija 1
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Kemijska kinetika
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kemijska termodinamika
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kemometrika
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kvantna kemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Matematičke osnove računalne biologije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja fizikalne kemije
0,0,0
5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Računalni praktikum 1
0,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Računalni praktikum 2
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava
0,0,0
1, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava
0,0,0
1, 7 sveučilišni diplomski INFO
Strukturna računalna biofizika
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Teorijska kemija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu