Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 
REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš +385 1 4606 134 6134 e-mail 201
REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Davor Kovačević +385 1 4606 135 6135 e-mail 217
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić +385 14606 136 6136 e-mail 211
IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar +385 1 4606 072 6072 e-mail 231
izv. prof. dr. sc. Tajana Preočanin +385 1 4606 154 6154 e-mail 228
DOCENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Branimir Bertoša +385 1 4606 132 6132 e-mail 210
doc. dr. sc. Josip Požar +385 1 4606 138 6138 e-mail 205
POSLIJEDOKTORAND
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Bregović +385 1 4606 138 6138 e-mail 205
dipl. ing. Ozren Jović +385 1 4606 142 6142 e-mail 208
dr. sc. Atiđa Selmani +385 1 4606 148 6148 e-mail 219
VIŠI ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Gordan Horvat +385 1 4606 138 6138
e-mail 205
ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Nikola Cindro +385 1 4606 141 6141 e-mail 208
STRUČNI SURADNIK
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. Danijel Namjesnik +385 1 4606 155 6155 e-mail 216
dipl. ing. Jasmina Salopek +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Saša Blažeka +385 1 4606 151 6151 e-mail 224
Iva Brekalo e-mail  
Irena Golubić +385 1 4606 157  
Dragutin Grgec +385 1 4606 150 6150 e-mail 223
Danijela Hus Mustić +385 1 4606 130 6130 e-mail 229
Mirjana Murat +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Đurđica Novogradec +385 1 4606 137 6137 204
Valentina Zagorec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Tomislav Smolić  

Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Brzine i ravnoteže kemjskih reakcija 1, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Brzine i ravnoteže kemjskih reakcija 1, 7 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 3 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad sa seminarom 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad sa seminarom 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Elektrokemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Fizikalna kemija 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Fizikalna kemija 1 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Fizikalna kemija 1 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Fizikalna kemija 2 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Fizikalna kemija 2 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Fizikalna kemija makromolekula 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Integrirana kemija 1 2 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija okoliša 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kemija okoliša 5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kemija okoliša 1 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija okoliša 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kemijska kinetika 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kemijska termodinamika 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kemometrika 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Koloidna i međupovršinska kemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Koloidna i međupovršinska kemija 7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kvantna kemija 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Matematičke metode u kemiji 1 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Matematičke metode u kemiji 2 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Matematičke osnove računalne biologije 3 sveučilišni diplomski   INFO
Molekularna biofizika 1 sveučilišni diplomski   INFO
Molekularna spektroskopija 3 sveučilišni diplomski   INFO
Molekularna spektroskopija 7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Molekularna spektroskopija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Odabrana poglavlja fizikalne kemije 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnove fizikalne kemije 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove fizikalne kemije 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove fizikalne kemije 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum fizikalne kemije 1 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum fizikalne kemije 2 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Računalni praktikum 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Računalni praktikum 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava 1, 7 sveučilišni diplomski   INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava 1, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Strukturna računalna biofizika 3 sveučilišni diplomski   INFO
Teorijska kemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 2 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Završni ispit 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu