Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Davor Kovačević +385 1 4606 135 6135 e-mail 217
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić +385 1 4606 136 6136 e-mail 211
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tajana Begović +385 1 4606 154 6154 e-mail 228
prof. dr. sc. Tomica Hrenar +385 1 4606 072 6072 e-mail 201
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša +385 1 4606 132 6132 e-mail 210
izv. prof. dr. sc. Josip Požar +385 1 4606 133 6133 e-mail 230
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nikola Bregović +385 1 4606 147 6147 e-mail 218
doc. dr. sc. Gordan Horvat +3851 460 6157 6157 e-mail 214
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Tin Klačić +385 1 4606 148 6148 e-mail 219
mag. chem. Karlo Sović +385 1 4606 009 6009 e-mail 220
viši stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Jasmina Jukić +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
dr. sc. Danijel Namjesnik +385 1 4606 155 e-mail 220
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Karla Gotić +385 1 4606 149 6149 e-mail 220
mag. chem. Katarina Leko +385 1 4606 147 6147 e-mail 218
mag. chem. Gregor Talajić +385 1 4606 141 e-mail  
mag. chem. Andrea Usenik +385 1 4606 138 6138 e-mail 205
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Antun Barišić +385 1 4606 152 6152 e-mail 226
mag. chem. Ana Mikelić +385 1 4606 009 6009 e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Saša Blažeka +385 1 4606 151 6151 e-mail 224
Iva Brekalo e-mail  
Irena Golubić +385 1 4606 157 6157  
Danijela Hus Mustić +385 1 4606 130 6130 e-mail 229
Mirjana Murat +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Đurđica Novogradec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204
Valentina Zagorec +385 1 4606 137 6137 e-mail 204

asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Ina Erceg e-mail  

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš +385 1 4606 134 6134 e-mail 201

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Damir Kralj  
dr. sc. Ivan Ljubić  
dr. sc. Mirjana Metikoš-Huković  
dr. sc. Branka Mihaljević  
dr. sc. Svetozar Musić  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Nađa Došlić  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Domagoj Fijan e-mail  
mag. chem. Brankica Plećaš  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Dajana Barišić  
mag. chem. Mihael Eraković  
mag. chem. Tomislav Piteša e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Bioenergetika
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija
0,0,0
1, 7 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Elektrokemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Elektrokemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Fizikalna kemija
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Fizikalna kemija 1
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija 2
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Fizikalna kemija makromolekula
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Fizikalna kemija makromolekula
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Integrirana kemija 1
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5, 7, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Kemija okoliša
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Kemijska kinetika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kemijska termodinamika
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Kemometrika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kemometrika
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Koloidna i međupovršinska kemija
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Kvantna kemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Matematičke metode u kemiji
0,0,0
3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 1
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Matematičke metode u kemiji 2
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Matematičke osnove računalne biologije
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna biofizika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Molekularna spektroskopija
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Molekulska spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Odabrana poglavlja elektrokemije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Odabrana poglavlja fizikalne kemije
0,0,0
5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Odabrana poglavlja fizikalne kemije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Odabrana poglavlja kvantne kemije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Osnovni praktikum fizikalne kemije
0,0,0
4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Računalni praktikum 1
0,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Računalni praktikum 2
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Radijacijska kemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Statistička termodinamika i nepovrativi procesi
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Struktura i dinamika molekularnih sustava
0,0,0
1, 7 sveučilišni diplomski INFO
Strukturna računalna biofizika
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Strukturna računalna biofizika
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Strukturna računalna biofizika (kolegij izvođen na engleskom jeziku)
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Supramolekulska kemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Suvremena molekulska spektroskopija
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Teorijska kemija
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Teorijska kemija i reakcijska dinamika
0,0,0
1, 3 sveučilišni poslijediplomski doktorski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
1, 3 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 2
0,0,0
2, 4 sveučilišni diplomski INFO
Viši praktikum kemije
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Završni ispit
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu