Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

 


Popis kolegija
 

Preddiplomski studij kemije

41008  Matematičke metode u kemiji 1
41013  Matematičke metode u kemiji 2
38181  Računalni praktikum 1
38190  Računalni praktikum 2
41009  Fizikalna kemija 1
41014  Fizikalna kemija 2
41057  Praktikum fizikalne kemije 1
41062  Praktikum fizikalne kemije 2
41023  Kemija okoliša

 

Diplomski studij kemije - istraživački smjer

44041  Kvantna kemija
44042  Viši praktikum fizikalne kemije 1
43990  Kemijska termodinamika
43981  Koloidna i međupovršinska kemija
43984  Elektrokemija
44045  Kemometrika
72796  Teorijska kemija
44046  Fizikalna kemija makromolekula
44048  Molekularna spektroskopija
43991  Kemijska kinetika
44049  Viši praktikum fizikalne kemije 2
 

Diplomski studij kemije - nastavnički smjer

72855  Integrirana kemija 1
72857  Integrirana kemija 2
72859  Odabrana poglavlja fizikalne kemije 1
72860  Odabrana poglavlja fizikalne kemije 2

 

Cjeloviti preddiplomski i diplomski studij kemije i biologije

40821  Fizikalna kemija 1
46838  Fizikalna kemija 2
40840  Osnovni praktikum fizikalne kemije
40864  Kemija okoliša
104471  Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija
104473  Struktura i dinamika molekularnih sustava

 

Cjeloviti preddiplomski i diplomski studij kemije i fizike

40755  Fizikalna kemija
40757  Osnovni praktikum fizikalne kemije
40868  Odabrana poglavlja fizikalne kemije
51068  Molekularna spektroskopija
40759  Kemija okoliša
51067  Koloidna i međupovršinska kemija

 

Preddiplomski studij biologije

40642  Osnove fizikalne kemije

 

Preddiplomski studij molekularne biologije

40361  Osnove fizikalne kemije

 

Diplomski studij molekularne biologije

47303  Molekularna spektroskopija
44406  Molekularna biofizika

 

Preddiplomski studij znanost o okolišu

40921  Osnove fizikalne kemije


Tražilica
 
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu