Izbornik
 
Obavijesti
 
Gordana Margetić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
11:00-12:00, Kemijski odsjek, 225
Seminar II za pristupnika Sinišu Glavanovića
12:00-13:00, Fizički odsjek, F201
Obrana doktorske disertacije - Tajron Jurić
15:00-16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Darko Vušak

Sutra:
10:00-11:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Tomislav Kremer
13:00-14:00, Kemijski odsjek, predavaonica prizemlje
Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Organska kemija od retrosinteze do asimetrične sinteze”

Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu