Izbornik
 
Obavijesti
 

Pozivaju se studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija BIOLOGIJA I KEMIJA, FIZIKA I KEMIJA, smjer nastavnički (akad. god. 2014/2015., zimski semestar), koji su upisali kolegij
      
PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE
prof. dr. sc. Z. Popović

da se dođu prijaviti za rad u praktikumu
29. i 30. rujna 2014. od 11-12 h
u prostorijama Praktikuma anorganske kemije (-026). Studenti su prilikom prijave dužni predočiti indeks.
 

Snježana Vodopija Mandić

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
11:00-13:00, Vijećnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
Obrana doktorske disertacije: Monika Kovačević, dipl. ing. prehr. tehn.
12:00-13:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Dora Sviben

Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu