Izbornik
 
Zavod za opću i anorgansku kemiju
 
REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marina Cindrić +385 1 4606 351 6351 e-mail 120c
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović +385 1 4606 345 6345 e-mail  
prof. dr. sc. Zora Popović +385 1 4606 354 6354 e-mail 110
IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek +385 1 4606 370 6370 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki +385 1 4606 347 6347 e-mail -027
izv. prof. dr. sc. Željka Soldin +385 1 4606 348 6348 e-mail -027
izv. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak +385 1 4606 353 6353 e-mail 114
DOCENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Dominik Cinčić +385 1 4606 362 6362 e-mail 107
doc. dr. sc. Marijana Đaković +385 1 4606 356 6356 e-mail  
doc. dr. sc. Ivica Đilović +385 1 4606 376 6376 e-mail -029
doc. dr. sc. Nenad Judaš +385 1 4606 368 6368 e-mail 031
doc. dr. sc. Mirta Rubčić +385 1 4606 350 6374 e-mail 112
doc. dr. sc. Vladimir Stilinović +385 1 4606 371 6 371 e-mail 109
VIŠI ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Boris-Marko Kukovec +385 1 4606 355 6355 e-mail 111
dr. sc. Neven Smrečki-Lolić +385 1 4606 305 6305 e-mail 117
dr. sc. Marija Zbačnik +385 1 4606 379 6379 e-mail 109
ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Vinko Nemec +385 1 4606 373 6373 e-mail 109
dr. sc. Jana Pisk +385 1 4606 350 6350 e-mail  
prof. Ivana Pulić +385 1 4606 377 6377 e-mail -029
STRUČNI SURADNIK
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. Sanja Meštrović +385 1 4606 379 6378 e-mail -029
mr. sc. Marina Tašner +385 1 4606 369 6369 e-mail 032
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Zoran Bojanić +385 1 4606 343 6460 e-mail  
mag. chem. Mladen Borovina +385 1 460 6375 e-mail  
Milica Herceg +385 1 4606 046 6046 e-mail  
Irena Jurič +385 1 4606 366 6366 e-mail 029
Marijana Keleminović +385 1 4606 046 e-mail  
Ljubica Ljubić +385 1 4606 358 6358 e-mail 115
dipl.pol. Gordana Margetić +385 1 4606 340 6340 e-mail 120 a
Nikolina Maričić +385 1 4606 363 6363 e-mail  
Biserka Paić-Karega +385 1 4606 363 6363 e-mail -022
mr. sc. Snježana Vodopija Mandić +385 1 4606 365 6365 e-mail  

REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ernest Meštrović  

Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Anorganska kemija 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Anorganska kemija 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Anorganska kemija 1 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Anorganska kemija 2 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Anorganski reakcijski mehanizmi 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Bioanorganska kemija 3 sveučilišni diplomski   INFO
Bioanorganska kemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura 7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 3 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad sa seminarom 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Fizikalna anorganska kemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Integrirana kemija 2 3 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kemija 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kemija čvrstog stanja 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija materijala 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija molekulskih krutina 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kemija organometalnih spojeva 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kristalni inženjering 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Kristalokemija 7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Kristalokemija 3 sveučilišni diplomski   INFO
Kristalokemija 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Magnetokemija 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metali i ligantna reaktivnost 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metodička praksa nastave kemije 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metodička praksa nastave kemije 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodička praksa nastave kemije 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 1 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 1 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 1 2 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 2 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 2 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodika nastave kemije 2 3 sveučilišni diplomski   INFO
Odabrana poglavlja anorganske kemije 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 5, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 1 sveučilišni diplomski   INFO
Opća i anorganska kemija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća kemija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća kemija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća kemija 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća kemija 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Opća kemija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Organometalni spojevi i njihova primjena u katalizi 2, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Organometalni spojevi i njihova primjena u katalizi 2, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja 2, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja 2, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum anorganske kemije 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum anorganske kemije 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum anorganske kemije 1 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum anorganske kemije 2 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 1 2 sveučilišni diplomski   INFO
Praktikum iz metodike nastave kemije 2 3 sveučilišni diplomski   INFO
Praktikum iz opće i anorganske kemije 5, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum opće kemije 1 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum opće kemije 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum opće kemije 1 1 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum opće kemije 2 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Praktikum opće kemije 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Praktikum opće kemije 2 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Proteinska kristalografija 3 sveučilišni diplomski   INFO
Sinteza u anorganskoj kemiji 1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u anorgansku kemiju 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Viši praktikum anorganske kemije 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Viši praktikum iz kemije 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Viši praktikum iz kemije 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Viši praktikum kemije 1 sveučilišni diplomski   INFO
Završni ispit 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu