Izbornik
 
Zavod za opću i anorgansku kemiju
 

Popis kolegija
 

Kolegiji Zavoda su razvrstani po studijskim programima:

 

Preddiplomski studij kemije

72905  Opća kemija
72907  Opća kemija

72870  Praktikum opće kemije 1

72872  Praktikum opće kemije 2

38186  Anorganska kemija 1

41055  Anorganska kemija 2

41015  Praktikum anorganske kemije 1

41056  Praktikum anorganske kemije 2

  

Diplomski studij kemije istraživački smjer

43976  Kristalokemija

44010  Viši praktikum anorganske kemije

44012  Anorganski reakcijski mehanizmi

44020  Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi

43985  Kemija čvrstog stanja

43979  Bioanorganska kemija

43986  Kemija materijala

44016  Kemija organometalnih spojeva

44014  Sinteza u anorganskoj kemiji

43978  Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura

72797  Metali i ligantna reaktivnost

72802  Magnetokemija

72801  Fizikalna anorganska kemija

72803  Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju

72806  Kemija molekulskih krutina

72805  Kristalni inženjering

 

Diplomski studij kemijenastavnički smjer

72853  Viši praktikum kemije

43960  Metodika nastave kemije 1

72879  Praktikum iz metodike nastave kemije 1

43966  Metodika nastave kemije 2

72856  Praktikum iz metodike nastave kemije 2

72881  Metodička praksa nastave kemije

72864  Odabrana poglavlja anorganske kemije

72865  Organometalni spojevi i njihova primjena u katalizi

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i kemije, nastavnički smjer

36405  Opća kemija

36406  Praktikum opće kemije 1

36407  Praktikum opće kemije 2

40751  Anorganska kemija

40762  Praktikum anorganske kemije

40780  Odabrana poglavlja anorganske kemije

51065  Kristalokemija

51059  Metodika nastave kemije 1

63140  Metodika nastave kemije 2

63145  Praktikum iz metodike nastave kemije

63149  Metodička praksa nastave kemije

51066  Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura

51055  Viši praktikum iz kemije

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije, nastavnički smjer

36170  Opća kemija

36172  Praktikum opće kemije 1

36175  Praktikum opće kemije 2

40823  Anorganska kemija

46843  Praktikum anorganske kemije

40867  Odabrana poglavlja anorganske kemije

47292  Kristalokemija

47173  Metodika nastave kemije 1

63556  Metodika nastave kemije 2

63557  Praktikum iz metodike nastave kemije

63560  Metodička praksa nastave kemije

47298  Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura

47171  Viši praktikum iz kemije

 

Preddiplomski studij biologije

35776  Opća i anorganska kemija

 

Preddiplomski studij molekularne biologije

35805  Opća i anorganska kemija

 

Diplomski studij molekularne biologije

69312  Kristalokemija

60220  Bioanorganska kemija

60219  Proteinska kristalografija

 

Preddiplomski studij znanosti o okolišu

37623  Opća kemija

37627  Uvod u anorgansku kemiju

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, nastavnički smjer

40694  Opća i anorganska kemija

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i informatike, nastavnički smjer

40744  Opća i anorganska kemija

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike i tehnike, nastavnički smjer

36386  Opća i anorganska kemija

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer

63016  Opća i anorganska kemija

63021  Praktikum iz opće i anorganske kemije

 

Diplomski studij fizike – geofizike

45516  Opća i anorganska kemija

 

Preddiplomski studij geologije

36206  Kemija I
36207  Kemija II

 

Preddiplomski studij matematike

45549  Matematičke metode u kristalografiji i općoj kemiji

45550  Matematičke metode u fizikalnoj kemiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tražilica
 
Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu