Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 

 Predstojnica Zavoda:
 
prof. dr. sc. Ines Primožič

Voditeljica administracije: Anđelka Pilko


Obavijesti
 

Propisi za vježbe koje se rade u Višem praktikumu organske kemije nalaze se u repozitoriju predmeta.

Za svaku vježbu potrebna je šira priprema od onoga što piše u propisima. Kolokviji se pišu prije izvođenja svake vježbe u terminu praktikuma srijedom.

Vesna Petrović-Peroković

Osnovni praktikum organske kemije i Praktikum organske kemije (I. Biljan) počet će u četvrtak, 5. prosinca 2019. u 9.00 sati. Raspored po grupama i vježbama možete vidjeti ovdje. Propisi za vježbe nalaze se u repozitoriju kolegija.

Ivana Biljan

Viši praktikum organske kemije (V. Petrović Peroković, I. Biljan) započinje s radom 4.12. 2019. u 9.00 sati. Raspored po skupinama i vježbama možete vidjeti ovdje.

Vesna Petrović-Peroković

Studenti 1. turnusa mogu polagati Završni kolokvij iz Praktikuma organske kemije 2 (predrok) u petak, 13.12.2019. / 17-19h u predavaonicama A2 i P1.

Pravo pristupa ispitu imaju studenti 1. turnusa s uredno riješenim obavezama iz praktičnog dijela (uspješno odrađene i pozitivno ocijenjene sve vježbe i referati). Studenti koji pristupe polaganju Završnog kolokvija na predroku moraju prijaviti ispit preko Studomata za 1. redovni zimski ispitni rok kako bi se evidentirao izlazak na ispit (bez obzira prihvaćaju li ocjenu ili ne).

Đani Škalamera

Obavještavaju se studenti da će vježbe u praktikumu za kolegij Temelji organske kemije (Đ. Škalamera) započeti u utorak, 03.12.2019. prema rasporedu objavljenom na stranicama kolegija.

Đani Škalamera

Nastava iz kolegija Osnovni praktikum organske kemije i Praktikum organske kemije (I. Biljan) počet će u četvrtak, 5. prosinca 2019. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na ovim stranicama.

Ivana Biljan

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
13. 12. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Karla Gotić
Kontakt:
 

Zavod za organsku kemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

tel. 4606 400

fax. 4606 401

zok@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu