Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 

 Predstojnik Zavoda:
 
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik
 

Voditeljica administracije: gdja Anđelka Pilko


Obavijesti
 

Praktikum organske kemije 2 (izv. prof. dr. sc. Ines Primožič) za studente treće godine Preddiplomskog studija kemije započet će s radom u ponedjeljak, 13. listopada 2014. godine (Turnus I). Molim preuzmite raspored studenata po grupama te raspored vježbi. Skripta i ostale upute nalaze se na sustavu za e-učenje Merlin (http://moodle.srce.hr). Lozinka za upis kolegija moze se dobiti na Zavodu (305A/III) od ponedjeljka, 6. listopada.

webmaster KO

Nastava iz kolegija Odabrana poglavlja organske kemije započet će u četvrtak, 2.10.2014., prema satnici.

Rosana Ribić

Nastava iz kolegija Enzimska kataliza u organskoj sintezi započet će u utorak, 7.10.2014., prema satnici.

Rosana Ribić

jučer u 10:01

Nastava iz kolegija Temelji organske kemije (40918) za studente druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija znanosti o okolišu započet će u četvrtak, 2. listopada 2014. prema objavljenom rasporedu.

Ivana Biljan
[ Više... ]

jučer u 09:41
Uređeno: jučer u 09:46

Nastava iz kolegija Molekularno modeliranje počinje u petak, 3.10.2014., prema satnici.

Igor Roncevic

jučer u 09:39
Uređeno: jučer u 09:46

Nastava iz kolegija Fizikalno-organska kemija počinje u četvrtak, 2.10.2014., prema satnici.

Igor Roncevic

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija kemije da će se prvo predavanje iz kolegija Organska kemija (72916) održati u srijedu, 01.10. 2014. prema satnici (11h, predavaona A1).

 

Željka Car

Repozitorij
 
Tražilica
 
Događaji
 
Danas:
11:15-12:00, Kemijski odsjek, A2
Nastupno predavanje: dr. sc. Josip Požar

Kontakt:
 

Zavod za organsku kemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

tel. 4606 400

fax. 4606 401

zok@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu