Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ines Primožič +385 1 4606 408 6408 e-mail 316
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan +385 1 4606 412 6412 e-mail 320
izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković +381 1 4606 409 6409 e-mail 311
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nikola Cindro +385 1 4606 411 6411 e-mail 310
doc. dr. sc. Ivan Kodrin +385 1 4606 403 6403 e-mail 303
doc. dr. sc. Đani Škalamera +385 1 4606 415 6415 e-mail 314
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Danijela Mihelec +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
mag. chem. Barbara Panić +385 1 4606 416 6416 e-mail 321
mag. chem. Alma Ramić +385 1 4606 416 6416 e-mail 321
mag. chem. Petar Šutalo +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
stručni savjetnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Željka Car +385 1 4606 407 6407 e-mail 307
asistent - doktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Zlatan Spahić +385 1 4606 416 6416 e-mail 321
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marina Bertek +385 1 4606 405 6405 e-mail 305
Kata Jerbić +385 1 4606 464 e-mail  
Anđelka Pilko +385 1 4606 400 6400 e-mail 313/III
ing. Andreja Zeba +385 1 4606 406 6406 e-mail 306

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zlatko Mihalić +385 1 4606 403 e-mail  
prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović +385 1 4606 411 e-mail  
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik +385 1 4606 412 e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Basarić  
dr. sc. Leo Frkanec  
dr. sc. Zoran Glasovac  
dr. sc. Ivanka Jerić e-mail  
dr. sc. Marina Šekutor  
dr. sc. Dražen Vikić-Topić  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Kata Majerski e-mail  
prof. dr. sc. Mladen Žinić  

naslovni asistent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Jasna Alić e-mail  
Luka Barešić  
mag. chem. Luka Ozdanovac  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Anamarija Briš  
dr. sc. Tatjana Šumanovac  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Biotransformacije u organskoj kemiji
0,0,0
1, 3
INFO
Diplomski rad
0,0,0
3
INFO
Diplomski rad
0,0,0
4
INFO
Diplomski rad
0,0,0
10
INFO
Enzimska kataliza u organskoj sintezi
0,0,0
1, 3
INFO
Fizikalno-organska kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Fotokemija
0,0,0
2, 4
INFO
Heterociklička kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Integrirana kemija 2
0,0,0
3
INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva
0,0,0
2, 4
INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva
0,0,0
7, 8
INFO
Kemija ugljikohidrata i glikoproteina
0,0,0
1, 3
INFO
Kemijski seminar I
0,0,0
1
INFO
Komputacijska kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Metode organske sinteze
0,0,0
1, 3
INFO
Metode sinteze u organskoj kemiji
0,0,0
2, 4
INFO
Molekularno modeliranje
0,0,0
5
INFO
Nukleozidi i nukleinske kiseline
0,0,0
1, 3
INFO
Odabrana poglavlja kemije
0,0,0
5
INFO
Odabrana poglavlja organske kemije
0,0,0
5
INFO
Odabrana poglavlja organske kemije
0,0,0
1, 3
INFO
Odabrana poglavlja organske kemije
0,0,0
1, 3
INFO
Organska fotokemija
0,0,0
1, 3
INFO
Organska kemija
0,0,0
2
INFO
Organska kemija
0,0,0
3
INFO
Organska kemija
0,0,0
4
INFO
Organska kemija
0,0,0
2
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
5
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
5
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
3
INFO
Organska kemija 1
0,0,0
3
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
6
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
6
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
4
INFO
Organska kemija 2
0,0,0
4
INFO
Organska stereokemija
0,0,0
1, 3
INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
0,0,0
4
INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva
0,0,0
2, 8
INFO
Osnovni praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Osnovni praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Povijest i filozofija kemije
0,0,0
3, 5
INFO
Povijest i filozofija kemije
0,0,0
5, 7, 9
INFO
Povijest i filozofija kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
5
INFO
Praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum organske kemije
0,0,0
5
INFO
Praktikum organske kemije 1
0,0,0
4
INFO
Praktikum organske kemije 2
0,0,0
5
INFO
Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula
0,0,0
1, 3
INFO
Računalna kemija
0,0,0
2, 4
INFO
Razvoj najučinkovitijih lijekova
0,0,0
1, 3
INFO
Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji
0,0,0
1, 3
INFO
Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi
0,0,0
1, 3
INFO
Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji
0,0,0
1, 3
INFO
Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata
0,0,0
1, 3
INFO
Supramolekulska kemija
0,0,0
1, 3
INFO
Suvremene metode sinteze heterocikla
0,0,0
1, 3
INFO
Temelji fizikalno-organske kemije
0,0,0
2, 8
INFO
Temelji organske kemije
0,0,0
3
INFO
Viši praktikum fizikalne kemije 1
0,0,0
1, 3
INFO
Viši praktikum organske kemije
0,0,0
1, 3
INFO
Završni ispit
0,0,0
6
INFO
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu