Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 
REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović +385 1 4606 411 6411 e-mail 316
prof. dr. sc. Hrvoj Vančik +385 1 4606 412 6412 e-mail 320
REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Zlatko Mihalić +385 1 4606 403 6403 e-mail 303
IZVANREDNI PROFESOR
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ines Primožič +385 1 4606 408 6408 e-mail 310
DOCENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Biljan +385 1 4606 416 6407 e-mail 309
doc. dr. sc. Vesna Petrović Peroković +381 1 4606 409 6409 e-mail 311
doc. dr. sc. Rosana Ribić +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
POSLIJEDOKTORAND
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Krešimir Baumann +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
dr. sc. Željka Car +385 1 4606 402 6402 e-mail 302
VIŠI ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ivan Kodrin +385 1 4606 404 6404 e-mail 303
ASISTENT
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Igor Rončević +385 1 4606 404 6404 e-mail 303
mag. chem. Katarina Varga +385 1 4606 416 e-mail 321
STRUČNI SURADNIK
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. chem. Petar Bibulić +385 1 4606 416 e-mail 321
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Marina Bertek +385 1 4606 405 6405 e-mail 305
Ana Dimec +385 1 4606 464  
Anđelka Pilko +385 1 4606 400 6400 e-mail 313/III
ing. Andreja Zeba +385 1 4606 406 6406 e-mail 306

REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vitomir Šunjić e-mail  

NASLOVNI REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Kata Majerski  

Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Diplomski rad 3
  INFO
Diplomski rad 4
  INFO
Diplomski rad sa seminarom 10
  INFO
Enzimska kataliza u organskoj sintezi 1, 2, 3, 4
  INFO
Fizikalno-organska kemija 1, 3
  INFO
Fotokemija 1, 2, 3, 4
  INFO
Heterociklička kemija 1, 2, 3, 4
  INFO
Integrirana kemija 2 3
  INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva 2, 4
  INFO
Kemija prirodnih organskih spojeva 7, 8
  INFO
Metode sinteze u organskoj kemiji 1, 2, 3, 4
  INFO
Molekularno modeliranje 5
  INFO
Odabrana poglavlja kemije 5
  INFO
Odabrana poglavlja organske kemije 5
  INFO
Odabrana poglavlja organske kemije 1, 2, 3, 4
  INFO
Organska kemija 3
  INFO
Organska kemija 4
  INFO
Organska kemija 2
  INFO
Organska kemija 2
  INFO
Organska kemija 1 5
  INFO
Organska kemija 1 5
  INFO
Organska kemija 2 6
  INFO
Organska kemija 2 6
  INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva 2, 8
  INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva 4
  INFO
Osnove kemije prirodnih organskih spojeva 2, 8
  INFO
Povijest i filozofija kemije 3, 5
  INFO
Povijest i filozofija kemije 5, 7, 9
  INFO
Povijest i filozofija kemije 5
  INFO
Praktikum organske kemije 5
  INFO
Praktikum organske kemije 5
  INFO
Praktikum organske kemije 1 4
  INFO
Praktikum organske kemije 2 5
  INFO
Računalna kemija 1, 2, 3, 4
  INFO
Temelji fizikalno-organske kemije 2, 8
  INFO
Temelji fizikalno-organske kemije 2, 8
  INFO
Temelji organske kemije 3
  INFO
Viši praktikum organske kemije 1, 3
  INFO
Završni ispit 6
  INFO
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu