Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


7. 12. 2017. u 14:03

APSOLVENTICA KRISTINA BUKVIĆ    branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

Heksafluoroacetilacetonatni kompleksi kadmija(ii) s amidnim derivatima piridina.

Keto-enolna tautomerija i nastava kemije.

 

u četvrtak 14.12.2017. u 10 sati

u  predavaonici P1

Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1. doc. dr. sc. Marijana Đaković, KO

2. izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, KO

3. izv. prof. Jasna Lajtner, BO

zamjena: doc. dr. sc. Mirela Sertić, BO

 

Gordana Margetić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
17. 07. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Iva Sučec
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu