Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


11. 12. 2017. u 10:06

Apsolvent   Dino Kuzman   branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Mononuklearni i dinuklearni kompleksi molibdena(VI) s derivatima 2-aminobenzhidrazida

 

U PONEDJELJAK, 18.12.2017. U 13 SATI

u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i ispita u sastavu:

1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

2. izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. prof. dr. sc. Davor Kovačević

Zamjena: prof. dr. sc. Marina Cindrić

 

Gordana Margetić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
13. 12. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Andrea Rožman
14. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Ivan Nemet
14. 12. 14:00 - 16:00, Kemijski odsjek, 023
Obrana doktorske disertacije: Mladen Borovina
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
18. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Benković
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu