Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


11. 12. 2017. u 14:33

Apsolventica Antonija Rimac polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Priprava para supstituiranih N-aril-2-hidroksi-3-metilpiridin-4-onskih

α-manozida s esterskom vezom na piridinonu

 

u ponedjeljak, 18. 12. 2017. u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

Zamjena: Doc. dr. sc. Ivana Biljan

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu