Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


7. 2. 2018. u 11:09

Apsolventica Martina Ivković   polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj reakcijskih uvjeta na ishod kondenzacije 2-hidroksi-1-naftaldehida i 4-aminopiridina

 

u srijedu,  14.02.2018. u  10 sati

U PREDAVAONICI 222

HORVATOVAC 102 a, ZAGREB.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

1.  doc. dr. sc. Dominik Cinčić

2.  izv. prof. dr. sc. Ines Primožič

3.  izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Zamjena: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

Gordana Margetić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
21. 11. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Ivana Nikšić-Franjić
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Margareta Pavković
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Tamara Rinkovec
23. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Luka Ozdanovac
23. 11. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Petar Bibulić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu