Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


14. 9. 2018. u 10:07

Apsolventica Ingrid Gregorović branit će svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Utjecaj acetilacetonatnih supstituenata na koordinaciju i supramolekulsko povezivanje amidnih koordinacijskih spojeva bakra(II)

 

u petak 21.09.2018. u 11 sati u predavaonici 023, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marijana Đaković
  2. Izv. prof. Vesna Petrović Peroković
  3. Izv. prof. Sanda Rončević

Zamjena: izv.prof. Željka Soldin

 

Gordana Margetić
Tražilica
 
Događanja na KO
 
21. 11. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Ivana Nikšić-Franjić
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Margareta Pavković
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Tamara Rinkovec
23. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Luka Ozdanovac
23. 11. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Petar Bibulić
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu