Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


20. 9. 2018. u 10:33

Apsolventica Karolina Gucunski polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Purinska nukleozidna fosforilaza iz soja 26695 bakterije Helicobacter pylori:

Ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija

 

u petak, 28. 09. 2018. u 11:00 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

3. Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

4. Dr. sc. Marija Luić, zn. savj. IRB, nasl. red. prof. PMF

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu