Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


20. 9. 2018. u 11:39
Uređeno: 20. 9. 2018. u 11:40

Apsolventica Marija Cvetnić  polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Termodinamika kompleksiranja alkalijskih kationa s amidnim derivatima     kaliks[4]arena

u petak, 28.09.2018. u 11:30 sati u predavaonici PMF-a, Kemijski odsjek, predavaonica P1, Horvatovac 102 a, Zagreb. 

 

Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada i diplomskog ispita imenovano je u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Josip Požar

2. Doc. dr. sc. Ivana Biljan

3. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

 

Zamjena:  Doc. dr. sc. Nikola Bregović

Marina Bobanac Marjanović
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu