Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


21. 9. 2018. u 13:15

Apsolvent Demian Kalebić polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ureidni bis-katekolni analog siderofora - sinteza i termodinamika

kompleksiranja željezova(III) kationa

 

u petak, 28. 09. 2018. u 14 sati u predavaonici P1, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Nikola Bregović

2. Izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

4. Doc. dr. sc. Vladimir Stilinović

 

Zamjena: Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu