Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


15. 10. 2018. u 14:06

Apsolventica Snježana Dunđer polagat će diplomski ispit i braniti svoj diplomski rad pod naslovom:

 

Ekspresija proteina p53 i p73 u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog

vodikovim peroksidom u stanicama SH-SY5Y

 

u ponedjeljak, 22. 10. 2018. u 12 sati u predavaonici 304/III, Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada i ispita imenovano je u sastavu:

 

1. Doc. dr. sc. Morana Dulić

2. Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

3. Izv. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Zamjena: Doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski

Anđelka Pilko
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu