Izbornik
 
ZAVODI KEMIJSKOG ODSJEKA
 

 

Zavod za analitičku kemiju


Zavod za biokemiju


Zavod za fizikalnu kemiju


Zavod za opću i anorgansku kemiju


Zavod za organsku kemiju 

DIPLOMSKI ISPITI


13. 2. 2019. u 14:26

Studentica Martina Lujanac izradila je diplomski rad pod nazivom

 

 

Sinteza i karakterizacija β-diketonatnih koordinacijskih spojeva bakra(II) i nikla(II) s amidnim derivatima piridina

 

i pristupit će diplomskom ispitu

 

u četvrtak 21. veljače 2019. godine u 12 sati

 

u Seminaru Zavoda za opću i anorgansku kemiju (023).

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada imenovano je u sastavu:

 

1.         Izv. prof. dr. sc. Željka Soldin

2.         Izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević

3.         Doc. dr. sc. Morana Dulić

 

Zamjenica: Prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

webmaster KO
Tražilica
 
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu