Izbornik
 
SuZ - znanstvena istraživanja (2014. god.)
 

Cindrić, Marina: Sinteza i karakterizacija novih organskih i anorganskih materijala

Galić, Nives: Razvoj i primjena instrumentnih analitičkih metoda

Gruić Sovulj, Ita: Mehanizmi i točnost biosinteze proteina u eukariota

Kovačević, Davor: Fizikalno-kemijska istraživanja makromolekula, koloida i otopina

Novak, Predrag: Sinteza i spektroskopska karakterizacija bioaktivnih spojeva i lijekova

Popović, Zora: Uloga metalnih iona u svojstvima i aktivnosti kompleksa i makromolekula

Tomić-Pisarović, Srđanka: Sinteza, strukturna analiza i biološko ispitivanje peptida, heterocikličkih spojeva i njihovih glikokonjugata

Tomišić, Vladislav: Fizikalno-kemijska istraživanja koordinacijskih reakcija u otopinama


Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu