Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 

26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (26HSKIKI)


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1455236
Događanja na PMF-u
 
23. 04. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, A2
Komemoracija za profesora Zlatka Meića
25. 04. 10:00 - 12:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Anamarija Stanković
25. 04. 12:15 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II:Andreja Radman Kastelic
25. 04. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II: Alma Ramić
26. 04. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar II: Saša Opačak
26. 04. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit Mirne Mandarić
20. 12. 2016. u 11:24
Uređeno: 20. 12. 2016. u 12:34
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Boris-Marko Kukovec, Ivan Kodrin i Marijana Đaković u suradnji s Christerom B. Aakerӧyem s Kansas State University iz Manhattan u Kansasu (SAD) i doktorandicom Magdalenom Malik s Wroclaw University of Technology u Wroclawu (Poljska), objavili su rad Directed Assembly of acac-Based Complexes by Deliberately Fine-Tuning Electrostatic Molecular-Recognition Events u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF = 4,425).

U radu je razrađen protokol za supramolekulsku sintezu ciljanog produkta - jednodimenzijskih lančastih arhitektura izgrađenih od oktaedarskih kompleksa metala (dibenzoilmetanati i heksafluoracetilacetonati kompleksi CoII i NiII) povezanih predvidivim vodikovim vezama između oksimskih skupina. U početnim pokušajima sinteze željeni supramolekulski produkt nije dobiven, no iterativnim postupcima modifikacije reaktanata (uvođenjem elektron-akceptorskih/donorskih skupina) ugađana je vrijednost molekulskog elektrostatskog potencijala na potencijalnim akceptorima vodikove veze sve dok željeni supramolekulski produkt nije priređen. Sintetski protokol primijenjen na supramolekulsku sintezu ciljanog produkta oponaša metode optimizacije klasične organske sinteze.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu