Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1381392
Događanja na PMF-u
 
23. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Komemoracija za profesora emeritusa Vladimira Simeona
23. 11. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, P1
Predstavljanje knjige Prirodoslovci i matematičari
24. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Tin Klačić
27. 11. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Davor Šestan
20. 12. 2016. u 11:24
Uređeno: 20. 12. 2016. u 12:34
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Boris-Marko Kukovec, Ivan Kodrin i Marijana Đaković u suradnji s Christerom B. Aakerӧyem s Kansas State University iz Manhattan u Kansasu (SAD) i doktorandicom Magdalenom Malik s Wroclaw University of Technology u Wroclawu (Poljska), objavili su rad Directed Assembly of acac-Based Complexes by Deliberately Fine-Tuning Electrostatic Molecular-Recognition Events u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF = 4,425).

U radu je razrađen protokol za supramolekulsku sintezu ciljanog produkta - jednodimenzijskih lančastih arhitektura izgrađenih od oktaedarskih kompleksa metala (dibenzoilmetanati i heksafluoracetilacetonati kompleksi CoII i NiII) povezanih predvidivim vodikovim vezama između oksimskih skupina. U početnim pokušajima sinteze željeni supramolekulski produkt nije dobiven, no iterativnim postupcima modifikacije reaktanata (uvođenjem elektron-akceptorskih/donorskih skupina) ugađana je vrijednost molekulskog elektrostatskog potencijala na potencijalnim akceptorima vodikove veze sve dok željeni supramolekulski produkt nije priređen. Sintetski protokol primijenjen na supramolekulsku sintezu ciljanog produkta oponaša metode optimizacije klasične organske sinteze.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu