Izbornik
 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1343316
Događanja na Kemijskom odsjeku
 
20. 09. 14:30 - 16:30, Kemijski odsjek, P1
Kemijski seminari I Doktorskoga studija
21. 09. 10:30 - 12:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Bernardo Marciuš
21. 09. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek
Diplomski ispit Inka Kirasić
22. 09. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek
Znanstvena radionica „Intelektualno vlasništvo i komercijalni nastup za novo eksperimentalno i tehnološko rješenje u organskoj kemiji“
22. 09. 12:00 - 13:30, Kemijski odsjek
Diplomski ispit Ivica Petar Čališ
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek
Diplomski ispit Kristian Nakić
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Viher
26. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II: Marija Denžić Lugomer
27. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Tea Ranogajec
27. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, 023
Seminar II: Zrinka Karačić
28. 09. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Matej Poletar
28. 09. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Tin Tomaš
5. 1. 2017. u 10:12
Uređeno: 5. 1. 2017. u 10:14

Znanstvenice Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka Morana Dulić i Ita Gruić-Sovulj u suradnji s grupom prof. Budiše s Technische Universität Berlin i grupom prof. Koksch s Freie Universität Berlin objavile su rad  Discovery and Investigation of Natural Editing Function against Artificial Amino Acids in Protein Translation u novom i elitnom časopisu Američkog kemijskog društva ACS Central Science.

U radu je racionalnom promjenom u korektivnom mjestu izoleucil-tRNA-sintetaze (IleRS) omogućena in vivo ugradnja fluorirane aminokiseline trifluoretilglicina u modelni peptid. Važnost otkrića leži u spoznaji da korektivni mehanizmi aminoacil-tRNA-sinteza mogu eliminirati i neprirodne aminokiseline iz biosinteze proteina, suprostavljajući to uvriježenom mišljenju da korektivni mehanizmi ne eliminiraju sintetske supstrate koji evolucijski nisu predstavljali opasnost točnom dekodiranju genetičkog koda. Iako je deacilacija nepripadne trifluoretilglicil-tRNAIle od strane divljeg tipa IleRS vrlo spora, ona i dalje nadvladava još sporiju disocijaciju trifluoretilglicil-tRNAIle s enzima, te sprječava nakupljanje nepripadnog para aminokiseline i tRNA. Racionalnom promjenom korektivnog mjesta IleRS, deacilacija je dodatno usporena i omogućena je akumulacija trifluoretilglicil-tRNAIle, te ugradnja trifluoretilglicina na izoleucinsko mjesto u modelnom peptidu. Ovim istraživanjem je pokazano da i bazalni korektivni mehanizmi mogu biti operativni in vivo ukoliko su reakcije koje s njima kompetiraju za supstrate još više usporene. To dodatno potvrđuje naš model po kojem kinetička razdioba aminoacil-tRNA između disocijacije s enzima i deacilacije diktira razdiobu sintetskih i korektivnih puteva aminoacil-tRNA-sintetaza.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu