Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1477398
Događanja na PMF-u
 
19. 06. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Lara Čižmek
19. 06. 13:30 - 14:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Luka Fotović
20. 06. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Igor Sabljić
24. 4. 2017. u 14:15
Uređeno: 24. 4. 2017. u 16:54

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vladimir Stilinović, Gordan Horvat, Tomica Hrenar, Vinko Nemec i Dominik Cinčić objavili su rad Halogen and hydrogen bonding between (N-halogeno)succinimides and pyridine derivatives in solution, the solid state and in silico u prestižnom časopisu Chemistry – A European Journal (IF 5,696).

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata objavljen na na naslovnici izdanja časopisa i popraćen posebnim listom (cover profile) u kojemu su predstavljeni autori i njihov rad.

U radu je opisana detaljna studija ovisnosti energije i geometrije halogenske veze o halogenu i akceptoru halogena, te usporedba dotičnih halogenskih veza s vodikovom vezom u ekvivalentnom okruženju. Halogenska veza je supramolekulska interakcija do koje dolazi uslijed anizotropije elektronske gustoće na kovalentno vezanim atomima halogenâ. U literaturi se često uspoređuje s vodikovom vezom zbog sličnih energija i geometrija vezivanja, međutim gotovo da i ne postoje istraživanja koja bi zaista usporedila halogenskie i vodikove veze u jednakim okruženjima. U radu naših znanstvenikâ napravljena je upravo takva usporedba proučavanjem supramolekulskih kompleksâ sukcinimida (NHS) i njegovih N-halogeniranih derivata (jod-, brom- i klor-) sa 7 derivata piridina različitih bazičnosti. Time je pripravljen sustav od četiri serije spojeva koje su se mogle uspoređivati s obzirom na geometrije u čvrstom stanju, vezanje u otopini i (računate) energije interakcije u plinskoj fazi. Pokazalo se da su najjače interakcije halogenske veze s jodom, slijede vodikove veze, od kojih su nešto slabije halogenske veze s bromom, a halogenske veze s klorom su očekivano najslabije. Time je po prvi put uspostavljena jasna hijerarhija međumolekulskih interakcija ovoga tipa.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu