Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1556426
Događanja na PMF-u
 
22. 10. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Snježana Dunđer
23. 10. 18:00 - 19:30, Kemijski odsjek, A2
Dan mola
27. 10. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek, A1, A2
5. Simpozij studenata kemičarâ
29. 10. 12:15 - 13:15, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Zrinka Vitković
13. 9. 2017. u 09:39
Uređeno: 13. 9. 2017. u 09:45
Objavljen znanstveni rad u časopisu CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić u suradnji s Duaneom Choquesillo-Lazarteom iz Andaluzijskog instituta za prirodne znanosti (Granada, Španjolska) objavili su rad Halogen bonded cocrystals of active pharmaceutical ingredients: pyrazinamide, lidocaine and pentoxifylline in combination with haloperfluorinated compounds u uglednom časopisu Kraljevskog kemijskog društva (RSC) CrystEngComm (Q1, IF=3,474).

U radu je opisano izučavanje kokristalizacije farmakološki aktivnih tvari (pirazinamida, lidokaina i pentoksifilina) s haloperfluoriranim donorima halogenske veze, 1,4-dijod- i 1,4-dibromtetrafluorbenzenom. Kapljevinom potpomognutom mehanokemijskom sintezom i tradicionalnom sintezom iz otopine priređeno je šest kokristala. U radu naših znanstvenika pokazana je strukturna jednakost atoma joda i broma pri povezivanju halogenskom vezom pri čemu je pokazan potencijal halogenske veze za sintezu materijala s jednakom supramolekulskom strukturom. Pokazalo se da su kokristali u kojima su molekule povezane jačim I…N halogenskim vezama termički stabilniji od kokristala u kojima su molekule povezane Br…N halogenskim vezama.

 

Objavljeni znanstveni rezultati važni su u kontekstu mogućnosti korištenja halogenske veze u kristalnom inženjerstvu farmakološki aktivnih tvari i postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367).

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu