Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1557942
Događanja na PMF-u
 
22. 10. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Snježana Dunđer
23. 10. 18:00 - 19:30, Kemijski odsjek, A2
Dan mola
27. 10. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek, A1, A2
5. Simpozij studenata kemičarâ
29. 10. 12:15 - 13:15, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Zrinka Vitković
18. 9. 2017. u 10:28
Uređeno: 18. 9. 2017. u 10:33
Objavljen znanstveni rad u časopisu Chemistry – A European Journal

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Bregović, Nikola Cindro, Branimir Bertoša i Vladislav Tomišić u suradnji s  Dajanom Barišić,  Leom Frkancom i Krunoslavom Užarevićem s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Dehydroacetic Acid Derivatives Bearing Amide or Urea Moieties as Effective Anion Receptors u prestižnom časopisu Chemistry – A European Journal (IF 5,696).

Kompleksi negativno nabijenih vrsta najčešće su stabilizirani vodikovim vezama, pri čemu su donori vodikove veze redovito NH skupine ureidnih i amidnih derivata. Kako bi se pobliže razjasnio utjecaj vrste, prostornog rasporeda i broja donorskih NH skupina na stabilnost anionskih kompleksa, u ovom je radu  istraženo kompleksiranje aniona s derivatima dehidracetne kiseline koji sadrže amidne i ureidne podjedinice u acetonitrilu i dimetilsulfoksidu. Pripravljeni spojevi pokazali su se selektivnim receptorima dihidrogenfosfata i acetata, a kvantitativna karakterizacija odgovarajućih ravnotežnih procesa vezanja provedena je pomoću 1H NMR titracija. Proučena je i termodinamika transfera (MeCN u DMSO) kako bi se objasnio utjecaj solvatacije na vezanje aniona. Monte Carlo konformacijskom analizom dobiven je detaljan uvid u strukturne značajke kompleksa, razjašnjena je uloga dehidracetnih podjedinica u kompleksiranju aniona te je prepoznat značaj vodikovih veza u kojim dihidrogenfosfatni anion djeluje kao donor.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu