Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo




Broj posjeta:
1528359
Događanja na PMF-u
 
26. 09. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Lidija Brkljačić
26. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Kristina Čuljak
26. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Marin Popović
27. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Goran Pipalović
Fizički odsjek, F08
Predstavljanje infrastrukturnog projekta CeNIKS na Fizičkom odsjeku PMF-a
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Borna Mašić
28. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Karolina Gucunski
28. 09. 11:30 - 12:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Marija Cvetnić
28. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: David Klarić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Demian Kalebić
28. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Lora Pereža
11. 10. 2017. u 15:45
Uređeno: 11. 10. 2017. u 15:46
Objavljen znanstveni rad u časopisu Physical Chemistry Chemical Physics

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Gordan Horvat, Nikola Cindro i Vladislav Tomišić, u suradnji s Leom Frkancem s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad 'A comprehensive study of the complexation of alkali metal cations by lower rim calix[4]arene amide derivatives' u uglednom časopisu Physical Chemistry Chemical Physics (Q1, IF=4,123).

Kaliksareni su makrociklički oligomeri koji se sastoje od fenolnih podjedinica povezanih metilenskim skupinama u o-položaju fenola. Uvođenjem pogodnih supstituenata na fenolne kisike kaliksarena moguće je stvaranje veznog mjesta pogodnog za vezanje raznih kemijskih vrsta. U okviru ovog rada sintetizirana su dva derivata p-tert-butil kaliks[4]arena sa tercijarnim amidnim supstituentima na donjem obodu kaliksarenskog prstena. Kompleksacijski afiniteti pripravljenih liganada prema kationima alkalijskih metala proučavani su u acetonitrilu, benzonitrilu i metanolu NMR i UV spektrometrijskim titracijama te primjenom izotermne mikrokalorimetrije. Otapala su odabrana tako da se razlikuju u mogućnosti stvaranja vodikovih veza i u termodinamičkim veličinama solvatacije kationa metala te je na taj način istražen utjecaj otapala na ravnoteže reakcija kompleksiranja. Određene su konstante stabilnosti odgovarajućih kompleksa, kao i pripadajuće termodinamičke reakcijske veličine. Također je proučeno vezanje molekule acetonitrila, benzonitrila i metanola u hidrofobnu kaliksarensku šupljinu i utjecaj vezanja molekule benzonitrila na reakcije kompleksiranja kationa. Da bi se stekao detaljniji strukturni uvid u procese vezanja kationa i molekula otapala s istraživanim spojevima, provedene su odgovarajuće računalne simulacije primjenom metode molekulske dinamike.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu