Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2427188
Događanja na PMF-u
 
17. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, A2
Božićno predavanje Kemijskog odsjeka
18. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Benković
19. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Matija Sambol
21. 12. 13:15 - 15:15, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Leo Mandić
12. 10. 2017. u 13:30
Uređeno: 13. 10. 2017. u 13:25
Objavljen znanstveni rad u časopisu Journal of Physical Chemistry

Znanstvenici i studenti Kemijskog odsjekaJosip Požar, Ivana Nikšić-Franjić, Marija Cvetnić, Katarina Leko, Nikola Cindro, Katarina Pičuljan, Ivana Borilović i Vladislav Tomišić, u suradnji s  Leom Frkancem s Instituta Ruđer Bošković, objavili su rad pod naslovom Solvation Effect on Complexation of Alkali Metal Cations by a Calix[4]arene Ketone Derivative u uglednom časopisu Američkog kemijskog društva Journal of Physical Chemistry B (IF: 3,177).

Stabilnost kompleksa iona i neutralnih molekula s derivatima kaliksarena uvelike ovisi o reakcijskom mediju. U svrhu dubljeg razumijevanja utjecaja otapala na termodinamiku kompleksiranja alkalijskih kationa s ketonskim derivatom kaliks[4]arena spomenute su reakcije istražene u otapalima bitno različitih sposobnosti solvatacije reaktanata i nastalih kompleksa. Provedena  mikrokalorimetrijska i spektrometrijska (UV i NMR) istraživanja omogućila su određivanje standardnih termodinamičkih funkcija transfera svih sudionika reakcija između istraživanih otapala te su pružila uvid u afinitete kompleksa za inkluziju molekula otapala u hidrofobnu šupljinu receptora. Dobiveni rezultati uputili su na zaključak da se znatan utjecaj otapala na ravnoteže kompleksiranja u većini  slučajeva može pripisati zanimljivom utjecaju standardnih entalpija i entropija transfera reaktanata i produkata na razlike u Gibbsovim energijama kompleksiranja.

U području istraživanja termodinamike reakcija kompleksiranja kationa s derivatima kaliksarena rad se ističe svojim opsegom te detaljnom termodinamičkom analizom svih doprinosa razlikama u kompleksacijskim sposobnostima liganda u istraženim otapalima.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu