Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1556426
Događanja na PMF-u
 
22. 10. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Snježana Dunđer
23. 10. 18:00 - 19:30, Kemijski odsjek, A2
Dan mola
27. 10. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek, A1, A2
5. Simpozij studenata kemičarâ
29. 10. 12:15 - 13:15, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Zrinka Vitković
18. 10. 2017. u 15:53
Uređeno: 23. 10. 2017. u 10:04
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Bedeković i Vladimir Stilinović te student Kemijskog odsjeka Tomislav Piteša objavili su rad Aromatic versus Aliphatic Carboxyl Group as a Hydrogen Bond Donor in Salts and Cocrystals of an Asymmetric Diacid and Pyridine Derivatives u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,055).

Rad opisuje istraživanje preferencije piridinskog dušikovog atoma prema pojedinim karboksilnim skupinama asimetrične aromatsko-alifatske dikarboksilne kiseline, N-(2-karboksifenil)glicina, prilikom nastajanja binarnih krutina. Sintetizirano je 15 soli i kokristala te dikiseline s piridinskim derivatima, te je ustanovljeno je da je u devet struktura piridinski derivat vezan na alifatsku karboksilnu skupinu, u njih tri je vezan na obje karboksilne skupine, dok je u tri strukture vezan samo na aromatsku karboksilnu skupinu. Preferirano vezanje piridinâ na alifatsku skupinu korelirano je s većom pozitivnom vrijednošću elektrostatskog potencijala na vodikovom atomu te karboksilne skupine. Iznimke se javljaju samo u slučaju onih piridinskih derivata koji su u odgovarajućem rasponu bazičnosti da stvaraju posebno jake vodikove veze s aromatskom karboksilnom skupinom. Dobiveni rezultati demonstriraju iznimne mogućnosti porabe molekulskog elektrostatskog potencijala za predviđanje struktura u čvrstom stanju, čak i u slučajevima molekula s više vrlo sličnih funkcionalnih skupina, ali istodobno ukazuju i na ograničenje njegove predikcijske snage u slučajevima kada se u krutinama uspostavljaju iznimno jake vodikove veze.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu