Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1556426
Događanja na PMF-u
 
22. 10. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Snježana Dunđer
23. 10. 18:00 - 19:30, Kemijski odsjek, A2
Dan mola
27. 10. 09:00 - 18:00, Kemijski odsjek, A1, A2
5. Simpozij studenata kemičarâ
29. 10. 12:15 - 13:15, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Zrinka Vitković
23. 10. 2017. u 10:02
Uređeno: 23. 10. 2017. u 10:04
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Darko Vušak, Biserka Prugovečki i Dubravka Matković-Čalogović, u suradnji s Daliborom Milićem sa Sveučilišta u Beču, Marijanom Marković sa Sveučilišta u Grazu, Ines Petković iz Belupa d.d. te Marijetom Kralj s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Synthesis and Crystal Structure of Solvated Complexes of Copper(II) with Serine and Phenanthroline and Their Solid-State-to-Solid-State Transformation into One Stable Solvate u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,055).

U radu je opisano 10 novih kristalnih struktura, od čega 6 kompleksnih spojeva bakra(II) sa serinom i fenantrolinom (8 struktura) te 2 strukture kompleksa bakra(II) s fenantrolinom. Budući da dobiveni kompleksi  imaju porozne kristalne strukture te se molekule otapala nalaze u beskonačnim kanalima, uspješno su provedene međusobne transformacije kompleksa te su predloženi njihovi mehanizmi. Također je utvrđeno kako mljevenjem bilo kojeg od šest dobivenih solvata sa serinom nastaje uvijek samo jedan. Zanimljivo je kako tijekom mljevenja dolazi do izlaska molekula otapala iz kanala te vezanja molekula vode iz vodene pare. Osim molekula koje se nalaze u kanalima, uspješno su izmjenjene molekule otapala koordinirane na bakar(II). Za dva stabilna hidrata, do čije međusobne transformacije dolazi stajenjem na zraku (ovisno o atmosferskim uvjetima) provedeni su kvantno-mehanički računi koji su potvrdili malu razliku u energiji. Za dva kompleksa je utvrđena i biološka aktivnost prema tumorskim staničnim linijama (H 460 i MCF-7) u mikro- i submikromolarnom koncentracijskom području.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu