Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
1392803
Događanja na PMF-u
 
15. 12. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Jelena Smetiško
15. 12. 15:00 - 17:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Gordana Vrbanec
18. 12. 09:00 - 10:00, Kemijski odsjek, 222
Nastupno predavanje: Nikola Bregović
18. 12. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, -030
Seminar II:Robert Katava
18. 12. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Antonija Rimac
18. 12. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Dino Kuzman
18. 12. 16:00 - 17:00, Kemijski odsjek, A1
Predavanje 'SLIC-CAGE: identifikacija mjesta inicijacije transkripcije u cijelom genomu iz nanogramske količine RNA''
18. 12. 16:00 - 18:00, Kemijski odsjek, 222
Obrana doktorske disertacije: Tomislav Vrbanec
6. 12. 2017. u 16:17

Krešimir Molčanov sa Zavoda za fizičku kemiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu održat će u srijedu 13. prosinca u predavaonici P1 (prizemlje zgrade Kemije, Horvato-vac 102a) s početkom u 15:15 sati kolokvij pod naslovom:

π-Interakcije: od disperzijskih silâ do slabe kovalentne veze

π-Interakcije su dobro poznata vrsta međumolekulskih interakcijâ, koje su našle svoje mjesto u udžbenicima supramolekulske kemije. Smatraju se slabim privlačnim silama
(E > 1 kcal/mol) između aromatskih prstenova, te prevladava mišljenje da je njihova uloga u kristalnim pakiranjima sporedna. π-Interakcije se ne javljaju samo među aromatskim prstenovima, nego među svim planarnim molekulama s π-elektronskim sustavima. Među planarnim organskim radikalima javljaju se naročito jake π-interakcije, koje se posljednjih godina koriste za dizajn organskih poluvodičâ i magnetâ.

U ovome će predavanju biti prikazan novi, poopćeni model π-interackijâ primijenjiv na sve planarne prstenove, utemeljen uglavnom na eksperimentalno određenim gustoćama nabojâ. Kod molekula sa sparenim elektronima glavna je privlačna sila elektrostatska i posljedica je nejednolike raspodjele elektronske gustoće. Prema tome, π-interakcije će biti najjače između prstenova kod kojih nema delokalizacije π-elektronâ (npr. kod kinonâ); najslabije će pak biti između prstenova s potpuno delokaliziranim π-elektronima (aromati). Kod radikalâ glavna je privlačna sila kovalentne prirode, pa interakcije među njima možemo smatrati slabim nelokaliziranim kovalentnim (dvoelektronskim multicentričnim) vezama.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu